Gezinscoach

Voor de duur van 1 jaar

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Stichting Rzijn

plaatsingsdatum

14 januari 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

z.s.m.

aantal uren

Gelijk aan 24 uren

opleidingsniveau

HBO

Algemeen

Op 1 juli 2010 is Stichting Rzijn (spreek uit: 'er zijn') tot stand gekomen uit een fusie tussen Stichting Welzijn Vlagtwedde en Stichting Kinderopvang Westerwolde. Onze nieuwe organisatie zal voor de gemeente Vlagtwedde toonaangevend zijn op het gebied van Kinderopvang en Welzijn.Buiten de opvanglocaties voor kinderen, ontmoet u de medewerkers van onze stichting in de Peuterspeelzalen, tijdens diverse projecten in het Jongerenwerk, bij de loketten van de verschillende Steunstees en tijdens de uitgebreide diensten aan de ouderen in onze gemeente. Naast onze ruim 80 vaste medewerkers, zetten zich ook minstens evenveel vrijwilligers in voor een sociaal gezonde samenleving met aandacht voor de details van het leven. Rzijn wenst er met haar diensten en activiteiten voor iedereen te mogen zijn, van jong tot oud. Onze werkstijl geeft uitdrukking aan de gedachte dat iedereen ertoe doet, dat iedereen er mag zijn ongeacht leeftijd, afkomst of levensovertuiging. Het aanbod van stichting Rzijn zal vooral vraaggericht zijn en komt daarmee zoveel mogelijk tegemoet aan de behoeften van de inwoners van onze gemeente. Met onze medewerkers staan wij voor kwaliteit, betrokkenheid en openheid. Met deze houding wensen we als organisatie een wezenlijke bijdrage te leveren aan gelijke kansen op levenskwaliteit voor iedereen.

Functieomschrijving

Als gezinscoach bij stichting Rzijn functioneer je binnen een klein team. Binnen het team zijn, naast de gezinscoach, maatschappelijk werkers, een jongerencoach en een cliëntondersteuner werkzaam . Als gezinscoach streef je naar een laagdrempelige en passende oplossing, waarbij je planmatig en doelgericht samenwerkt met de jeugdige en zijn systeem. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijk traject van begeleiden en behandelen.

De gezinscoach is werkzaam binnen de sectoren jongere en oudere jeugd en is gericht op het bieden van vrijwillige hulp. Er wordt nauw samengewerkt met het CJGV.

Het betreft individuele begeleiding en hulp bij complexe opvoedingsvragen aan ouders met kinderen met lichamelijke, geestelijke, sociale en /of pedagogische problemen of stoornissen die hun ontwikkeling ongunstig beïnvloeden.

Als gezinscoach bij stichting Rzijn functioneer je binnen een klein team. Binnen het team zijn, naast de gezinscoach, maatschappelijk werkers, een jongerencoach en een cliëntondersteuner werkzaam . Als gezinscoach streef je naar een laagdrempelige en passende oplossing, waarbij je planmatig en doelgericht samenwerkt met de jeugdige en zijn systeem. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijk traject van begeleiden en behandelen.

De gezinscoach is werkzaam binnen de sectoren jongere en oudere jeugd en is gericht op het bieden van vrijwillige hulp. Er wordt nauw samengewerkt met het CJGV.

Het betreft individuele begeleiding en hulp bij complexe opvoedingsvragen aan ouders met kinderen met lichamelijke, geestelijke, sociale en /of pedagogische problemen of stoornissen die hun ontwikkeling ongunstig beïnvloeden.
 

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Het verlenen van praktische, pedagogische hulp en intensieve ondersteuning aan gezinnen in de thuissituatie met als doel de interacties positief te beïnvloeden.
  • Het samen met het gezinssysteem in kaart brengen van hulpvraag
  • Opstellen en uitwerken plan van aanpak
  • Zorgdragen voor evaluaties en eventuele bijstelling van het plan
  • Signaleren van risicofactoren en waar nodig doorverwijzen
  • Interveniëren in crisissituaties
  • Contact onderhouden met externe partijen
  • Het deelnemen aan werkoverleg, waarbij een positieve, kritische en innovatieve inbreng wordt verwacht.

Functie-eisen

Functie eisen:

·Afgeronde relevante HBO opleiding, aangevuld met IAG opleiding

·Ruime werkervaring met jeugdigen, gezinssystemen en (v)echtscheidingen

·Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken

·(Bijhouden van) kennis van de ontwikkeling binnen het vakgebied door het deelnemen aan deskundigheidsbevordering

·Kennis van de verschillende beperkingen en verschillende leefgebieden, de geldende (wettelijke)regelingen, procedures en sociale wetgeving

·Kennis van de sociale kaart    

·Verklaring Omtrent Gedrag  

·SKJ geregistreerd

·In het bezit van een rijbewijs en eigen auto

Specifieke vaardigheden:

•    Stressbestendigheid en improvisatievermogen

•   Open houding en onbevooroordeeld kunnen luisteren

     •   Om kunnen gaan met tegengestelde belangen en loyaliteit

•    Multidisciplinair kunnen samenwerken

•    Zelfstandig kunnen functioneren

•    Stevig in je schoenen staan

•    Bekendheid met Signs of Safety is een pré

Nadere informatie

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jurrien Potze, Leidinggevende Welzijn & Maatschappelijk Werk.

Per mail j.potze@rzijn.nu of per telefoon 0599-582460 / 06-80104480

Sollicitatie richten aan

Schriftelijke sollicitaties voorzien van motivatie kunt u tot 28 januari 2019 richten aan mevr. Willemijn Sevens, Kapelweg 13, 9561 GA Ter Apel of per mail sollicitaties@rzijn.nu

Overige informatie

De sollicitatiegesprekken worden gehouden op een nog nader te bepalen tijdstip.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Organisatie gegevens

Stichting Rzijn
Kapelweg 13
9561 GA Ter Apel
http://www.rzijn.nu

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
14 januari 2019

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
z.s.m.

Aantal uren
Gelijk aan 24 uren

Opleidingsniveau
HBO

Salaris
Conform CAO

CAO
Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening

Sluitingsdatum
solliciteren voor 28 januari 2019