Verpleegkundig Specialist

Verpleging, verzorging en thuiszorg

De Hoven

plaatsingsdatum

9 juli 2019

arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

ingangsdatum

z.s.m.

aantal uren

Tussen 24 en 32 uren

opleidingsniveau

WO

Samen maken we De Hoven, samen maken we Groningen

De Hoven vindt dat ouderen in Noord-Groningen op hun eigen wijze moeten kunnen doorgaan met het leven, ook als zij heel kwetsbaar worden, thuis zorg nodig hebben, revalideren of bij De Hoven beschermd wonen. Voor hun welbevinden is het belangrijk dat zij hun eigen gewoontes kunnen blijven houden. Dat zij er toe blijven doen en met hun familie, vrienden en dorpsgenoten kunnen blijven omgaan zoals ze dat gewend waren. We nodigen daarom familie, vrienden en kennissen uit om mee te doen in het dagelijks leven. Maar ook de gemeenschap willen we meer betrekken bij de locaties. Anderzijds willen we dorpsinitiatieven voor ouderen ondersteunen. Want ouderen, familie, dorpsgenoten, vrijwilligers en professionals zijn van betekenis voor elkaar. Samen maken we kwaliteit van leven. De Hoven zet zich er voor in dat Noord-Groningen voor haar ouderen kan blijven zorgen. Dat doen we door samen met inwoners, huisartsen, zorgpartners, onderwijsinstellingen en gemeenten ons in te zetten voor toekomstbestendige zorg voor ouderen, nabij in de regio. De regio kent vergrijzing, ontgroening, krimp, een lage sociaal economische status, jongeren die na hun studie niet terugkeren naar de regio, krapte op de arbeidsmarkt en aardbevingsproblematiek. Dat vraagt samenwerking en innovatie om de zorg toekomstbestendig te organiseren.

Medische zorg binnen De Hoven

Het medisch team van De Hoven bestaat uit specialisten oudergeneeskunde, basisartsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundig specialisten in opleiding. Zij worden ondersteund door doktersassistentes en verpleegkundigen. De Hoven biedt somatische en psychogeriatrische zorg, geriatrische revalidatiezorg en palliatieve zorg in de regio’s Hogeland (Winsum, Bedum, Baflo) en Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam). Het team ontwikkelt zich, samen met andere disciplines en zorgaanbieders, als geriatrisch expertiseteam voor de regio’s. Speerpunten daarin zijn de verdere vakinhoudelijke ontwikkeling, interdisciplinaire samenwerking met en ondersteunen van andere behandelaars en collega’s binnen en buiten de organisatie (1e en 2e lijn). Het vanuit verpleegkundig specialistisch perspectief verder vorm en inhoud geven aan het werken aan welbevinden van de bewoners staat voorop.

De Hoven participeert in meerdere projecten rond ontwikkeling van medische zorg, onder meer het project Grensverleggend Zorgen (taakherschikking in de medische zorg in de provincie Groningen) en de ontwikkeling van het Geriatrisch Expertisecentrum Eemsdelta en bouw van een Expertisecentrum in Delfzijl. Er is alle ruimte om hierin actief te participeren.

Als verpleegkundig specialist verleen je dagelijkse en geprotocolleerde medische zorg aan kwetsbare ouderen en anderen met diverse zorgbehoeften. Daarbij is er te allen tijden gelegenheid om de specialist ouderengeneeskunde te consulteren. Samen met de bewoners, hun naasten en je collega’s geef je in interdisciplinaire samenwerking vorm en inhoud aan het welbevinden van de bewoner en aan het zorg- en behandelproces.  Als verpleegkundig specialist kun je meedraaien in de avond-, weekend- en nachtdiensten binnen de regio, als voorwacht met als achterwacht een specialist ouderengeneeskunde.

Wat breng je mee?

Je legt de primaire focus op het welbevinden van de (potentiële) bewoners en cliënten, stelt hun eigenheid centraal en juicht familieparticipatie toe. Je bent gemotiveerd en enthousiast om de specialistische zorg aan ouderen binnen De Hoven verder te ontwikkelen, samen met je collega’s in het medisch team. Je werkt vanuit hoofd én hart, en zoekt in interdisciplinaire samenwerking naar de beste weg voor de oudere. Je hebt zin om bij te dragen aan de zoektocht naar nieuwe concepten van inrichting van medische zorg en de verdere ontwikkeling van de rol van de verpleegkundig specialist daarin.  

Nadere informatie

Wanneer je vragen hebt over bovengenoemde functie kun je contact opnemen met Joost Heres of Marian Kampman – specialisten ouderengeneeskunde – of met Trijn Venema of John Pijpker - verpleegkundig specialisten – allen te bereiken via de doktersassistentes, 0595 446254.

Graag ontvangen we je reactie vóór 22 juli via de link.

Overige informatie

Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

ik ga reageren

Organisatie gegevens

De Hoven
Bedumerweg 2
9959 PG Onderdendam
http://www.dehoven.nl/

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
9 juli 2019

Standplaats
Onderdendam

Functiegebied
(para)medisch

Arbeidsovereenkomst
Onbepaalde tijd

Ingangsdatum
z.s.m.

Aantal uren
Tussen 24 en 32 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
FWG

CAO
VVT

Sluitingsdatum
solliciteren voor 22 juli 2019