Klinisch psycholoog

Klinisch Psycholoog (Jeugd)

Geestelijke gezondheidszorg

Verslavingszorg Noord Nederland

plaatsingsdatum

23 januari 2019

arbeidsovereenkomst

Anders

ingangsdatum

zo spoedig als mogelijk

aantal uren

Tussen 16 en 24 uren

opleidingsniveau

WO

VNN algemeen regiebehandelaren

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de grootste aanbieder van verslavingszorg in de drie noordelijke provincies – Friesland, Groningen en Drenthe en wij zijn een specialistische GGZ-instelling. Wij bieden specialistische verslavingszorg in allerlei vormen, variërend van bemoeizorg en poliklinische zorg tot klinische zorg en begeleid wonen. Wij hebben meerdere poliklinieken en spreekuuradressen per provincie. Onze klinieken zijn gevestigd in Eelde, Eelderwolde, Beilen en Heerenveen. VNN heeft geen crisisplaatsen. Wij behandelen volwassenen, jongeren en kinderen met een verslaving op het gebied van alcohol, drugs, roken, medicijnen, gamen, gokken en seksverslaving. Wij kijken verder dan de verslaving van onze cliënten. Door een oplossingsgerichte benadering betrekken wij de gezonde krachten in iemands leven en de naasten van de cliënt bij de behandeling. De behandeling richt zich op meerdere levensgebieden en herstel daarvan. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 cliënten. Door onze behandeling krijgen zij weer perspectief op een ander leven, een leven zonder of met minder middelen. VNN is een erkende opleidingsinstelling voor psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, waarbij opleiden en wetenschappelijk onderzoek in het teken staan van de continue verbetering van onze zorg. VNN wil toonaangevend zijn in de uitvoering én de ontwikkeling van de verslavingszorg. Door de regionale spreiding heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio. Wij achten de specifieke inbreng van onze individuele medewerkers van cruciaal belang voor het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie.

Polikliniek Jeugd Leeuwarden

De Polikliniek Jeugd richt zich op (risico)jongeren t/m 23 jaar, waarbij vaak sprake is van een clustering van risicofactoren die een negatieve invloed (kunnen) hebben op de ontwikkeling van jongeren. Kenmerkend voor onze manier van werken is het op een proactieve wijze contact leggen met jongeren en het daarbij behorend systeem. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van motiverende gesprekstechnieken, cognitieve gedragstherapie, systeemgericht werken en oplossingsgericht werken. Er wordt hulp geboden op verschillende leefgebieden tegelijk: middelengebruik, gokken en of gamen, psychiatrische problematiek, lichamelijke gezondheid, het systeem en de psychosociale ontwikkeling.

Functieomschrijving

 • Als regiebehandelaar verrichten van gespecialiseerde psychodiagnostiek, opstellen van behandelplannen, het behandelproces aansturen waarbij andere professionals zijn betrokken en zorgdragen voor afstemming en evaluatie.
 • Geven van psychotherapeutische behandelingen, waarbij bijvoorbeeld gebruik gemaakt wordt van cognitieve gedragstherapie EMDR, schematherapie en systeemtherapie bij jongeren met ernstige psychosociale-, psychiatrische- en verslavingsproblematiek, waarbij ook het systeem betrokken kan worden.
 • Als regiebehandelaar heb je inzicht in de voortgang van de behandeling, evalueer je met de cliënt en stel je indien nodig het behandelplan bij.
 • Als regiebehandelaar overzien en beoordelen van diagnostiek en behandelplannen, voorzitten van cliëntbesprekingen en multidisciplinaire behandelteams en inhoudelijke beslissingen nemen.
 • Adviseren en consultatie geven aan interne professionals en externe zorgverleners op het gebied van (psycho)diagnostiek, indicatiestelling en behandeling.
 • Bijdrage leveren aan het beleid van de polikliniek door het mede ontwikkelen en implementeren van nieuwe methodieken.
 • Coachen en begeleiden van de professionals en opleidelingen in het multidisciplinaire behandelteam.
 • Bijhouden van een correcte rapportage en dossiervorming.
 • Deelnemen aan diverse commissies en overlegvormen gericht op het verbeteren van het onderzoeks- en behandelbeleid en kwaliteit van zorg van de afdeling en de organisatie VNN.
 • Afstemming met andere afdelingen en regiebehandelaren om onderlinge samenwerking te bevorderen.

Functie-eisen

 • Je bent BIG-geregistreerd als klinisch psycholoog. Daarnaast ben je BIG-geregistreerd psychotherapeut en of lid van een specialistisch psychotherapievereniging, bij voorkeur de VGCT.
 • Bij voorkeur ben je ook gekwalificeerd als supervisor, waarmee je een bijdrage kunt leveren aan de P-opleiding binnen VNN.
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep jongeren (en ouders/opvoeders) en bij voorkeur heb je ervaring in de jongerenhulpverlening. Je hebt oog voor de wisselwerking tussen de jongeren en zijn/haar sociale context.
 • Je hebt kennis van de actuele ontwikkelingen binnen de verslavingszorg en psychiatrie.
 • Je hebt kennis en ervaring in diverse behandelmethoden, zoals schematherapie, cognitieve gedragstherapie en systeemtherapie. Je hebt kennis van en ervaring met groepsdynamica en groepsprocessen.
 • Je hebt ervaring in het coachend leidinggeven aan professionals.
 • Je hebt oog voor de verbinding met de andere afdelingen binnen VNN.
 • Je kunt zelfstandig en resultaatgericht werken. Je bent ondernemend en neemt initiatieven ten aanzien van het verder ontwikkelen van behandelbeleid.
 • Je hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor, je bent goed in staat om je eigen grenzen te bewaken, je houdt van samenwerken en je hebt een flexibele en creatieve instelling.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met

Sjouke Dijkstra, teammanager Polikliniek Jeugd Leeuwarden, telefoon 0612936658.

 

Informatie over onze organisatie kun je vinden op onze website.

Sollicitatie richten aan

Tot en met 26 februari 2019 via het reactieformulier, de link in de vacaturetekst op onze website.

 

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Overige informatie

Arbeidsvoorwaarden:

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 70.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

 

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Organisatie gegevens

Verslavingszorg Noord Nederland
Postbus 8003
9702 KA Groningen
http://www.vnn.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
23 januari 2019

Arbeidsovereenkomst
Anders

Ingangsdatum
zo spoedig als mogelijk

Aantal uren
Tussen 16 en 24 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
FWG 70

CAO
GGZ

Sluitingsdatum
solliciteren voor 27 februari 2019