Sociaal agogisch werker

Medewerker Wonen en Welzijn

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Het Kopland

plaatsingsdatum

13 februari 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met kans op verlenging

ingangsdatum

zo spoedig mogelijk

aantal uren

Groter dan 16 uren

opleidingsniveau

Niveau 4

Het Kopland

Het Kopland richt zich op het bieden van ondersteuning en hulp bij het (opnieuw) leren wonen en leven en het aanpakken van (de effecten van) huiselijk geweld. De organisatie is gevestigd in Groningen en heeft daarnaast een locatie in Emmen. In totaal werken er ongeveer 200 mensen. Het Kopland werkt samen met Zienn. Zienn ondersteunt mensen die in een crisis zitten, dakloos zijn of voor wie huisuitzetting dreigt. De ondersteunende diensten van Het Kopland zijn momenteel gevestigd in Groningen. Het Kopland en Zienn gaan intensief samenwerken en de ondersteunende diensten worden eind van dit jaar gevestigd op het centrale kantoor in Leeuwarden. Het Kopland richt zich op het bieden van ondersteuning en hulp bij het (opnieuw) leren wonen en leven en het aanpakken van (de effecten van) huiselijk geweld in afhankelijkheidsrelaties. De organisatie is gevestigd in Groningen en heeft daarnaast een locatie in Emmen. In totaal werken er ongeveer 240 mensen.

Functieomschrijving

Medewerker Wonen en Welzijn Flexpool Zienn en Het Kopland

De medewerker Wonen en Welzijn Flexpool gaat op diverse locaties van Zienn en Het Kopland aan de slag. Je krijgt een contract voor minimaal 16 uren in de week.

Over Zienn en Het Kopland

Zienn is er voor mensen die dakloos zijn of dat dreigen te worden. Met opvangvoorzieningen, woonvormen en thuisbegeleiding bieden we mensen nieuwe kansen in het leven. We zijn actief in Friesland, Groningen en Drenthe. Zienn werkt samen met Het Kopland, die naast opvang- en woonlocaties voor mensen die dakloos zijn ook vrouwenopvang biedt aan vrouwen en hun eventuele kinderen die een huiselijk geweld-situatie hebben verlaten.

Over de Flexpool

Als medewerker Wonen en Welzijn vanuit de Flexpool ga je in de verschillende opvang- en woonlocaties van Zienn en Het (in Friesland, Groningen en Drenthe) aan de slag. Het werk kan per locatie verschillen. In veel voorzieningen is er 24 uur per dag begeleiding en/of toezicht. Dit betekent dat je in ochtenddiensten, avonddiensten, in de weekenden en op feestdagen kunt worden ingezet.

Er spelen vaak meerdere, complexe problemen in het leven van onze cliënten: schulden, verslaving, armoede, psychiatrische problematiek, (verstandelijke) beperking, isolement, gebrekkig netwerk enzovoort. Dat maakt het voor hen lastig om het leven op de rit te houden. Wij begeleiden cliënten met oog en oor voor hun achtergrond, omstandigheden én eigenheid. Alle cliënten hebben een eigen begeleider die ondersteunt bij wonen, leven en dagbesteding. Aan de hand van een actieplan werkt de cliënt aan zijn toekomst. Daarbij geldt dat hij doet wat hij zelf kan en hulp krijgt waar nodig.

Binnen Zienn is er veel dynamiek. Houd jij van afwisseling en uitdaging? Heb je hart voor de doelgroep? Ben je een betrokken en professioneel werker? Dan nodigen we jou uit om te solliciteren.

Over de functie medewerker Wonen en Welzijn

Praktische functie

De functie van medewerker Wonen en Welzijn is een praktische functie. Je ondersteunt begeleiders en bewoners bij de uitvoering van het actieplan met betrekking tot de dagelijkse bezigheden. Dat houdt in dat je bewoners begeleidt bij bezigheden zoals onder meer boodschappen doen, koken en schoonmaken. Ook organiseer je samen met bewoners activiteiten in en om de voorziening. Dit doe je op stimulerende en motiverende wijze.

