Hoofd Zorg

Verpleging, verzorging en thuiszorg, Ouderenzorgzitinje

De Hoven

plaatsingsdatum

6 juni 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

z.s.m.

aantal uren

Tussen 28 en 32 uren

opleidingsniveau

HBO

Samen maken we De Hoven, samen maken we Groningen

De Hoven vindt dat ouderen in Noord-Groningen op hun eigen wijze moeten kunnen doorgaan met het leven, ook als zij heel kwetsbaar worden, thuis zorg nodig hebben, revalideren of bij De Hoven beschermd wonen. Voor hun welbevinden is het belangrijk dat zij hun eigen gewoontes kunnen blijven houden. Dat zij er toe blijven doen en met hun familie, vrienden en dorpsgenoten kunnen blijven omgaan zoals ze dat gewend waren. We nodigen daarom familie, vrienden en kennissen uit om mee te doen in het dagelijks leven. Maar ook de gemeenschap willen we meer betrekken bij de locaties. Anderzijds willen we dorpsinitiatieven voor ouderen ondersteunen. Want ouderen, familie, dorpsgenoten, vrijwilligers en professionals zijn van betekenis voor elkaar. Samen maken we kwaliteit van leven. De Hoven zet zich er voor in dat Noord-Groningen voor haar ouderen kan blijven zorgen. Dat doen we door samen met inwoners, huisartsen, zorgpartners, onderwijsinstellingen en gemeenten ons in te zetten voor toekomstbestendige zorg voor ouderen, nabij in de regio. De regio kent vergrijzing, ontgroening, krimp, een lage sociaal economische status, jongeren die na hun studie niet terugkeren naar de regio, krapte op de arbeidsmarkt en aardbevingsproblematiek. Dat vraagt samenwerking en innovatie om de zorg toekomstbestendig te organiseren.

Functieomschrijving

Als leidinggevende draag je de verantwoordelijkheid voor de gehele gang van zaken op de locatie. Samen met de bewoners, hun naasten en jouw collega’s geef je vorm en inhoud aan het zorg en dienstverleningsproces. Hierbij laat je de regie in handen van de bewoner. Je hebt affiniteit met ouderen waardoor het welbevinden van de bewoners voor jouw centraal staat. Dit vraagt van het Hoofd Zorg oprechte interesse en het kunnen denken in mogelijkheden. Daarnaast heb je oog voor de talenten in het team en geeft op een coachende wijze leiding zodat het team zo optimaal mogelijk kan functioneren. Je bent daarbij instaat om de medewerkers de ruimte te geven om vanuit eigen regie te functioneren, te ontwikkelen en ontplooien. De EVV-ers op deze locatie hebben een verantwoordelijke en coördinerende rol in het geheel. Deze kundige medewerkers faciliteer en versterk je in hun werkzaamheden. Tegelijkertijd bewaak jij de kwaliteit van de zorg en dienstverlening op de locatie en onderhoud je goede contacten met bewoners, families, relaties, de 1e lijn en het dorp. Je bent op de hoogte van, en weet in te spelen op, veranderingen in de zorg. Je werkt samen met de locatiemanager die eindverantwoordelijkheid draagt voor deze locatie.

Functie-eisen

Leidinggeven betekent voor jou dat je de medewerkers coacht en ruimte geeft voor ontplooiing van talenten. Zoals we oprechte belangstelling van onze medewerkers verlangen richting bewoners, verwachten we ook dat jij de medewerkers ziet en je oprecht interesseert in wat hen beweegt. Je bent een verbinder en stimuleert de samenwerking. Daarnaast is het van belang dat je duidelijk bent, richting geeft, goed communiceert, signaleert en spiegelt. In die zin ben jij een natuurlijk leider, ben je inspirerend en enthousiasmerend voor jouw omgeving.

Als Hoofd Zorg van de locatie ben je samen met de locatiemanager integraal verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op de locatie. Dit betekent dat je kennis nodig hebt van bijvoorbeeld de financiële en HR-processen die passen binnen de verantwoordelijkheden behorende bij de functie.

Voor deze functie is het van belang dat jij beschikt over:

  • een afgeronde zorg gerelateerde HBO opleiding, aangevuld met een managementopleiding;
  • uitgebreide relevante werkervaring als leidinggevende in de zorg;
  • Inspirerende en enthousiasmerende eigenschappen in het coachen en motiveren van de medewerkers;
  • visie op de toekomst en passie voor de kwetsbare oudere mens en hun naasten;
  • uitstekende communicatieve vaardigheden;
  • een oog voor talenten.

    Kortom, ben jij het ervaren Hoofd Zorg met leidinggevende kwaliteiten die de regie legt bij de mensen zelf, hen stimuleert en faciliteert om het beste uit zichzelf te halen? Dan zoeken wij jou!

Nadere informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Klary Schepel (locatiemanager) via telefoonnummer 06- 55 86 78 28 Of kijk op www.dehoven.nl voor algemene informatie over de organisatie.

De Hoven is geworteld in het Noord Groninger land. Ons hart en de kracht ligt bij de ondersteuning van ouderen en hun naasten in een kwetsbare levensfase. Wij geven je de ruimte en verantwoordelijkheid en bieden je kansen jezelf te ontwikkelen. Afhankelijk van werkervaring en opleiding vindt inschaling plaats in FWG 55 (cao VVT). Wij bieden een jaarcontract. De standplaats is Baflo.

Sollicitatie richten aan

Wij ontvangen graag jouw motivatiebrief voorzien van een actueel CV vóór 28 juni as. via de vacaturelink op ZorgpleinNoord. Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. De eerste gespreksronde vindt plaats op maandag 15 juli a.s.

Interne kandidaten genieten, bij gelijke geschiktheid, de voorkeur.

Overige informatie

De locatie, Viskenij

Woonzorgcentrum Viskenij is een kleinschalig woonhuis waar 26 ouderen met een intensieve zorgvraag vanuit de wet langdurige zorg (zonder behandeling) samenwonen. In de aanleunwoningen biedt Viskenij in de mogelijkheid om intensieve zorg thuis te ontvangen doormiddel van het Volledig Pakket Thuis. Het is mogelijk om tijdelijk bij Viskenij te wonen, te logeren of van de aangeboden diensten en activiteiten gebruik te maken. In Viskenij is het Noaberhoes gevestigd van en voor dorpsgenoten en is er een gezamenlijke dorpstuin in ontwikkeling. Circa 40 medewerkers en circa 50 vrijwilligers werken actief en intensief samen met de bewoners, de familie, de 1e lijn en het betrokken dorp voor een goede woon en werkplek. Samen zetten zij zich dagelijks in voor het continu verbeteren van de dienstverlening en de kwaliteit van zorg.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

De Hoven
Bedumerweg 2
9959 PG Onderdendam
http://www.dehoven.nl/

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
6 juni 2019

Standplaats
Baflo

Functiegebied
Leidinggevende, Bijzonderwerk

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
z.s.m.

Aantal uren
Tussen 28 en 32 uren

Opleidingsniveau
HBO

Salaris
FWG 55

CAO
VVT

Sluitingsdatum
solliciteren voor