GZ-psycholoog

GZ-psycholoog regio Heerenveen/Drachten

Geestelijke gezondheidszorg

Verslavingszorg Noord Nederland

plaatsingsdatum

25 juni 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

ingangsdatum

zo spoedig als mogelijk

aantal uren

Tussen 24 en 36 uren

opleidingsniveau

WO

VNN algemeen

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de grootste aanbieder van verslavingszorg in de drie noordelijke provincies – Friesland, Groningen en Drenthe. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 cliënten. VNN is een erkende opleidingsinstelling voor psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, waarbij opleiden en wetenschappelijk onderzoek in het teken staat van de continue verbetering van onze zorg. Door de regionale spreiding heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio. We zijn een specialistische GGZ-instelling en bieden specialistische verslavingszorg in allerlei vormen, variërend van bemoeizorg en poliklinische zorg tot klinische zorg en beschermd wonen. Wij hebben meerdere poliklinieken, FACT-zorg en specialistische klinieken per provincie. VNN heeft geen crisisplaatsen. Wij behandelen volwassenen, kinderen/jongeren en gezinnen met verslavingsproblemen op het gebied van alcohol, drugs, roken, medicijnen, gamen, gokken en seks. We kijken voorbij de verslaving van onze cliënten. Door een oplossingsgerichte behandeling richten we ons op de gezonde krachten van de cliënt en zijn naasten binnen alle levensgebieden. Bovendien is er veel aandacht voor rehabilitatie en herstel. Door onze behandeling krijgen mensen weer perspectief op een ander leven; een leven zonder of met minder middelen. VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie

Polikliniek Volwassenen/Jeugd Heerenveen

Het team van de Polikliniek Volwassenen en het team van de Polikliniek Jeugd richten zich op de behandeling van cliënten met verslavingsproblematiek, waarbij vaak ook sprake is van psychiatrische problematiek. De verslavingsproblematiek varieert van licht tot ernstig. Bij de jongeren (12 tot 24 jaar) is er vaak sprake is van een clustering van risicofactoren die een negatieve invloed (kunnen) hebben op de ontwikkeling van de jongeren. De poliklinische behandeling is vooral gericht op genezing (herstel naar volwaardige participatie in de samenleving). In de behandeling wordt gebruik gemaakt van motiverende gesprekstechnieken, cognitieve gedragstherapie, systeemgericht werken en oplossingsgericht werken. Beide teams zijn multidisciplinair samengesteld. Poliklinische hulpverlening bestaat uit Specialistische GGZ en Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Waar mogelijk wordt de behandeling ondersteund met een E-health aanbod.

Functieomschrijving

Poliklinische hulpverlening bestaat uit Specialistische GGZ en Generalistische Basis GGZ. Waar mogelijk wordt de behandeling ondersteund met een e-health aanbod. Je werkt 8 uur voor het jeugd team en de rest van de uren voor het team Volwassenen.

Als GZ-psycholoog verricht je werkzaamheden voor zowel de specialistische zorg als de Basis GGZ, maar het het grootste deel van je tijd werk je voor de Basis GGZ. Je werkzaamheden zijn:

 • Verrichten van intake en diagnostiek.
 • Uitvoeren van de rol van regiebehandelaar in de Basis GGZ en de Specialistische GGZ.
 • Uitvoeren van behandelingen, zoals cognitieve gedragstherapie (individueel, in groepen en ook door middel van e-health) in de BasisGGZ.
 • Uitvoeren van langdurende behandelingen bij cliënten in de specialistische zorg, zoals cognitieve gedragstherapie, traumabehandeling en of behandelingen voor persoonlijkheidsproblematiek.
 • Opstellen, uitvoeren, evalueren en zo nodig bijstellen van zorgplannen.
 • Deelnemen aan casuïstiekbesprekingen en intervisiebijeenkomsten.
 • Leveren van een bijdrage aan het beleid van de ambulante zorg en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe methodieken.
 • Verzorgen van alle bijbehorende rapportages.
 • Samen met teammanager contacten opzetten en onderhouden met de externe organisaties waarmee wordt samengewerkt.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde opleiding en registratie in het kader van de wet BIG als GZ-psycholoog.
 • Je hebt affiniteit met zowel de doelgroep volwassenen als met de doelgroep jeugd en het systeem.
 • Je hebt kennis en ervaring met cognitieve gedragstherapie en traumabehandeling, zowel in individuele behandeling als in groepsbehandeling. Je hebt affiniteit met oplossingsgericht werken en e-health. Je hebt ervaring in blended behandelen of je bent bereid deze methodiek je eigen te maken.
 • Je hebt een flexibele instelling en je vindt het prettig om in een zeer zelfstandige werkomgeving je behandelingen te doen.
 • Tact, luisteren, invoelend vermogen, motiveren tot en stimuleren in gedragsverandering zijn sociale vaardigheden die je goed beheerst.
 • Je bent actief in het aangaan van (nieuwe) netwerken met huisartsen, praktijkondersteuners en andere Basis GGZ-instellingen en je kunt deze contacten goed onderhouden.
 • Je vindt het belangrijk om je verder te ontwikkelen in je vakgebied.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden:

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 65.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Sollicitatie richten aan

Reacties:

Je kunt reageren t/m 31 juli 2019 via de knop ‘solliciteer direct’ in de vacaturetekst op onze website

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Overige informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Hans Kooijker, teammanager Polikliniek en FACT Heerenveen telefoon 06 30367726 of met Willy Vis, GZ-psycholoog, telefoon 088 234 38 00.

Informatie over onze organisatie kun je vinden op onze www.vnn.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Verslavingszorg Noord Nederland
Postbus 8003
9702 KA Groningen
http://www.vnn.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
25 juni 2019

Standplaats
Heerenveen

Functiegebied
(para)medisch

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

Ingangsdatum
zo spoedig als mogelijk

Aantal uren
Tussen 24 en 36 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
FWG 65

CAO
GGZ

Sluitingsdatum
solliciteren voor 1 augustus 2019