Gedragswetenschapper

Sociaal werk

SpatiePlus

plaatsingsdatum

12 juni 2019

arbeidsovereenkomst

Anders

ingangsdatum

in overleg - zo snel mogelijk

aantal uren

Gemiddeld 16 uren

opleidingsniveau

WO

Omschrijving SpatiePlus

Het bieden van begeleid en beschermd wonen voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking en/of gedragsproblematiek met als doel de cliënten te ondersteunen naar een zo zelfstandig mogelijk leven.

Functieomschrijving Gedragswetenschapper

De kwalificaties van een Gedragswetenschapper.

De competentie van de Gedragswetenschapper is het beoordelen van de noodzaak van de inzet specialistische jeugdhulp bij gezinnen, je beoordeelt, corrigeert en geeft feedback t.a.v. de begeleidings- en ondersteuningsplannen die de Persoonlijk Begeleiders hebben opgesteld. Je draagt mede de verantwoordelijkheid voor de juiste (inhoudelijke)ondersteuning van de (zorg)vragen die aan je worden gesteld door de Persoonlijk Begeleiders.

De Gedragswetenschapper moet bij de uitvoering van zijn of haar taken steeds afwegingen maken; dilemma’s, keuzes, problemen, spanningsvelden en of kansen vragen om een oplossing en een (gerichte) aanpak en we verwachten dat de Gedragswetenschapper de juiste aanpak en of oplossing zal aandragen.

Je direct leidinggevende is de directeur.

We verwachten van een Gedragswetenschapper dat hij/zij de volgende competenties heeft.

Cliëntgebonden taken:

 • Diagnostisch onderzoek uitvoeren, situatie analyseren en ontwerpen
 • Interventies uitvoeren die gericht zijn op de jeugdigen en ouders c.q. opvoeders
 • Coördineren van de zorg, de Gedragswetenschapper stemt de zorg op inhoudelijk niveau af met de Persoonlijk Begeleider en coördineert in dialoog met alle betrokkenen alle zorg rond de jeugdige en zijn of haar systeem. En draagt verder bij aan de continuering van de zorg en veiligheid van de jeugdige. En zet daar waar nodig (opnieuw) de lijnen uit als de Persoonlijk Begeleider daarom vraagt.
 • Zorgen voor inhoudelijk kader, de Gedragswetenschapper geeft richting aan de inhoudelijke visie van waaruit gewerkt wordt, zorgt voor kwaliteit van de uitvoering en ondersteunt en adviseert de Persoonlijk Begeleiders, het netwerk en de directeur vanuit zijn of haar inhoudelijke expertise.
 • Preventie en voorlichting
   

Organisatiegebonden taken:

 • Een netwerk ontwikkelen. De Gedragswetenschapper vormt een netwerk met andere professionals in het werkgebied die relevant zijn voor het kunnen doorverwijzen en samenwerken bij meervoudige hulp aan een jeugdige. Door het onderhouden van het netwerk blijven de verschillende partijen op de hoogte van elkaars werkzaamheden en worden relevante signalen en kennis uitgewisseld.
 • Bijdragen aan het beheer en het beleid van de organisatie. De Gedragswetenschapper communiceert via Qurentis en de systemen van SpatiePlus zodat de Persoonlijk Begeleiders en de Directeur op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en stand van zaken van de cliënt(en), afstemming over het plan van aanpak is van het grootste belang. De Gedragswetenschapper levert een praktische en organisatorische bijdrage aan het functioneren van SpatiePlus.

 

Professiegebonden taken:

 • De eigen deskundigheid bevorderen. De Gedragswetenschapper houdt de eigen deskundigheid op peil. Hij en of zij maakt gebruik van de mogelijkheden binnen en buiten de organisatie voor deskundigheidsbevordering zodat hij en of zij verantwoord het werk kan uitvoeren.
 • De beroepsuitoefening professionaliseren en profileren. De Gedragswetenschapper ontwikkelt zich d.m.v. (werk)ervaring en profileert zich door de taken, houding en het werk rondom zijn of haar beroepsuitoefening uit te dragen richting de Persoonlijk Begeleiders die met jeugdigen werken. De Gedragswetenschapper zorgt voor kennisoverdracht, training en supervisie en intervisie van de Persoonlijk Begeleiders bij SpatiePlus.
 • Participeren in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. De Gedragswetenschapper houdt zich in zijn of haar dagelijkse praktijk bezig met praktijk gericht onderzoek. De Gedragswetenschapper draagt bij aan de inhoudelijke kennis rondom het opgroeien en opvoeden van jeugdigen d.m.v. (wetenschappelijk)onderzoek.
   

