Klantregisseur WMO

Standplaats Groningen

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

WerkPro

plaatsingsdatum

12 maart 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

zo spoedig mogelijk

aantal uren

Gelijk aan 24 uren

opleidingsniveau

HBO

Algemeen

WerkPro ontwikkelt en ontplooit in Noord Nederland activiteiten voor doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Alle activiteiten zijn bedrijfsmatig opgezet en leveren een bijdrage aan maatschappelijk zinvolle doelstellingen. De begeleiding is gericht op ontwikkeling en uitstroom naar werk. Als betaald werk (nog) niet aan de orde is, heeft WerkPro een breed aanbod van participatie en dagbesteding. De organisatie telt ongeveer 250 medewerkers.

Functieomschrijving

Context van de functie

De klantregisseur zorgt voor toeleiding van klanten die via het WIJ-team voor WMO-ondersteuning worden doorverwezen. De klantregisseur verstrekt informatie en is aanspreekpunt voor cliënten, WIJ-teams en onderaannemers. Daarbij gaat het om vragen over de mogelijkheden en stand van zaken rond de toeleiding naar een passende zorgaanbieder. Voor deze vacature zoeken wij kandidaten met specifieke kennis van- en ervaring met de doelgroep van de WMO.

Als klantregisseur ben je verantwoordelijk voor de intake, indicatieaanvraag, plaatsing en dossiervorming van zorg- en begeleidingstrajecten. Daarnaast beoordeel je plannen van zorgaanbieders om cliënten te ondersteunen en accordeer je deze.

Plaats in de organisatie

Je maakt samen met 2 collega’s deel uit van het Ben in de Buurt-team. Je werkt nauw samen met Loket-medewerkers, trajectbegeleiders en individuele begeleiders van het Zorgteam van WerkPro.

Werkzaamheden

Als klantregisseur:

 • plan je gesprekken in met cliënten en leg je deze gesprekken vast
 • doe je een passend voorstel voor de inzet van begeleiding op de doelen die het WIJ-team heeft gesteld en bepaal je de omvang van uren begeleiding 
 • bepaal je door welke aanbieder de begeleiding gegeven gaat worden en maak je afspraken met de aanbieder hierover
 • draag je er zorg voor dat een passend ondersteuningsplan door de aanbieder wordt opgesteld; incidenteel doe je dit ook zelf
 • bewaak je de zorginhoudelijke voortgang, de gemaakte afspraken met de uitvoerder, de juiste registratie en het resultaat daarvan
 • draag je bij aan innovatie in het werkgebied en overleg je met onderaannemers hierover
 • controleer je de geldigheid van beschikkingen en vraag je nieuwe beschikkingen aan
 • onderhoud je actief contacten met de verschillende bedrijfsonderdelen van WerkPro en Cosis in Groningen
 • onderhoud je actief contacten met WIJ-teams, wijkpartijen en ketenpartners.

Functie-eisen

Profiel

Als klantregisseur verwachten we dat je:

 • het organiseren van een passend begeleidingsaanbod aan de deelnemer centraal stelt in je takenpakket
 • bekend bent met de doelgroep WMO en de aanpak die daarvoor nodig is
 • goed kunt samenwerken met de betrokken partijen en wijkgericht kunt werken
 • je kunt inleven in de problematiek, mogelijkheden, en beperkingen van de doelgroep
 • je kunt vinden in de visie op de transformatie in het sociaal domein, het afschalen van zorg en dit weet te vertalen in een concreet aanbod.

Functie-eisen

Verder:

 • heb je een relevante, afgeronde HBO-opleiding (bijv. Sociaal Werk, toegepaste psychologie of Verpleegkunde)
 • beschik je over kennis van het WMO domein en ervaring met de bijbehorende werkprocessen
 • bezit je het vermogen om sociaal medische zorgbehoeften vast te stellen
 • beschik je over de vaardigheid om goed te kunnen plannen, organiseren en prioriteren
 • heb je goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • heb je goede sociale vaardigheden, zoals tact, motiverend vermogen en overtuigingskracht
 • kun je goed omgaan met tegengestelde belangen, bijvoorbeeld in de contacten met onderaannemers
 • heb je kennis van automatiseringssystemen, bij voorkeur Nedap ONS
 • heb je een uitgesproken dienstverlenende en klantvriendelijke instelling die gericht is op samenwerking
 • heb je kennis van de sociale kaart
 • beschik je over de volgende competenties: accuratesse, besluitvaardigheid, stressbestendigheid, flexibiliteit en representativiteit.

Nadere informatie

Ingrid Bousema,

telefoonnummer 06-50417474.

Sollicitatie richten aan

pz@werkpro.nl (bij voorkeur in PDF formaat)

onder vermelding van ‘vacature Klantregisseur’.

Overige informatie

Bij indiensttreding wordt een VOG aangevraagd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Organisatie gegevens

WerkPro
Zilverlaan 2
9743 RK Groningen
http://www.werkpro.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
12 maart 2019

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
zo spoedig mogelijk

Aantal uren
Gelijk aan 24 uren

Opleidingsniveau
HBO

Salaris
schaal 8, tussen € 2.544,- en € 3.624,- bruto fulltime

CAO
Sociaal Werk

Sluitingsdatum
solliciteren voor 28 maart 2019