Preventiemedewerker

Arbo-Coördinator

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Het Kopland

plaatsingsdatum

9 januari 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

Zo spoedig mogelijk

aantal uren

Gemiddeld 24 uren

opleidingsniveau

MBO+

Functieomschrijving

Zienn en Het Kopland
Zienn ondersteunt mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of voor wie huisuitzetting dreigt. Het Kopland is er voor mensen die dakloos zijn en biedt opvang aan vrouwen (en eventuele kinderen) die een huiselijk geweld-situatie ontvluchten. Zienn en Het Kopland werken nauw samen en hebben een gezamenlijke visie en missie: iedereen in onze samenleving doet ertoe en telt mee!


We zetten ons in om dakloosheid en huiselijk geweld te voorkomen. Met onze opvangvoorzieningen, woonvormen en (crisis)interventie bieden wij mensen nieuwe kansen in het leven. En met onze begeleiding zetten we alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken zodat zij in de toekomst moeilijke situaties constructief het hoofd kunnen bieden. We zijn actief in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland.

Het Kopland en Zienn breiden de samenwerking steeds meer uit, onder andere door een samenvoeging van de ondersteunende diensten. De arbo-coördinator werkt voor zowel Zienn als voor Het Kopland.


Over de functie

BHV organiseren

Je houdt bedrijfsnoodplannen up-to-date en oefent en evalueert deze. Je organiseert de BHV-opleidingen en evalueert de resultaten conform de overeengekomen inhoud, lesvorm, kwaliteitseisen en doorlooptijd. Je vertaalt vastgesteld beleid op het gebied van BHV naar concrete activiteiten en je onderhoudt contacten met de BHV’ers met preventietaken van de diverse afdelingen. Je levert de financiële gegevens met betrekking tot het budget BHV aan voor de jaarlijkse begroting en levert gegevens aan ten behoeve van de gebruiksvergunning.

RI&E (risico- inventarisatie & -evaluatie)

Je beoordeelt de actualiteit van de RI&E, houdt deze up-to-date, adviseert betrokkenen  en stelt de RI&E mede op. Je doet, op basis van de RI&E, concrete en werkbare voorstellen en verwerkt dit in het plan van aanpak om de veiligheid en gezondheid in de organisaties te bevorderen. Je werkt nauw samen met de verantwoordelijke leidinggevende (het hoofd). Je rapporteert de voortgang aan de manager HRM, het MT en de Raad voor Medezeggenschap (OR). Je bereidt de jaarlijkse evaluatie van het plan van aanpak voor en doet voorstellen voor nieuwe punten. Daarnaast ondersteun je de leidinggevenden met betrekking tot de RI&E, het plan van aanpak en het arbeidsomstandighedenbeleid en bewaak je de bijbehorende planning en doelstelling.

Beleid uitvoeren

Als arbocoördinator voer je het beleid uit op het gebied van de Arbowetgeving. Daarnaast heb je een adviserende en controlerende rol op het gebied van arbeidsomstandigheden. Je fungeert als vraagbaak voor onderwerpen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn en je adviseert en ondersteunt, onder verantwoordelijkheid van de manager HRM, het lijnmanagement bij de uitvoering van het Arbobeleid.

Je verzamelt klachten over arbeidsomstandigheden indien deze door het lijnmanagement onvoldoende behandeld zijn en geeft dit door aan de manager HRM. Je formuleert verbetervoorstellen naar aanleiding van de ongevalsrapportages en ziekteverzuimgegevens. Je zorgt voor aanpassing van  werkprocessen wanneer wijzigingen plaatsvinden.

Functie-eisen

Wie ben jij?

Een enthousiaste collega die ervaring heeft met het organiseren van de BHV en het uitvoeren van de RI&E. Je hebt overtuigingskracht en kan omgaan met belangentegenstellingen. Je durft initiatief te nemen en bent resultaatgericht. Veel van de werkzaamheden vragen een planmatige manier van werken, gelukkig ben jij een echte planner!


Verder beschik je over

  • Een afgeronde opleiding tot preventiemedewerker
  • Technisch- en bouwkundig inzicht.
  • Kennis van de regelgeving op het gebied van brandveiligheid, bedrijfshulpverlening en arbeidsomstandighedenbeleid.

Nadere informatie

Aanvullende informatie over de functie kun je inwinnen bij Ferna Harms (Manager HRM), bereikbaar via telefoonnummer 088-0663000.

Sollicitatie richten aan

Je motivatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 22 januari 2019 (onder vermelding van functienaam) richten aan pz@hetkopland.nl.

Overige informatie

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Organisatie gegevens

Het Kopland
Postbus 2579 1-D
8901 AB Leeuwarden
http://www.hetkopland.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
9 januari 2019

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
Zo spoedig mogelijk

Aantal uren
Gemiddeld 24 uren

Opleidingsniveau
MBO+

Salaris
Conform CAO schaal 6

CAO
Sociaal werk

Sluitingsdatum
solliciteren voor 22 januari 2019