Manager

Manager Financiën en Bedrijfsvoering

Sociaal domein

Stichting WIJ Groningen

plaatsingsdatum

14 februari 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met kans op verlenging

ingangsdatum

Zo spoedig mogelijk

aantal uren

Tussen 32 en 36 uren

opleidingsniveau

WO

Functieomschrijving

Voor de Stichting WIJ Groningen komt Heeredwinger Advies graag in contact met kandidaten voor de positie van:
 

Manager Financiën en Bedrijfsvoering

een vakvrouw of vakman die de 475 bevlogen medewerkers en managers

van deze nieuwe Stichting helpt bij het verder vormgeven van de bedrijfsvoering

WIJ Groningen heeft de taken van de nieuwe Manager Financiën en Bedrijfsvoering als volgt omschreven:
 

  • U levert een bijdrage aan de visieontwikkeling, de strategie en het beleid van de stichting. U rapporteert aan de directeur bestuurder, neemt deel aan de vergaderingen met de Raad van Toezicht en vertegenwoordigt de stichting in veel contacten met de gemeente Groningen. U ondersteunt de directie en het managementteam met adviezen op het brede terrein van de bedrijfsvoering. U geeft leiding aan de stafmedewerkers bedrijfsvoering.
     
  • U bent eindverantwoordelijk voor de managementinformatie en de bedrijfseconomische analyses binnen de stichting. U bent eveneens verantwoordelijk voor de inrichting van de planning en control en de implementatie van richtlijnen en procedures terzake. U adviseert en ondersteunt de WIJ managers bij het opstellen van hun (financiële) plannen en helpt hen om invulling te geven aan hun integrale verantwoordelijkheid. U bent eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van een financieel meerjarenbeleidsplan, de begroting en jaarrekening en de bedrijfsrapportages. U geeft verder mee vorm en inhoud aan de administratieve organisatie van de stichting. U werkt continu aan de verbetering van processen, procedures en inrichting van de systemen en voert periodiek evaluaties uit.
     
  • U vervult de rol van strategisch informatiemanager en adviseert de directie over de ontwikkeling van de informatievoorziening, systemen, security en kennismanagementprogramma. U bent voortrekker op het gebied van digitalisering. Uitgangspunt is dat iedere professional adequaat gefaciliteerd wordt met informatie.
  • U bent ook eindverantwoordelijk voor de facilitaire ondersteuning van medewerkers en management van de stichting.

Functie-eisen

Kwalificaties

U beschikt over financiële en bedrijfskundige kennis op academisch niveau en heeft ruime ervaring in een soortgelijke functie. U heeft als leidinggevende ervaring met veranderingstrajecten. U past bij een nieuwe organisatie die volop in ontwikkeling is, waarbij professioneel handelen en interne en externe dienstverlening hoog in het vaandel staan. U bent een gelouterd en vertrouwenwekkende strategisch adviseur die hecht aan bestendigheid in de samenwerkingsrelaties met alle stakeholders van WIJ Groningen.

U schakelt met gemak van uitvoeringsvraagstukken naar strategische onderwerpen. Uw denkkracht en hulpvaardigheid nodigen uit tot samenwerking. Het financiële metier heeft geen geheimen voor u.
Dat geldt ook voor de andere onderwerpen in uw portefeuille: ICT, vastgoed en huisvesting en facilitair.

U bent vertrouwd met de ontwikkelingen in het sociale domein en kunt verrassen met onorthodoxe en innovatieve inzichten. Als maatschappelijke ondernemer denkt u in mogelijkheden en bent u in staat om potentiële risico's tijdig in te schatten.

