voorzitter centrale medezeggenschapsraad

Gehandicaptenzorg

De Zijlen

plaatsingsdatum

11 maart 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met kans op verlenging

ingangsdatum

1 mei 2019

aantal uren

Gemiddeld 4 uren

opleidingsniveau

Functieomschrijving

Word jij onze nieuwe voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad?

Werkplek
Een vertrouwd thuis, persoonlijke aandacht en boeiend werk. De Zijlen biedt dit aan circa 1100 mensen van jong tot oud, met een verstandelijke en meervoudige beperking in de provincie Groningen. Wij richten ons op het leveren van intensieve en complexe zorg. Wij vinden dat alle mensen met of zonder beperking van betekenis zijn. Zo halen mensen met een verstandelijke beperking betekenis uit hun werk en draaien mee in de maatschappij. We helpen mensen daarbij. Daarbij streven wij naar een inclusieve samenleving waar betekenis boven beperking leidend is. Werken bij De Zijlen betekent waarde toevoegen aan het leven van anderen en van jezelf.

Wat houdt de functie in?
De onafhankelijke voorzitter van de centrale medezeggenschapsraad (CMR) geeft aansturing aan de CMR en aan het advies-, besluit- en overlegproces tussen CMR en Raad van Bestuur. De voorzitter is een verbinder die zowel individuele leden als de gehele raad uitnodigt om hun bijdrage te leveren. De voorzitter is technisch voorzitter van zowel de eigen CMR-vergadering als de overlegvergadering met de Raad van Bestuur. De voorzitter is onderdeel van het team. In overleg met de leden en afhankelijk van de ervaring/kennis van de voorzitter representeert de voorzitter de CMR binnen en buiten de organisatie. De voorzitter heeft geen stem in het besluit- of adviesproces, maar draagt er zorg voor dat alle partijen tot hun recht komen in het proces.


De voorzitter is in staat om:

 • te werken met vrijwilligers en heeft daar ervaring mee;
 • een verbinding te organiseren in de raad, zodat deze als team kan opereren;
 • knelpunten te signaleren en oplossingen te initiëren;
 • te reflecteren op het eigen handelen en de invloed die het eigen handelen heeft op (de deelnemers van) het overleg;
 • te richten op kwaliteit en resultaat door samenwerking;
 • een goede verstandhouding te onderhouden met CMR en Raad van Bestuur, alsook andere gremia zoals de ondernemingsraad.


Taken

 • voorzitten vergaderingen (overlegvergadering met bestuurder, eigen CMR-vergadering en 2x per jaar overlegvergaderingen CMR met lokale medezeggenschapsraden);
 • agenda opstellen via het agendaoverleg en daartoe de te bespreken onderwerpen ophalen bij de leden van de CMR;
 • verbinding onderhouden tussen CMR en lokale medezeggenschapsraden;
 • regie voeren op de interne communicatie en de communicatie richting Raad van Bestuur, ondernemingsraad, lokale medezeggenschapsraden, cliëntenvereniging;ondertekening brieven en stukken;
 • toezien op nakoming gemaakte afspraken;
 • bevorderen van de algemene zaken van de CMR;
 • toezien dat de CMR zijn taak naar vermogen uitvoert;
 • zorgdragen voor naleving van het huishoudelijk reglement centrale medezeggenschapsraad;
 • representeert de CMR binnen en buiten de organisatie in afstemming met de leden van de CMR;
 • ambtelijk secretaris aansturen.

Functie-eisen

Verwacht wordt dat de voorzitter:

 • beschikt over bestuurlijke ervaring, bij voorkeur met ervaring als voorzitter;
 • inzicht heeft in bestuurlijke verhoudingen en sensitiviteit hiervoor;
 • kennis heeft van relevante wetgeving zoals WMCZ, Wlz, Wmo en Jeugdwet;
 • relationele, communicatieve en redactionele vaardigheden bezit;
 • een netwerk heeft binnen de medezeggenschap en/of zorgsector;
 • affiniteit heeft met de zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap;
 • affiniteit heeft met (cliënten)medezeggenschap en dit inhoud wil geven;
 • geen relatie (familie of anderszins) heeft met één van de cliënten van De Zijlen en niet werkzaam is bij De Zijlen.

Nadere informatie

Het betreft een dienstverband voor één jaar, met uitzicht op verlenging. De te werken uren bedragen circa 15-20 uur per maand. De vergoeding vindt plaats op basis van vacatiegeld.
Vergaderingen vinden veelal plaats op ’t Zijlhuis te Tolbert. Bijeenkomsten kunnen ook elders in het werkgebied van De Zijlen plaatsvinden.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Sollicitatie richten aan

Eric Zwennis (voorzitter Raad van Bestuur)

Overige informatie

Belangstelling?
Heb je belangstelling voor de functie? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren. Schrijf dan een korte motivatie en voeg je CV toe. Dit kan via het sollicitatieformulier op onze website.
Voor nadere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Eric Zwennis (voorzitter Raad van Bestuur) op telefoonnummer 0594 - 850409.


Je kunt op deze vacature solliciteren tot 25 maart 2019.   
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 9 april 2019 ('s middags).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga solliciteren

Organisatie gegevens

De Zijlen
Postbus 25
9356 ZG Tolbert
http://www.dezijlen.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
11 maart 2019

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd met kans op verlenging

Ingangsdatum
1 mei 2019

Aantal uren
Gemiddeld 4 uren

Opleidingsniveau

Salaris

CAO
-

Sluitingsdatum
solliciteren voor 24 maart 2019