Orthopedagoog

Ondersteuner Jeugd en Gezin Vinhuizen

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Stichting WIJ Groningen

plaatsingsdatum

7 februari 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met kans op verlenging

ingangsdatum

zo spoedig mogelijk

aantal uren

Gelijk aan 24 uren

opleidingsniveau

HBO+

Functieomschrijving

Jij bent de schakel tussen de huisartsen en het WIJ-team waar het gaat om jeugd casuïstiek.

Je bent een sparringpartner voor de huisarts en ondersteunt waar gewenst met vragen over passende zorgpaden.

Je ondersteunt jeugdigen en hun gezinnen en biedt kortdurende begeleiding- en behandelcontacten op verwijzing van de huisarts.

Je weet met jouw expertise en ervaring binnen de tweedelijns jeugdhulp, jeugd-GGZ en de expertises binnen WIJ Groningen, de ondersteuning doelmatig in te zetten waarbij de inwoner zich gehoord en ondersteund voelt.

Je werkt nauw samen met de huisartsen en je collega’s binnen het WIJ team. Je werkt vanuit de huisartsen en op locatie WIJ Vinkhuizen.

Inhoud functie
 

In de functieomschrijving worden de taken van de OJG als volgt omschreven:

 • Het verrichten van vraagverheldering: maken van een inschatting krachten en zorgen jeugdige, gezin en netwerk (probleemverheldering en uitvoering triage);
 • Het onderhouden van contacten met het gezin, de school en andere betrokkenen;
 • Het waar nodig afleggen van huisbezoeken en het doen van observaties;
 • Het geven van advies aan jeugdigen en opvoeders over opvoed-, opgroei-, psychische- en/of psychosociale problematiek (psycho - educatie en opvoedondersteuning);
 • Het bieden van kortdurende begeleidings- en behandeltrajecten, bijvoorbeeld ondersteunende gesprekken bij psychische of psychosociale problematiek (gemiddeld  5-8 gesprekken);
 • Waar nodig in afstemming met school/ WIJ team/ huisarts doorverwijzen naar de juiste vervolgplek inclusief verzorgen van een warme overdracht. De huisarts heeft de regie over de in te zetten zorg en behandeling.
 • Het deelnemen aan casuïstiek-overleggen.

Functie-eisen

De ondersteuning jeugd en gezin:

 • functioneert op HBO+/WO opleidings- en ervaringsniveau (als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, SPH met aanvullende scholing als cognitief gedragstherapeutische werker, orthopedagoog of psycholoog)
 • staat geregistreerd in het kwaliteitsregister jeugd (SKJ) of is BIG (of NIP/NVO bij gedragswetenschapper) geregistreerd; voldoet aan de eisen van jeugdprofessional volgens de Jeugdwet;
 • functioneert met een grote mate van zelfstandigheid
 • is in staat  om binnen het eigen vakgebied gecompliceerde vraagstukken en situaties op te lossen en houdt hierbij rekening met de verantwoordelijkheid van zowel huisarts als van het WIJ team.
 • heeft kennis van zowel de domeinen jeugd- en opvoedhulp, (l)VB als jeugd GGz ;
 • heeft minimaal 2 jaar ervaring in de jeugdhulp;
 • denkt en handelt vanuit een integrale, domein overstijgende visie;
 • is in staat om constructief samen te werken;
 • is flexibel en kan snel schakelen;
 • heeft kennis van de opzet, kaders, en de bijbehorende rollen en taken in het nieuwe jeugdstelsel in de Gemeente Groningen;
 • heeft kennis en inzicht in de door de gemeente ingekochte jeugdhulp en aanbod in het lokale veld/ het gebied.

Nadere informatie

Beschik jij over deze WIJ-competenties?
 

Klantgerichtheid| Netwerken| Durf| Aanpassingsvermogen | Creativiteit| Omgevingsbewustzijn| Overtuigingskracht| Samenwerken| Zelf ontwikkelen | Coachen
 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie van 24 uur per week, in eerste instantie voor de periode van 1 jaar. De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn volgens de cao Sociaal Werk schaal 10 maximaal € 4.420,- bruto per maand. Tevens ontvang je bovenop je salaris een Loopbaanbudget van 1,5% en een Individueel Keuze Budget (IKB) van circa 18%. 

Stichting WIJ Groningen is sinds 1 januari 2018 operationeel. Wij bieden een inspirerende werkomgeving waar eigen ontwikkeling en opleiding hoog in het vaandel staan. Je kunt jezelf bijscholen in de WIJ-academie.

Sollicitatie richten aan

Ga jij op onze uitdaging in?

Stel je aan ons voor door te solliciteren. Reageer uiterlijk 1 maart 2019 met je motivatie en cv via Zorgpleinnoord. (Solliciteer button)

De sollicitatie commissie bestaat uit huisartsen; praktijk ondersteuners huisartsen en WIJ Vinkhuizen; gedragswetenschapper en manager WIJ Vinkhuizen.

Heb je inhoudelijke vragen over de functie?

WIJ-manager Jolanda Ingeneeger is te bereiken via 06-27823054. Zij beantwoordt je vragen graag.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga solliciteren

Organisatie gegevens

Stichting WIJ Groningen
Merwedestraat 54
9725 KE Groningen
http://wij.groningen.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
7 februari 2019

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd met kans op verlenging

Ingangsdatum
zo spoedig mogelijk

Aantal uren
Gelijk aan 24 uren

Opleidingsniveau
HBO+

Salaris
schaal 10 maximaal 4.420,- bruto

CAO
Sociaal werk

Sluitingsdatum
solliciteren voor 5 februari 2019