Psycholoog

Klinisch psycholoog/ Manager behandelzaken

Geestelijke gezondheidszorg

GGZ Friesland

plaatsingsdatum

24 december 2018

arbeidsovereenkomst

Onbekend

ingangsdatum

in overleg

aantal uren

Tussen 32 en 36 uren

opleidingsniveau

Functieomschrijving

Binnen het organisatieonderdeel Urgent & Intensief bieden de High & Intensive Care (HIC) klinieken te Leeuwarden en Heerenveen zorg en behandeling aan patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening. 
De HIC is een acute opnameafdeling voor patiënten die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en voor wie een gesloten opnamesetting tijdelijk nodig is. De behandeling op de HIC is erop gericht om samen met patiënt en naasten de crisis terug te brengen zodat de ambulante behandeling weer veilig vervolgd kan worden. Binnen onze rol proberen wij bij te dragen aan dat de patiënt de eigen regie hervindt en verder kan werken aan zijn/haar herstel. Behandeling op een HIC is een intermezzo binnen een ambulant behandeltraject. GGZ Friesland beschikt over twee HIC klinieken in Heerenveen en Leeuwarden. 
Voor de High en Intensive Care (HIC) kliniek in Heerenveen zijn we op zoek naar een energieke en enthousiaste spin in het web, tevens te combineren

met een rol als manager behandelzaken. 


Klinisch Psycholoog / manager behandelzaken
                  32 – 36 uur per week 


Als Klinisch psycholoog van de HIC kliniek lever je binnen een multidisciplinair team een actieve bijdrage aan de toepassing en doorontwikkeling van HIC zorg en behandeling. We hebben een unieke combinatie van HIC zorg en behandeling, IHT in de vorm van acute dagbehandeling en thuisbehandeling met daarnaast 7 x 24 uurs crisisdienst in een cluster spoedeisende psychiatrie ondergebracht. HIC zorg en behandeling kan een start zijn van behandeling of een intermezzo in een lopende behandeling en vergt een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners zoals FACT, forensische psychiatrie, VNN, enzovoort. De HIC is een vast onderdeel in de A-opleiding waarbij de AIOS werkzaam zijn binnen de kliniek. Daarnaast participeert de kliniek in samenwerking met HIC Leeuwarden in de opleiding van Verpleegkundig Specialisten en coassistenten. 
Het enthousiaste multidisciplinaire team van HIC Heerenveen timmert hard aan de weg betreffende terugdringen van Dwang en Drang maatregelen. Door middel van praktijkonderzoek en vertaling van de HIC normen naar de werkvloer is het ons doel om de geboden HIC zorg en behandeling nog verder te professionaliseren. 
GGZ Friesland werkt vooruitstrevend aan realisatie en verbetering van High en Intensive Care (HIC) als onderdeel van het cluster spoedeisende psychiatrie. Een dagelijkse uitdaging vinden de behandelteams van de HIC klinieken in het goed en menswaardig opvangen en behandelen van mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Het werken aan herstel, in samenwerking met de patiënt en diens naasten is een belangrijk onderdeel van de HIC zorg en behandeling. Het terugdringen van dwang en drang met aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de patiënt staat daarbij centraal. De klinisch psycholoog biedt op de HIC binnen de directe patiëntenzorg evidence based behandeling in combinatie met geprotocolleerde medicamenteuze behandeling binnen de eigen competentiegebieden. De klinisch psycholoog kan regiebehandelaar zijn en behandelt patiënten met ernstige en of langdurende psychiatrische problematiek en hun systeem. Coördineert behandeling en consulteert/werkt samen met andere disciplines. 

Als je het ambieert en leuk lijkt is deze functie te combineren met de rol van manager behandelzaken. In die rol geef je inhoudelijk leiding aan het multidisciplinaire team en motiveer en stimuleer je medewerkers bij te dragen aan de ambities van het onderdeel en de organisatie.

Ben je GZ psycholoog en geïnteresseerd in deze functie? Wij gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te verkennen!


