GZ-psycholoog

Geestelijke gezondheidszorg

GGZ Friesland

plaatsingsdatum

5 augustus 2019

arbeidsovereenkomst

Onbekend

ingangsdatum

In overleg

aantal uren

Gemiddeld 16 uren

opleidingsniveau

Algemeen

GGZ Friesland biedt professionele hulp aan mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige psychische problemen. GGZ Friesland ziet het als haar maatschappelijke taak om er in moeilijke tijden te zijn voor de mensen die ons het hardste nodig hebben. We zijn er voor patiënten die kortdurend behandeling nodig hebben en we zijn er 24 uur per dag voor patiënten in crisis of met langdurige problematiek. Wij geloven in de veerkracht van onze patiënten, en in die van onze professionals. Op hen mogen onze patiënten rekenen samen met hun naasten en andere betrokken partijen. Want de beste route naar herstel, leg je samen af. Wij zijn koploper op het gebied van zorgprogrammering: een manier van werken die staat voor transparantie van zorg, kwaliteit van behandelingen en specialisatie. In al onze behandelingen staat de patiënt centraal, waarbij we het erg belangrijk vinden familie en naasten te betrekken. Door ons veelzijdige zorgaanbod ontwikkelt u uw eigen deskundigheid. U kunt werken met een doelgroep waar uw hart ligt. GGZ Friesland is een erkend scholingsinstituut. De organisatie biedt u kansen uzelf te ontwikkelen door onderzoek, intervisie en scholingsmogelijkheden. Ook is er altijd ruimte voor eigen initiatieven en werkt u bij een organisatie met hulpvaardige collega’s.

Functieomschrijving

Van Andel / FACT
Begin dit jaar zijn de teams Van Andel ouderen psychiatrie en het FACT team van Dokkum samengevoegd. In eerste opzicht mogelijk een vreemde combinatie; de doelgroep ouderen en de patiënten met een EPA. In de praktijk zijn er echter veel overeenkomsten, maken we gebruik van elkaars expertise en lukt het ons nog beter de zorg mét de client te organiseren. In beide doelgroepen speelt geregeld de complexe samenhang tussen somatische klachten en psychische problemen. Het is van belang om tijdig interveniëren en zo nodig outreachend werken om crisis te voorkomen. Het team behandeld dan ook gezamenlijk mensen die een (ernstige) psychiatrische stoornis hebben in combinatie met levensfaseproblematiek, somatische klachten en problemen op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Dit doen we vanuit een herstel ondersteunende visie en vindt zo mogelijk plaats in de eigen omgeving van de cliënt. Wij zoeken een:

(GZ-)psycholoog
16 uren

Wil jij:

 • Vanuit een herstel ondersteunende visie samenwerken aan herstel;
 • Je kennis en ervaring van de behandeling van psychiatrische stoornissen in zetten en uitbreiden;
 • Je kennis over (neuro) psychologische onderzoeken in zetten en uitbreiden;
 • Samenwerken met psychiater, klinisch psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, casemanagers, trajectbegeleider, ervaringsdeskundige en ROM verpleegkundige;
 • Een bijdrage leveren binnen het opleidingsklimaat van onze afdeling;
 • Veel vrijheid in invulling van je werk om de zorg voor je cliënten zo goed mogelijk te organiseren.

Wij vragen iemand die:

 • In bezit van rijbewijs en auto;
 • Warm en betrokken, maar ook daadkrachtig als dat nodig is;
 • Assertief en voel je je goed bij de dynamiek van het ambulante werkveld;
 • Iemand die gelooft in de mogelijkheden van herstel;
 • GZ-psycholoog en herken je je in dit profiel;
 • Enthousiast om te solliciteren binnen ons team.

Nadere informatie

Wij bieden:

 • een prettige werkplek en sfeer
 • ruimte voor nieuwe ontwikkeling en opleiding;
 • arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ;
 • in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (een jaar);

Informatie en sollicitatie:
Voor inlichtingen t.a.v. van Andel/FACT Dokkum kun je contact opnemen met Janniek van Wijk, manager Van Andel/FACT Dokkum, telefoonnummer 06 - 46 72 15 70. Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer VA19104 in de onderwerpregel, kun je vóór 9 september 2019 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

ik ga reageren

Organisatie gegevens

GGZ Friesland
Postbus 932
8901BS Leeuwarden
http://www.ggzfriesland.nl/

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
5 augustus 2019

Standplaats
Leeuwarden

Functiegebied
(para)medisch

Arbeidsovereenkomst
Onbekend

Ingangsdatum
In overleg

Aantal uren
Gemiddeld 16 uren

Opleidingsniveau

Salaris

CAO
-

Sluitingsdatum
solliciteren voor 9 september 2019