Orthopedagoog

Orthopedagoog/psycholoog gezocht!

Jeugdhulpverlening

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

plaatsingsdatum

4 december 2018

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

Zo spoedig mogelijk

aantal uren

Groter dan 7 uren

opleidingsniveau

WO

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vindt dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontplooien. Bij meervoudige complexe problematiek zoals fysiek geweld, psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij bescherming aan personen en gezinnen, ook als deze niet in staat zijn hulp te vragen of te accepteren. Ons doel is het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bij ons kun je steun en advies vragen en vermoedens of signalen melden.

Functieomschrijving

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vindt dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontplooien. Bij meervoudige complexe problematiek zoals fysiek geweld, psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij bescherming aan personen en gezinnen, ook als deze niet in staat zijn hulp te vragen of te accepteren. Ons doel is het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bij ons kun je steun en advies vragen en vermoedens of signalen melden. Als Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis werken wij nauw samen met de wijk- en gebiedsteams. Wij sluiten aan met een outreachende aanpak en grijpen vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheid in waar nodig. Zo leveren wij een bijdrage aan een preventieve aanpak om erger te voorkomen. Samen met de gebiedsteams maken wij een (gezins-) veiligheidsplan dat structuur en veiligheid biedt, opdat cliënten met behulp van het sociale netwerk hun eigen kracht en vermogen tot zelfregie hervinden. Wij voeren beschermingsmaatregelen uit (jeugdbescherming en jeugdreclassering) die door de kinderrechter zijn opgelegd.

Bij onze deskundige medewerkers staan de volgende kernwaarden centraal:

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel (GRIP)

Missie: Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, GRIP op veilig leven.

Wij zijn op zoek naar een gedreven en enthousiaste stafmedewerker

ORTHOPEDAGOOG / PSYCHOLOOG

Uren nader te bepalen, minimaal 8 uur per week

Voor de duur van 1 jaar

Kerntaken

De stafmedewerker is vanuit zijn/haar expertise medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de hulpverlening. Het ondersteunen, adviseren van medewerkers die werkzaam zijn als jeugdreclasseerder behoort tot de kerntaak. Daarnaast kan er door medewerkers uit andere teams (jeugdbescherming en/of Veilig Thuis) een beroep worden gedaan op de gedragswetenschapper.

De stafmedewerker kan op basis van de expertise betrokken worden als gesprekspartner in de gesprekken met ouders, kinderen/jongeren als er sprake is van complexe problematiek en bij de uitvoering van een gesloten plaatsing.

Algemeen

Het team staf bestaat uit 20 medewerkers die vanuit hun expertise als orthopedagoog, vertrouwensarts, kinder/jeugdpsycholoog verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke ondersteuning van medewerkers in het primair proces en met name een adviserende rol hebben bij kernbeslissingen zoals het opstellen van een veiligheidsplan, een risicotaxatie of een plan van aanpak.

Daarnaast verricht (een deel) van deze medewerkers (psycho)diagnostische werkzaamheden. Het uitvoeren van een onderzoek t.b.v. een gesloten plaatsing behoort tot de expertise van de gekwalificeerde gedragswetenschappers.

Het team verricht de werkzaamheden vanuit een eigen onafhankelijke positie, verantwoordelijkheid en deskundigheid.

Functie-eisen

Je beschikt over een afgeronde master opleiding orthopedagogiek of psychologie en hebt ervaring in een soortgelijke functie. Je bezit kennis en ervaring in het omgaan met psychiatrische problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen.

Je beschikt over goede gespreksvaardigheden in het voeren van gesprekken met ouders, kinderen en jongeren waarbij sprake is van complexe problematiek. Daarnaast beschik je over relevante (onderzoeks)methoden en bent bekend met veiligheid- en risicotaxaties.

Je beschikt over een registratie in het kwaliteitsregister jeugd (SKJ).

Als persoon ben je creatief en vindingrijk in het bedenken van oplossingen en kan je discipline overschrijdend denken (bekijken van de mogelijk impact op andere entiteiten, en het gebruiken van informatie uit andere domeinen). Je bent communicatief vaardig op het gebied van engageren en positioneren in het ondersteunen van medewerkers, ouders en in contacten met professionals en in staat om op een inspirerende manier je deskundigheid over te brengen op anderen. Daarnaast beschik je over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het opstellen van rapportages.

Nadere informatie

Deze vacature wordt intern en extern gesteld. pie vd Horstding al vast heeftdt.

ng te betalen.  ar 3e aart (wat volgens de wet nog kan)

In de sollicitatieprocedure wordt specifiek aandacht besteed aan het thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, dit naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Samson. Ook het opvragen van informatie op dit gebied bij referenten maakt onderdeel uit hiervan uit.

  • De aanstelling is tijdelijk voor de duur van een jaar, met kans op verlenging
  • De arbeidsomvang is tussen de 24 en 32 uur per week.
  • Arbeidsvoorwaarden en inschaling vindt conform de CAO Jeugdzorg (schaal 11)

afhankelijk van opleiding en ervaring

Sollicitatie richten aan

Belangstelling?

Stuur dan je schriftelijke sollicitatie met daarin een motivatie + CV vóór 15 januari 2019 naar: Regiecentrum Bescherming en Veiligheid , afdeling P&O, Postbus 312, 8901 BC LEEUWARDEN

Of (bij voorkeur) via e-mail aan personeelszaken@regiecentrumbv.nl. o.v.v. vacature stafmedewerker   

Overige informatie

Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Rolien Tolsma – hoofd staf,

tel: 06-22237415.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Organisatie gegevens

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Postbus 312
8901 BC Leeuwarden
http://www.regiecentrumbv.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
4 december 2018

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
Zo spoedig mogelijk

Aantal uren
Groter dan 7 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
Conform schaal 11 CAO Jeugdzorg

CAO
Jeugdzorg

Sluitingsdatum
solliciteren voor 30 november 2018