Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)

Geestelijke gezondheidszorg

GGZ Friesland

plaatsingsdatum

25 april 2019

arbeidsovereenkomst

Onbekend

ingangsdatum

In overleg

aantal uren

Gemiddeld 32 uren

opleidingsniveau

Algemeen

GGZ Friesland biedt professionele hulp aan mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen. GGZ Friesland ziet het als haar maatschappelijke taak om er in moeilijke tijden te zijn voor de mensen die ons het hardste nodig hebben. We zijn er voor patiënten die kortdurend behandeling nodig hebben en we zijn er 24 uur per dag voor patiënten in crisis of met langdurige problematiek. Wij geloven in de veerkracht van onze patiënten, en in die van onze professionals. Op hen mogen onze patiënten rekenen samen met hun naasten en andere betrokken partijen. Want de beste route naar herstel, leg je samen af. Wij zijn koploper op het gebied van zorgprogrammering: een manier van werken die staat voor transparantie van zorg, kwaliteit van behandelingen en specialisatie. In al onze behandelingen staat de patiënt centraal, waarbij we het erg belangrijk vinden familie en naasten te betrekken. Door ons veelzijdige zorgaanbod ontwikkelt u uw eigen deskundigheid. U kunt werken met een doelgroep waar uw hart ligt. GGZ Friesland is een erkend scholingsinstituut. De organisatie biedt u kansen uzelf te ontwikkelen door onderzoek, intervisie en scholingsmogelijkheden. Ook is er altijd ruimte voor eigen initiatieven en werkt u bij een organisatie met hulpvaardige collega’s.

Functieomschrijving

Samenwerken met professionals vanuit de GGZ én de Verslavingszorg 

Regelmatig gaan psychische klachten en verslavingen hand in hand en versterken ze elkaar. In Zuidwest-Friesland hebben GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) daarom de krachten gebundeld in een aantal zogenoemde FACT+-teams. In deze teams werken experts op het gebied van psychiatrie én verslavingszorg samen om cliënten met een psychiatrische stoornis en/of verslavingsproblematiek een geïntegreerde behandeling te bieden. Voor het team FACT+ Sneek Stad zijn wij per 1 april 2019 op zoek naar een enthousiaste en bevlogen: 

 

sociaal psychiatrisch verpleegkundige

tot 32 uur per week

 

Het FACT+-team biedt behandeling en begeleiding in de directe omgeving van de cliënt en richt zich daarbij op (medische) behandeling, medicatieverstrekking en hulp bij zaken als huisvesting, financiën, werk, dagbesteding, (verbetering van) lichamelijk welzijn en psychiatrische problematiek. 

De FACT+ teams werken vanuit de visie van herstel ondersteunende zorg. Hierbij staan het herstel en de eigen regie van de cliënt centraal. Er wordt nauw samengewerkt met familie en naasten, sociale wijkteams en andere betrokken instanties.

Werken in een FACT+-team betekent kansen om je te ontwikkelen op verschillendeM vakgebieden, doordat je samenwerkt met professionals vanuit de GGZ én de Verslavingszorg. Je komt in een team terecht waar jouw expertise tot volle bloei kan komen, waar je de kracht van de samenwerking tussen GGZ Friesland en VNN dagelijks ondervindt en zelf ook dagelijks nog een stukje kunt groeien.

Wil je meer weten over onze aanpak? Klik dan op de onderstaande link: https://www.youtube.com/watch?v=aX_2qUG1A_k 

Functie-informatie:

 • Voeren van intakegesprekken met cliënten, verzamelen van gegevens ten behoeve van diagnostiek  en indicatiestelling.
 • Formuleert samen met de cliënt de hulpvraag.
 • Levert een belangrijke bijdrage aan he opstellen van behandelplannen en het bespreken daarvan met de cliënten en binnen het multidisciplinair overleg.
 • Behandelen, begeleiden en ondersteunen van cliënten en het systeem daarbij betrekken.
 • Afstemmen van de zorg met andere instanties, bemiddelen bij opname en verwijzing. Vervullen van een consultatieve rol en een signalerende functie op alle levensgebieden.
 • Verrichten van de behandeling en begeleiding volgens afgesproken kwaliteitseisen.
 • Werken volgens de productienormering en zorgdragen voor tijdige en correcte registratie en verslaglegging.
 • Verrichten van verpleegkundige handelingen. Vervullen van een signalerende en controlerende rol inzake medicatiegebruik en het toedienen van depot.
 • Onderhouden van de nodige contacten met (huis)artsen en psychiaters.
 • Geeft advies, consultatie en dienstverlening aan professionele hulpverleners binnen en buiten de instelling.
 • Verrichten van activiteiten in het kader van OGGZ, zoals casefinding, bemoeizorg en zorgtoeleiding, waarbij wordt samengewerkt met lokale ketenpartners en wordt deelgenomen aan extern overleg.
 • Leveren van een bijdrage aan het verder ontwikkelen van het zorgbeleid op teamniveau.

Wij vragen:

 • Je hebt een afgeronde opleiding SPV of bent bezig deze opleiding af te ronden. Bij voorkeur heeft u enkele jaren ambulante werkervaring.
 • Je hebt affiniteit met cliënten met zowel ernstige verslavings- als ernstige psychiatrische problemen.
 • Je hebt kennis van verslavende middelen, middelengebruik en verslavingsgedrag of bent bereid u hier in te verdiepen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met diverse behandel- en begeleidingsmethodieken, dan wel de bereidheid om je daarin te scholen.
 • Je hebt een herstel-, klant- en resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking.  
 • Je hebt goede communicatieve- en computervaardigheden.
 • Je bent in staat om onder druk en in risicosituaties, weloverwogen en daadkrachtig te kunnen prioriteren en te handelen en indien nodig tijdig hulp en afstemming te zoeken.
 • Je bent in staat om (pro)actief en constructief contact te leggen met de doelgroep en dit contact te onderhouden.
 • Je hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen en je bent in staat eigen grenzen te bewaken.
 • Je beschikt over een flexibele en creatieve instelling.
 • Je hebt gevoel voor humor, je bent positief ingesteld en je bent een coöperatieve collega.
 • Je kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs en eigen vervoer. Dit is noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie.

Wij bieden:

 • Een arbeidsovereenkomst met GGZ Friesland;
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 55;
 • Een interessante, dynamische en leuke werkplek waar het beste van twee werelden samenkomt (GGZ en verslavingszorg);
 • Een bevlogen, enthousiast team waar een prettige werksfeer heerst;
 • Voldoende ruimte voor nieuwe en ook de eigen ontwikkeling(en).

Informatie en sollicitatie:

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Freddy van der Veen, Manager FACT+, telefoon 06 – 13 78 60 57.

Informatie over beide organisaties kun je vinden op www.ggzfriesland.nl en www.vnn.nl.

Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer HB19061 kun je voor 27 mei 2019 sturen naar: vacatures@ggzfriesland.nl.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

ik ga solliciteren

Organisatie gegevens

GGZ Friesland
Postbus 932
8901BS Leeuwarden
http://www.ggzfriesland.nl/

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
25 april 2019

Functiegebied
Verpleegkundige

Arbeidsovereenkomst
Onbekend

Ingangsdatum
In overleg

Aantal uren
Gemiddeld 32 uren

Opleidingsniveau

Salaris

CAO
-

Sluitingsdatum
solliciteren voor 27 mei 2019