We verwachten verder dat de Gedragswetenschapper die wij zoeken de volgende gedragsindicatoren (verder) heeft ontwikkeld aan de hand van de competenties waarover zij en of hij beschikt.

 • Werken aan een vertrouwensrelatie, je benadert de ander op een open en respectvolle wijze en je werkt volgens de gedragscodes, werkwijzen en protocollen die zijn opgesteld door SpatiePlus.
 • Je toont respect voor de normen, waarden en eigenheid van de ander.
 • Je gaat zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie.
 • Je geeft duidelijke (professionele) grenzen aan. Het is van belang om met de juiste distantie de cliënten en of het netwerk, nauw betrokkenen om te gaan.
 • Ten allen tijde blijf je werken volgens de geldende (gedrags-)regels, protocollen en richtlijnen.
 • Je kunt je verplaatsen in de situatie en belevingswereld van de ander en toont begrip waar nodig.
 • Je herkent de emoties, spanningen en afwijkend gedrag en probeer daar op de anticiperen.
 • Je gaat respectvol en tactvol om met andermans gevoelens en behoeftes.
 • Je past interventies toe en je schakelt indien een aanpak niet werkt over op een andere aanpak die wel werkt, je kunt goed schakelen en inspelen op veranderende situaties.
 • Je bent in staat om je eigen gedragsstijl af te stemmen op de persoon, de situatie en het doel
 • Je verzamelt en verifieert alle relevante informatie die nodig is en sta zelf ten allen tijde ook open voor feedback.
 • Je bent in staat kordaat, snel en doelgericht tot een juiste probleemanalyse te komen en of tot de kern van het probleem te komen.
 • Bij een interventie weeg je zorgvuldig af tussen de benodigde zorg en het beroepsgeheim enerzijds en de veiligheid anderzijds
 • Je bent in staat om in onzekere en onvoorspelbare situaties knopen door te hakken, en zeg wat je doet doe wat je zegt.

Kwaliteitsprofiel

 • WO: Afgeronde opleiding Orthopedagogiek en of Psychologie
 • Werk- en denkniveau: WO
 • Ervaring: minstens 2 tot 3 jaar in vergelijkbare functie en organisatie
 • SKJ-geregistreerd
 • In bezit van rijbewijs B en beschikken over een auto
 • Pre is woonachtig in Friesland i.v.m. minimaliseren reisafstand woon-werkverkeer en kennis en contacten in Friesland

Wat biedt SpatiePlus

 • Gemiddeld 16 uren per maand
 • Loondienstverband en of op ZZP-basis behoort tot de mogelijkheden
 • Salaris indicatie: € 2535,00- € 2950,00 op basis van 16 uren per maand op basis van loondienstverband op ZZP-basis zijn individuele afspraken mogelijk
 • Gemaximeerde kilometervergoeding woon-werk verkeer en afhankelijk van dienstverband( loondienst en of op ZZP-basis)
 • Bij loondienstverband pensioen via PFZW
 • Geen CAO

Ben jij die bevlogen enthousiaste Gedragswetenschapper die wij zoeken?

Waarbij jouw en onze ontwikkeling centraal staan en wil je deel uitmaken van ons jong, dynamisch en enthousiast team, Solliciteer dan nu!

Sollicitaties uitsluitend per mail, voorzien van sollicitatiebrief en CV richten aan:

Mevr. M.N.M. Venema, HR-manager, e-mailadres: vacature@spatieplus.nl

SpatiePlus Jeugdzorg en Beschermd Wonen

Baalder 43

8447 DE Heerenveen

ik ga reageren

Organisatie gegevens

SpatiePlus
Baalder 43
8443 DE Heerenveen
http://www.spatieplus.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
12 juni 2019

Standplaats
Heerenveen

Functiegebied
Sociaal pedagogisch

Arbeidsovereenkomst
Anders

Ingangsdatum
in overleg - zo snel mogelijk

Aantal uren
Gemiddeld 16 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
€ 2535,00 - € 2950,00 op basis van 16 uren per maand

CAO
-

Sluitingsdatum
solliciteren voor