Functie-informatie:
•    Je wordt ingezet als regiebehandelaar en als behandelaar onder regie van een andere regiebehandelaar;
•    Je levert vanuit je professionaliteit een bijdrage aan de diagnostiek van de patiënt in zijn/haar systeem;
•    Je voert psychologische behandelingen uit bij individuele patiënten daarbij o.a. gebruik makend van psychologische en psychotherapeutische interventies;
•    Je voert overleg met andere hulp- of zorgverleners van patiënten over de voortgang van de behandeling;
•    Je verwijst patiënten zo nodig door naar andere zorgverleners;
•    Je levert als lid van het multidisciplinair behandelteam een bijdrage aan de ontwikkeling van het behandelbeleid en het vakgebied;
•    Je verantwoordt de tijdsbesteding in het kader van de DBC-registratie en draagt zorg voor overige uit de functie voortvloeiende administratieve werkzaamheden;
•    Je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de klinische en ambulante vervolgbehandeling;
•    Je verricht wetenschappelijke onderzoek en draagt bij aan beleidsontwikkeling;
•    Je verricht je werkzaamheden conform het beleid van de GGZ Friesland en passend binnen het professioneel statuut;
•    Je coacht de verpleegkundige teams en draagt bij aan deskundigheidsbevordering;
•    Je bent beschikbaar voor advisering aan collegae;
•    Je vindt uitdaging in actieve participatie in het terugdringen van dwang en drang toepassingen en het voorkomen van suïcides.

Functie-eisen

•    Een afgeronde opleiding tot klinisch psycholoog. Wij staan ook open voor een gesprek met een geïnteresseerde klinisch psycholoog in opleiding, hier zijn opleidingsvoorwaarden aan verbonden;
•    Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
•    Ontwikkelingsgericht en affiniteit met organisatorische aspecten;
•    Goed kunnen werken in een multidisciplinair team;
•    Humor, enthousiasme en slagvaardigheid;
•    Stressbestendigheid;
•    Affiniteit met de doelgroep;
•    Transparantie en zicht op eigen kwetsbaarheden;
•    Kennis en vaardigheden in suïcidepreventie en het reduceren van dwang en drang toepassingen;
•    Een klant- en resultaatgericht attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking;
•    Integriteit en betrouwbaarheid;
•    Een gedreven collega die met ons de nieuwe HIC kliniek in Friesland vorm kan geven.
Wanneer je er voor voelt om manager behandelzaken te worden: 

•    Dat je in staat bent om - samen met de manager algemene zaken en in afstemming met de directie de HIC klinieken verder te positioneren en door te ontwikkelen;  
•    Dat je in staat bent om op inspirerende wijze vorm te geven aan het coachen van de professionals bij de uitvoering van de werkzaamheden; 
•    Een doortastende, praktische en resultaatgerichte benadering, waarbij je sociale en organisatorische aspecten combineert in een motiverende en stimulerende stijl van leidinggeven. 

Nadere informatie

Wij bieden:
•    Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
•    Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ;
•    Salaris conform de CAO GGZ, aangevuld met een studiebudget à € 2000,-;
•    Een dynamische werkplek en een prettige werksfeer met volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 

Voor inlichtingen over de functie staat Michiel Morshuis (directeur behandelzaken van de HIC klinieken) of Wytske Posthuma (algemeen manager HIC klinieken) je graag te woord. Zij zijn telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (088) 33 65 604. Je kunt ook contact met hen leggen via e-mail: wytske.posthuma@ggzfriesland.nl of michiel.morshuis@ggzfriesland.nl

Sollicitatie richten aan

Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer U/I 18182, kun je voor 25 januari 2019 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

Organisatie gegevens

GGZ Friesland
Postbus 932
8901BS Leeuwarden
http://www.ggzfriesland.nl/

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
24 december 2018

Standplaats
Leeuwarden

Functiegebied
(para)medisch

Arbeidsovereenkomst
Onbekend

Ingangsdatum
in overleg

Aantal uren
Tussen 32 en 36 uren

Opleidingsniveau

Salaris

CAO
-

Sluitingsdatum
solliciteren voor 25 januari 2019