Opleidingsplek tot GZ-psycholoog

Opleidingsplek tot GZ-psycholoog

Geestelijke gezondheidszorg

Verslavingszorg Noord Nederland

plaatsingsdatum

31 juli 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

ingangsdatum

november 2019

aantal uren

Gelijk aan 32 uren

opleidingsniveau

WO

VNN opleidingsplekken

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de grootste aanbieder van verslavingszorg in de drie noordelijke provincies – Friesland, Groningen en Drenthe. Binnen VNN zijn ongeveer 1000 medewerkers werkzaam, verspreid over 30 locaties. VNN ziet mensen als zelfstandige deelnemers aan de maatschappij waarbij verslaving deze zelfstandigheid ernstig kan beperken, daarnaast kan iedereen in deze maatschappij verslaafd raken. Mede aan de hand van deze mensvisie wordt het zorgaanbod van VNN ontwikkeld en uitgevoerd. Onze missie is daarbij: perspectief bieden op een ander leven. Deze missie betekent dat VNN mensen met verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen VNN wil hierbij erkend zijn als dé klantgerichte verslavingszorginstelling die met haar ketenpartners efficiënt de meest effectieve zorg biedt voor haar doelgroepen en baanbrekend is op het gebied van transgenerationele overdracht. VNN biedt specialistische verslavingszorg in allerlei vormen, variërend van bemoeizorg en poliklinische zorg tot klinische zorg, forensische verslavingszorg en begeleid wonen. Naast hulpverlening zet VNN zich ook in op het voorkomen van verslavingsproblemen door preventieactiviteiten en reclassering. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 cliënten. Door de regionale spreiding heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio. Wij achten de specifieke inbreng van onze individuele medewerkers van cruciaal belang voor het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. VNN is een erkende opleidingsinstelling voor psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, verslavingsartsen en verpleegkundig specialisten, waarbij opleiden en wetenschappelijk onderzoek in het teken staan van de continue verbetering van onze zorg. VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie.

Opleidingsplek tot GZ-psycholoog

De duur van de opleiding tot GZ-psycholoog is 2 jaar. De opleiding bestaat uit een praktijkgedeelte en een cursorisch gedeelte. Het cursorische deel van de opleiding volg je bij het opleidingsinstituut PPO in Groningen. De opleiding is opgezet volgens het model van competentiegericht opleiden. Om voldoende diverse praktijkervaring op te doen ga je als opleideling onder werkbegeleiding in verschillende klinische teams en ambulante teams voor volwassenen binnen VNN werkzaamheden verrichten. Een juiste balans tussen diagnostiek, behandeling, diversiteit van doelgroep en settingen wordt beoogd.

Wat ga je doen?

Je verricht intakes en psychodiagnostiek bij uiteenlopende vraagstellingen. Je stelt deelplannen op als onderdeel van het behandelplan, deze evalueer je en stel ze zo nodig bij. Je doet behandelingen bij cliënten met zowel verslavingsproblematiek als comorbide psychiatrische problematiek. Dit gebeurt individueel en in groepsverband. Daarnaast neem je deel aan intervisie, refereerbijeenkomsten, multidisciplinaire cliëntbesprekingen en indicatie-overleggen.

Wat vragen wij?

Je hebt een afgeronde doctoraal of masteropleiding psychologie, (ortho)pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde. Je bent in het bezit van een geldige LOGO-verklaring (https://www.vlogo.nl/).

Je bent ambitieus en getalenteerd en je hebt aantoonbare werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg. Je hebt affiniteit met cliënten met verslavingsproblematiek en bij voorkeur heb je ervaring in de verslavingspsychiatrie. Je durft je sterke en zwakke kanten ter discussie te stellen, je durft fouten te maken en daarvan te leren. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en je beschikt over uitstekende sociale en uitdrukkingsvaardigheden.

Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Meer weten?   

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Sander van Straten, klinisch psycholoog en P-opleider, telefoon 050 – 3648900 of 06 42164611.

Nadere informatie over de opleiding kun je vinden op de website van opleidingsinstituut PPO

Meer informatie over onze organisatie kun je via op onze website

Ben je enthousiast?

Je kunt reageren t/m 25 augustus 2019 via de knop ‘solliciteer direct’ in de vacaturetekst op onze website.

 

De selectiegesprekken worden gehouden op dinsdag 3 september 2019 in Heerenveen.

Om voldoende diverse praktijkervaring op te doen ga je als opleideling onder werkbegeleiding in verschillende klinische teams en ambulante teams voor volwassenen binnen VNN werkzaamheden verrichten. Het eerste jaar zal je werken binnen het poliklinische team in Heerenveen. Het tweede jaar van de opleiding vindt plaats op een andere locatie binnen VNN en wordt ingevuld op basis van het op te stellen opleidingsplan. Een juiste balans tussen diagnostiek, behandeling, diversiteit van doelgroep en settingen wordt beoogd.

 

Wat hebben wij te bieden?     

  • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris gedurende de opleiding conform functiegroep 60.
  • Een leerwerkovereenkomst voor de duur van de opleiding voor 32 uur per week. Na het behalen van het diploma wordt gekeken naar de mogelijkheid voor een aanstelling in de functie van GZ-psycholoog.
  • Het volgen van het technisch-theoretisch gedeelte van de opleiding is in eigen tijd. Binnen werktijd is 3 uur in te vullen met studietijd. Supervisie en werkbegeleiding wordt gefaciliteerd.
  • De kosten van de opleiding worden voor 75% door VNN vergoed. Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33% Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een  fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

 

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Verslavingszorg Noord Nederland
Postbus 8003
9702 KA Groningen
http://www.vnn.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
31 juli 2019

Standplaats
Groningen

Functiegebied
(para)medisch

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

Ingangsdatum
november 2019

Aantal uren
Gelijk aan 32 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
FWG 60

CAO
GGZ

Sluitingsdatum
solliciteren voor 26 augustus 2019