Prettige sfeer

Je bent voor de bewoners het eerste aanspreekpunt bij dagelijkse – en woongerelateerde zaken. Tot je takenpakket hoort ook zorgen voor een goed woon- en leefklimaat in de voorzieningen. Je weet dan ook een prettige sfeer te creëren. Eventuele ongewenste situaties signaleer je tijdig en je handelen hierin is probleemoplossend. Zo zorg je ervoor dat er een gevoel van veiligheid heerst.

Veel contact

Omdat je veel contact hebt met bewoners en collega’s weet je je goed en makkelijk mondeling uit te drukken. Je werkzaamheden ten behoeve van de bewoners rapporteer je in ons cliëntregistratiesysteem OctoQ, daarvoor is het belangrijk dat je objectief kan rapporteren.

Krachtgericht werken

Zienn werkt met de begeleidingsmethodiek ‘Krachtwerk’. We helpen mensen de eigen krachten en talenten -en die van hun netwerk- te (her)ontdekken en stimuleren hen die in te zetten om wensen te bereiken. Krachtwerk gaat uit van kansen, talenten en oplossingen. Dat geldt ook voor ons personeelsbeleid en onze (vernieuwende) manier van medezeggenschap. Professioneel, resultaatverantwoordelijk werken en ruimte voor eigen initiatief zijn sleutelwoorden binnen Zienn. Krachtgericht werken vind je met 4 pijlers in de hele organisatie terug.

Functie-eisen

Als medewerker Wonen en Welzijn:

  • heb je een MBO-diploma met minimaal kwalificatieniveau 4 richting agogisch werk;
  • ben je flexibel inzetbaar;
  • kun je in geval van fysieke en verbale agressie controlerend en corrigerend optreden;
  • heb je kennis van de leefsituatie van mensen met een psychosociale -, licht psychiatrische – en verslavingsproblemen;
  • kun je vraaggestuurd en methodisch werken;
  • kun je cliënten motiveren en stimuleren;
  • weet je gevoelens en behoeften van anderen te onderkennen en tegelijkertijd ook je grenzen aan te geven en zelf in balans te blijven.

Nadere informatie

Voor meer informatie over deze Flexpool-functie kun je terecht bij Henk van der Boon, coördinator Flexpool bij Het Kopland en Zienn, via telefoonnummer 088 – 066 30 00.

Sollicitatie richten aan

Je motivatiebrief met cv zien we graag tegemoet; je kunt deze mailen naar vacatures@zienn.nl met vermelding van nummer 18.05 en de functienaam medewerker Wonen en Welzijn Flexpool.

Overige informatie

Als flexwerker heb je, vanuit een 16-urencontract, de kans om breed werkervaring op te doen; je werkt immers op diverse locaties met elk een min of meer eigen specialisatie. Je krijgt bovendien trainingen Krachtwerk en Motiverende Gespreksvoering! Ook krijg je scholing in BHV. Als er een interne vacature is, dan kun je daar als flexwerker op solliciteren.

De functie van medewerker Wonen en Welzijn is ingeschaald in schaal 4 conform de CAO Sociaal Werk. Het brutosalaris is, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 1.818,- en maximaal € 2.541,- per maand bij een volledig dienstverband.

Vanwege de vergewisplicht doen wij onderzoek naar het arbeidsverleden van nieuwe medewerkers. Zo is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde voor benoeming, voeren we een actief referentiebeleid en controleren we het openbare deel van social media.

Organisatie gegevens

Het Kopland
Postbus 2579 1-D
8901 AB Leeuwarden
http://www.hetkopland.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
13 februari 2019

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd met kans op verlenging

Ingangsdatum
zo spoedig mogelijk

Aantal uren
Groter dan 16 uren

Opleidingsniveau
Niveau 4

Salaris
Schaal 4: minimaal € 1.818,- en maximaal € 2.541,- per maand bij een volledig dienstverband

CAO
Sociaal Werk

Sluitingsdatum
solliciteren voor 27 februari 2019