Orthopedagoog

Orthopedagoog/psycholoog gezocht!

Jeugdhulpverlening

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

plaatsingsdatum

17 januari 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

Zo spoedig mogelijk

aantal uren

Tussen 20 en 36 uren

opleidingsniveau

WO

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vindt dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontplooien. Bij meervoudige complexe problematiek zoals fysiek geweld, psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij bescherming aan personen en gezinnen, ook als deze niet in staat zijn hulp te vragen of te accepteren. Ons doel is het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bij ons kun je steun en advies vragen en vermoedens of signalen melden.

Functieomschrijving

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vindt dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontplooien. Bij meervoudige complexe problematiek zoals fysiek geweld, psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij bescherming aan personen en gezinnen, ook als deze niet in staat zijn hulp te vragen of te accepteren. Ons doel is het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Bij ons kun je steun en advies vragen en vermoedens of signalen melden. Als Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis werken wij nauw samen met de wijk- en gebiedsteams. Wij sluiten aan met een outreachende aanpak en grijpen vanuit onze wettelijke verantwoordelijkheid in waar nodig. Zo leveren wij een bijdrage aan een preventieve aanpak om erger te voorkomen. Samen met de gebiedsteams maken wij een (gezins-) veiligheidsplan dat structuur en veiligheid biedt, opdat cliënten met behulp van het sociale netwerk hun eigen kracht en vermogen tot zelfregie hervinden. Wij voeren beschermingsmaatregelen uit (jeugdbescherming en jeugdreclassering) die door de kinderrechter zijn opgelegd.

Bij onze deskundige medewerkers staan de volgende kernwaarden centraal:

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel (GRIP)

Missie: Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, GRIP op veilig leven.

Wegens een toename in de vraag vanuit gemeentes zijn wij op zoek naar gedreven en enthousiaste stafmedewerker(s)

 

ORTHOPEDAGOOG (generalist)

(GZ) PSYCHOLOOG

20-36 uur per week

voor de duur van 1 jaar, met kans op verlenging

Algemeen

De jeugdzorg is volop in ontwikkeling. Nu de gemeentes verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg neemt de vraag naar gekwalificeerde en deskundige gedragswetenschappers toe. In de organisatie werkt een team van ongeveer 20 medewerkers die vanuit hun expertise als orthopedagoog (Generalist), vertrouwensarts, kinder-/jeugdpsycholoog (GZ) verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke ondersteuning van medewerkers en het uitvoeren van diagnostiek. Dit doen ze niet alleen bij de afdeling Veilig Thuis en de  Jeugd- en Gezinsbescherming maar ook in gemeentes bij verschillende gebiedsteam medewerkers. Het adviseren, ondersteunen, voorlichting geven en verzorgen van deskundigheidsbevordering zijn de kerntaken van deze medewerkers.

Bij het nemen van kernbeslissingen, bij het opstellen van een veiligheidsplan en/of een risicotaxatie en bij het samenstellen van een plan van aanpak hebben zij een adviserende rol.  Daarnaast verricht (een deel) van de stafmedewerkers (psycho)diagnostische werkzaamheden. Het uitvoeren van een onderzoek t.b.v. een gesloten plaatsing behoort tot de expertise van de gekwalificeerde gedragswetenschappers, (GZ psycholoog of Orthopedagoog generalist). Alle stafmedewerkers verrichten de werkzaamheden vanuit een eigen onafhankelijke positie, verantwoordelijkheid en deskundigheid.

De ontwikkelingen in de jeugdzorg doen een beroep op de flexibiliteit,  veranderingsvermogen en deskundigheid van de stafmedewerkers. Gemeentes, huisartsen en andere organisaties die directe raakvlakken hebben met de jeugdzorg doen een steeds groter beroep op de expertise van de staf. Ook vanuit die behoefte en vraag worden stafmedewerkers ingezet.       

Kerntaken

De stafmedewerker is vanuit zijn/haar expertise medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de hulpverlening. Het ondersteunen, adviseren van medewerkers die werkzaam zijn binnen de afdelingen Veilig Thuis en Jeugd- en Gezinsbescherming en medewerkers die werkzaam zijn in de gebiedsteam in de verschillende gemeentes in Friesland behoort tot de kerntaken. De stafmedewerker kan op basis van de expertise betrokken worden als gesprekspartner in de gesprekken met ouders, kinderen/jongeren als er sprake is van complexe problematiek en bij de uitvoering van een gesloten plaatsing. Ook als Praktijkondersteuner bij Huisartsen worden stafmedewerkers ingezet die cliënten (jeugd en/of volwassenen) ondersteunen, adviseren en/of begeleiden.  

Functie-eisen

Je beschikt over een afgeronde master opleiding orthopedagogiek of psychologie en hebt ervaring in een soortgelijke functie. Bij voorkeur beschik je over een afgeronde opleiding postmaster GZ Psycholoog of Orthopedagoog Generalist. Je bezit kennis en ervaring in het omgaan met psychiatrische problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen.

Je beschikt over gespreksvaardigheden in het voeren van gesprekken met ouders, kinderen en jongeren waarbij sprake is van complexe problematiek. Daarnaast beschik je over relevante (onderzoeks)methoden en bent bekend met veiligheid- en risicotaxaties.

Je bent flexibel en op verschillen werksoorten inzetbaar, zoals Veilig Thuis, Jeugd- en Gezinsbescherming en gemeentes. Je beschikt over een registratie in het kwaliteitsregister (SKJ), het BIG register of NVO generalist.   

Als persoon ben je creatief en vindingrijk in het bedenken van oplossingen en kan je discipline overschrijdend denken (bekijken van de mogelijk impact op andere entiteiten, en het gebruiken van informatie uit andere domeinen). Je bent communicatief vaardig op het gebied van engageren en positioneren in het ondersteunen van medewerkers, ouders en in contacten met professionals en in staat om op een inspirerende manier je deskundigheid over te brengen op anderen. Daarnaast beschik je over goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het opstellen van rapportages.

Nadere informatie

Deze vacature wordt intern en extern gesteld.

In de sollicitatieprocedure wordt specifiek aandacht besteed aan het thema (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, dit naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de commissie Samson. Ook het opvragen van informatie op dit gebied bij referenten maakt onderdeel uit hiervan uit.

  • De aanstelling is tijdelijk voor de duur van een jaar, met kans op verlenging
  • De arbeidsomvang is tussen de 20 en 36 uur per week.
  • Arbeidsvoorwaarden en inschaling vindt conform de CAO Jeugdzorg (schaal 11)

afhankelijk van opleiding en ervaring

Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Rolien Tolsma – hoofd staf, tel: 06-22237415.

Sollicitatie richten aan

Belangstelling?

Stuur dan je schriftelijke sollicitatie met daarin een motivatie + CV vóór 1 maart 2019 naar: Regiecentrum Bescherming en Veiligheid , afdeling P&O, Postbus 312, 8901 BC LEEUWARDEN of via e-mail aan personeelszaken@regiecentrumbv.nl. o.v.v. vacature stafmedewerker   

Overige informatie

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Organisatie gegevens

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Postbus 312
8901 BC Leeuwarden
http://www.regiecentrumbv.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
17 januari 2019

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
Zo spoedig mogelijk

Aantal uren
Tussen 20 en 36 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
Conform schaal 11 CAO Jeugdzorg

CAO
Jeugdzorg

Sluitingsdatum
solliciteren voor 1 maart 2019