Vertrouwensarts

Enthousiaste vertrouwensarts

Jeugdhulpverlening

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid

plaatsingsdatum

5 juli 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

Zo spoedig mogelijk

aantal uren

Tussen 28 en 32 uren

opleidingsniveau

WO

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid 2019

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vindt dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op een veilige omgeving om zich optimaal te kunnen ontplooien. Bij meervoudige complexe problematiek zoals fysiek geweld, psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij bescherming aan personen en gezinnen, ook als deze niet in staat zijn hulp te vragen of te accepteren. Ons doel is het voorkomen en stoppen van kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Als Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis werken wij nauw samen met de wijk- en gebiedsteams. Ons streven is om mensen op eigen kracht en vermogen tot zelfregie te laten komen. Regiecentrum Bescherming en Veiligheid adviseert, onderzoekt, verwijst en regisseert: meegaand waar een steuntje in de rug het best werkt, doortastend waar drang en dwang de enige kans van slagen biedt. Bij onze deskundige medewerkers staan de volgende kernwaarden centraal: Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel (GRIP) Missie: Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, GRIP op veilig leven.

Ter versterking van het team zijn we op zoek naar een:
Enthousiaste Vertrouwensarts
28-32 uur per week
Locatie: Leeuwarden
voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid
tot vast dienstverband

Bent u op zoek naar een functie :
> waarin verdieping en of verbreding van uw medische kennis op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling centraal staat?
> waarin consult, advies, beoordeling wordt gevraagd vanuit uw expertise?
> waarin uw samenwerkt met andere professionals zoals medewerkers Veilig Thuis, GZ psychologen en
orthopedagogen?
> waarin u uw collega’s (huisartsen of andere specialisten) aanspreekt, uitnodigt en uw deskundigheid op
dit gebied aan hen overdraagt?
> waarin u werkt in een dynamische omgeving waarin nauw wordt samengewerkt met ouders, betrokkenen
en andere hulpverleners?
> waarin u door de samenleving, de inspectie en andere kwaliteitsinstituten kritisch wordt bevraagd en
beoordeeld en uw inhoudelijke beslissingen moet toelichten?
Dan nodigen we u graag uit om te solliciteren of contact met ons te zoeken!

Wie zijn we?
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid richt zich op de doelgroep kinderen, jongeren en volwassenen
waarbij sprake is van meervoudige complexe problematiek. Hierbij staat de veiligheid van een kind of oudere
centraal. Het stimuleren en motiveren van eigen krachten en hulpbronnen is een belangrijke voorwaarde om
tot een succesvolle vrijwillige vorm van hulpverlening te komen. In situaties waarin dit niet kan en waarbij de
veiligheid in het geding is, wordt met drang en dwang geprobeerd een veilige omgeving tot stand te brengen.
De Jeugd- en Gezinsbeschermers hebben hierin een rol als regiehouder en toezichthouder. Er wordt gewerkt
vanuit juridische kaders.Bij de afdeling Veilig Thuis wordt gewerkt met het landelijke handelingsprotocol. Meldingen die binnenkomen
betreffen kinderen, jongeren en ouderen en kunnen fysiek, psychisch en/of seksueel misbruik bevatten. Bij
Veilig Thuis wordt iedere melding getriageerd. In dit multidisciplinaire overleg wordt een besluit genomen
over de vervolgstappen. Bij deze besluitvorming heeft de vertrouwensarts een belangrijke rol met name als
het gaat om meldingen waarbij sprake is van medische, psychiatrische en/of verslavingsproblematiek, seksueel misbruik of waarbij forensisch-medische expertise noodzakelijk is.

 

Wat vragen we?
> Minimaal een afgeronde opleiding als (basis)arts in bezit van BIG registratie
> Affniteit met het werkveld van de hulpverlening en specifek op het gebied van kindermishandeling,
ouderenmishandeling, huiselijk geweld en seksueel misbruik
> Beschikken over communicatieve vaardigheden op het gebied van adviseren, ondersteunen, voeren van
confrontatiegesprekken met opvoeders en professionals
> Samenwerken en verbinden vinden we belangrijke competenties
> Een sterk analytisch vermogen en zorgvuldig kunnen opereren om tot een juiste besluitvorming te komen
> Didactische vaardigheden in het geven van voorlichting over alle facetten rondom het thema
mishandeling
> In staat zijn om kort en bondig te rapporteren op een manier die aansluit bij de doelgroep
 

Wat bieden we?
> Een uitdagende baan, in een prettige informele werkomgeving die continu in ontwikkeling is
> Een team van professionals die vanuit hun betrokkenheid en expertise gedreven zijn om alle vormen van
geweld in afhankelijkheidsrelaties te stoppen
> Begeleiding, coaching en ondersteuning zowel door collega’s als door het hoofd staf
> Een inwerkprogramma dan aansluit bij uw vaardigheden en kennis, training en scholingsmogelijkheden
die relevant zijn voor uw functie
> Werktijden en werkdagen in overleg
> Contract voor 1 jaar met de mogelijkheid op een vast dienstverband
> Arbeidsvoorwaarden volgens cao jeugdzorg
> Secundaire arbeidsvoorwaarden: verlofuren maximaal 200 uur o.b.v. 36 uur; eventueel vitaliteitsverlof
afhankelijk van leeftijd; eindejaarsuitkering 8,3%
In het sollicitatiegesprek wordt specifek aandacht besteed aan het onderwerp seksueel grensoverschrijdend
gedrag. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg (commissie Samson). Ook het opvragen van referenties op dit gebied
maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 

Vragen?
Informatie over deze vacature kunt u krijgen bij Rolien Tolsma, hoofd gedragswetenschappelijk staf,
telefoon 058-2333815 of 06-22237415.
Belangstelling?
Schriftelijke sollicitaties met een uitgebreide motivatie en CV kunt u vóór 1-9-2019 richten aan:
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, afdeling P&O, Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden of per mail aan
personeelszaken@regiecentrumbv.nl o.v.v. vacature vertrouwensarts.
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid
Postbus 312
8901 BC Leeuwarden
http://www.regiecentrumbv.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
5 juli 2019

Standplaats
Leeuwarden

Functiegebied
Sociaal pedagogisch

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
Zo spoedig mogelijk

Aantal uren
Tussen 28 en 32 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
Op basis van opleiding en werkervaring

CAO
Jeugdzorg

Sluitingsdatum
solliciteren voor 1 september 2019