Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV)

Geestelijke gezondheidszorg

GGZ Friesland

plaatsingsdatum

8 augustus 2019

arbeidsovereenkomst

Onbekend

ingangsdatum

in overleg

aantal uren

Tussen 24 en 32 uren

opleidingsniveau

Behandeling en Zorg zonder schotten en dichtbij.

Multidisciplinaire en integrale behandeling.

Outreachend contact, o.a. in de binnenstad van Leeuwarden (inclusief OGGZ).

Herstel- en verandervragen die aansluiten bij zowel specialistische behandelprogramma’s, als bij  behandeling in de eigen leefomgeving.

Patiënten die problemen hebben op het vlak van maatschappelijk herstel, wonen, werken of bijvoorbeeld sociale contacten.

Crisisinterventie.
 

Spreekt dat jou aan?

Kom dan het FACT team Leeuwarden Centrum van GGZ Friesland versterken!

Wij bieden behandeling in de directe omgeving van de patiënt. Dat doen we in samenwerking met naasten en familie, sociale wijk- en gebiedsteams en met ketenpartners zoals VNN (Verslavingszorg Noord-Nederland) en Zienn.


Voor FACT Leeuwarden Centrum zijn wij op zoek naar een

sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) voor 24-32 uur per week.


FACT Leeuwarden Centrum heeft het “ontschotten” van zorg hoog in het vaandel. Als gespecialiseerd herstel ondersteunend en behandelteam, geven wij de patiënt de regie over zijn/haar eigen herstel- en veranderproces en bieden wij inhoudelijke behandeling en zorgcoördinatie vanuit de HOZ-principes. De naastbetrokkenen zijn daarbij altijd in beeld en hebben hun eigen regierol in de triade.

Om de toename van de complexe problematiek binnen onze regio goed te kunnen behandelen willen we daarbij meer en ook anders samenwerken met interne ketenpartners en experts uit onze organisatie om tot hoog kwalitatieve zorg te komen (specialistische zorgprogramma’s). We willen, samen met onze externe ketenpartners en de wijk -en gebiedsteams, ons verder ontwikkelen tot een netwerkorganisatie, waar eenvoudig en snel de zorg voor patiënten op- en afgeschaald kan worden, we snel in, en weer uit kunnen stappen in lopende begeleidingsprocessen en aan een ieder in het netwerk die het nodig heeft aanvullende kennis en expertise rondom individuele patiënten bieden.

We zijn op zoek naar enthousiaste en proactieve collega’s die hieraan hun steentje willen bijdragen.Kern van de functie:

Het bieden van sociaalpsychiatrische verpleegkundige zorg  gericht op herstel en behandeling d.m.v. sociaal psychiatrische verpleegkundige methodieken, met de ICF en de Herstelvisie als basis, en het uitvoeren van behandeling en intensieve/hoog-complexe begeleiding aan patiënten met multi-problematiek, veelal in de thuissituatie.
 

Stelt herstelgerichte behandelplannen op en voert deelbehandelingen uit op basis van het zorgprogramma EPA. Treedt handelend op in crisissituaties en maakt samen met de patiënt signaleringsplannen. Voert zelfstandig individuele of eventueel groepsgerichte behandelonderdelen uit.


Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, presentie, motiverende gespreksvoering en conflicthantering zijn van belang in de contacten met onze patiënten met een complexe psychiatrische zorgvraag.

Er is een hoge mate van zelfstandigheid voor de eigen caseload, maar ook volop mogelijkheden tot shared werken met andere collega’s, verpleegkundigen en behandelaren, en altijd vanuit het gezamenlijke team, jouw FACT-team Centrum!

Vanwege het vorige, maar in de organisatie nog bekende profiel van FACT Centrum is het vermelden waard, dat de groep mensen met o.a. dak- en thuisloosheid door het ACT-team wordt geholpen en niet langer vanuit FACT Centrum.

Functie-informatie:

 • Verzamelt informatie over de patiënt in het kader van indicatiestelling en diagnostiek d.m.v. intakegesprekken, observaties en het verzamelen van gegevens bij andere instellingen en/of verwijzers. Bemiddelt bij opname en verwijzing.
 • Levert zo nodig een bijdrage aan de medicamenteuze therapie door o.a. observatie van de werking/bijwerking van voorgeschreven medicatie, het toedienen van een depot en het uitvoeren van controles.
 • Ondersteunt en begeleidt patiënten bij hun sociale en maatschappelijke integratie (rehabilitatie).
 • Begeleidt en ondersteunt patiënten (en hun omgeving) bij praktische problemen, bijvoorbeeld op het vlak van uitkering en huisvesting. Legt en onderhoudt in dat verband contacten met externe instanties als wijkteams of andere voorzieningen (zorgcoördinatie).
 • Verwijst patiënten zo nodig naar geëigende externe instanties of voorzieningen en verzorgt hiervoor vervolgbegeleiding. Onderhoudt contacten met behandelende en verwijzende instanties.
 • Geeft advies, consultatie en dienstverlening aan professionele hulpverleners binnen en buiten de instelling (coaching van collega’s en netwerkpartners).
 • Activiteiten in het kader van de OGGZ casefinding, zorgtoeleiding en samenwerking ketennetwerk.
 • Participeert in diverse overlegsituaties, zoals werk- en projectgroepen.
 • Zorgt voor verslaglegging in het patiëntendossier en verricht administratieve taken op het vakgebied.
 • Verricht de taken volgens productieafspraken, doelstellingen en registreert de werkzaamheden.


Wij bieden:

 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie deze bij goed functioneren om te zetten naar onbepaalde tijd;
 • Inschaling in FWG functiegroep 55;
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ.


 

Wij vragen:

 • Een post-HBO opleiding sociaal psychiatrisch verpleegkundige, en BIG-geregistreerd.
 • Affiniteit met de EPA doelgroep en bij voorkeur ervaring in ambulante hulpverlening;
 • Kennis en ervaring met dubbeldiagnose-problematiek, IDDT en forensische problematiek is een pré.
 • Een klant- en  resultaatgerichte attitude gebaseerd op multidisciplinaire samenwerking en nauwe samenwerking in de ketenzorg;
 • Een medewerker die onder druk en in risicosituaties weloverwogen en daadkrachtig handelt;
 • Een zelfstandige en proactieve, flexibele houding en creativiteit. Onderhandelingsvaardigheid. Denken en handelen in oplossingen. Integriteit en betrouwbaarheid.
 • Een medewerker met affiniteit met zorglogistiek en in het bezit van rijbewijs B

Wij bieden:

 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met de intentie deze bij goed functioneren om te zetten naar onbepaalde tijd;
 • Inschaling in FWG functiegroep 55;
 • Overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ.

Inlichtingen en sollicitatie:

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met

 • Corina Haasnoot, manager behandelzaken, telefoonnummer 06 –20 40 56 46, of met
 • Anne Groeneveld, algemeen manager, telefoonnummer 06 –20 21 84 25.
   

Je sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer HB 19110 kun je voor 16 september 2019 sturen naar vacatures@ggzfriesland.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

GGZ Friesland
Postbus 932
8901BS Leeuwarden
http://www.ggzfriesland.nl/

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
8 augustus 2019

Standplaats
Leeuwarden

Functiegebied
Verpleegkundige

Arbeidsovereenkomst
Onbekend

Ingangsdatum
in overleg

Aantal uren
Tussen 24 en 32 uren

Opleidingsniveau

Salaris

CAO
-

Sluitingsdatum
solliciteren voor 16 september 2019