Nadere informatie

WIJ Groningen

Bij WIJ Groningen kunnen mensen in de gemeente Groningen, terecht met ideeën voor hun buurt, vragen over zorg of ondersteuning of met vragen over opvoeden. WIJ Groningen biedt toegang tot de Wmo en de Jeugdwet en is dus ook behulpzaam bij de verstrekking van hulpmiddelen of het aanpassen van de woning. WIJ Groningen ondersteunt en jaagt initiatieven in de wijken aan. WIJ Groningen is dichtbij. In iedere wijk van Groningen en in Haren en in Ten Boer is een WIJ team gehuisvest. Iedereen kan daar terecht, jong of oud, rijk of arm.
 

Sinds 1 januari 2018 is WIJ Groningen een zelfstandige stichting met 475 professionals die afkomstig zijn uit verschillende organisaties. En - last but not least – ruim 400 vrijwilligers en stagiairs ondersteunen de verschillende activiteiten van WIJ Groningen.

WIJ Groningen is een jonge en bevlogen organisatie, met een maatschappelijke opdracht die het hart raakt van de bewoners van de stad en de mensen van WIJ Groningen. Samenwerken is essentieel, zowel binnen WIJ Groningen alsook met de gemeente en andere stakeholders. De kern van de stichting wordt gevormd door 13 wijkteams en 4 boven stedelijk werkende teams (onder andere voor onderwijs en jeugd). Met de gemeente Groningen heeft WIJ Groningen inhoudelijke afspraken gemaakt over de doelen die de stichting moet realiseren. De uitvoerende professionals worden daarbij ondersteund door het directieteam bestaande uit 13 WIJ-managers en een directeur bestuurder, een stedelijk manager, een manager HRM, een bestuurssecretaris en een manager financiën en bedrijfsvoering. De stichting kent een kleine staf welke uit drie eenheden bestaat: HRM, Communicatie en Financiën en Control. Die laatste eenheid bestaat vooralsnog uit een assistent controller, financieel administratieve ondersteuner, een facilitair regisseur en een informatiemanager en de manager die thans gezocht wordt.

WIJ Groningen werkt met een budget van circa € 30 miljoen. Op het terrein van bedrijfsvoering heeft de stichting inmiddels een basis infrastructuur gerealiseerd. Voor een klein deel van het totale budget worden diensten (ICT, vastgoed, huisvesting en facilitair) afgenomen van de gemeente Groningen, middels dienstverleningsovereenkomst. De verfijning van de afspraken staat voor de komende periode op de agenda. WIJ Groningen werkt met maand en kwartaalrapportages. Ook hier is verfijning nodig om een nog betere afstemming te realiseren op de resultaat afspraken die met de gemeente zijn overeengekomen. WIJ Groningen bestaat nog maar kort. Dat betekent dat veel onderwerpen nog moeten worden opgepakt. Die variëren van regulier (bijvoorbeeld begroting 2020) tot meer bijzonder (bijvoorbeeld ontwikkeling rapportages).

Sollicitatie richten aan

Procedure

Heeredwinger Advies ondersteunt WIJ Groningen bij de werving en voorselectie van kandidatuur voor de positie van de Manager Financiën en Bedrijfsvoering. Uw reactie is welkom bij Jacques Heldoorn via 06-25024328 of j.heldoorn@heeredwinger.nl.

De sluitingsdatum is zondag 3 maart. Op vrijdag 8 maart presenteert Heerededwinger Advies haar kandidatuur aan WIJ Groningen. De gesprekken bij WIJ Groningen zijn voorzien op 13 maart en op 15 maart.

De beloning voor deze positie bedraagt € 6.065,- bruto per maand exclusief 17,5% individueel keuzebudget (schaal 13 CAO Sociaal Werk). Een Talent Motivatie Analyse kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga solliciteren

Organisatie gegevens

Stichting WIJ Groningen
Merwedestraat 54
9725 KE Groningen
http://wij.groningen.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
14 februari 2019

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd met kans op verlenging

Ingangsdatum
Zo spoedig mogelijk

Aantal uren
Tussen 32 en 36 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
maximaal € 6.065,- schaal 13

CAO
Sociaal Werk

Sluitingsdatum
solliciteren voor 3 maart 2019