Teamleider

Teamleider Residentieel

Sociaal werk

Fier

plaatsingsdatum

13 augustus 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

ingangsdatum

Z.s.m.

aantal uren

Gelijk aan 36 uren

opleidingsniveau

HBO+

Fier

Fier is een groeiende organisatie en biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld. Fier combineert gespecialiseerde zorg op het gebied van trauma en traumagerelateerde problematiek met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie). Onze opdracht is het voorkomen van geweld, het stoppen van geweld en het bieden van hulp bij de gevolgen van geweld. De wereld is hierbij ons uitgangspunt. Wat speelt er? Wat hebben slachtoffers van geweld nodig? Ons doel is de best mogelijke zorg bieden. Dit doen we vanuit een holistische visie: we zien de mens als totaal. Fier stelt kinderen, jongeren en volwassenen centraal; niet hun probleem, ziekte of beperking. Deze benadering vraagt om een multidisciplinaire en interdisciplinaire werkwijze. Bij Fier ligt het accent op de toekomst, op ambities en dromen. Positieve ervaringen en succeservaringen bieden een tegenwicht aan klachten en problemen. Daarom willen we dat onze cliënten, naast het feit dat ze hulpverlening en behandeling krijgen, ‘gewoon’ naar school gaan, sporten en werken of vrijwilligerswerk doen. Fier ontwikkelt zorgprogramma’s waarin (jeugd)GGZ, (jeugd)zorg, sport en onderwijs en arbeid(toeleiding) volledig geïntegreerd zijn en elkaar versterken.

Voor onze locatie in Leeuwarden zijn wij op zoek naar een enthousiaste teamleider voor onze 24-uurs opvangvoorzieningen waar we meisjes, jongens en (jonge) vrouwen opvangen en behandelen die te maken hebben (gehad) met geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Over Fier
Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld. We gaan voor duurzame hulp die blijvende effecten sorteert in de levens van kinderen, jongeren en volwassenen. Daarom werken we holistisch en investeren we in alle levensgebieden van onze cliënten; van gezondheid tot sociale contacten en familie, en van scholing tot werkervaring. We leggen het accent voor hen het liefst zo veel mogelijk op de toekomst, op ambities en dromen.

De functie
De teamleider streeft naar het realiseren van een positief werkklimaat voor medewerkers en een positief leef- en leerklimaat voor cliënten. Als teamleider coördineer je de operationele werkzaamheden van de groepswerkers en de dagelijkse gang van zaken binnen jouw team. Je haalt het beste uit je medewerkers naar boven en stimuleert “ondernemerschap” en “taakvolwassenheid”.  Je geeft de hulpverleners input en ondersteuning op het pedagogisch leef- en leerklimaat en je hebt in deze een voorbeeldfunctie.
De inhoud is altijd leidend binnen Fier, dus we zoeken een inhoudelijk gedreven teamleider. Je stuurt op kwaliteit van zorg (veilig leefklimaat, behandelplannen en evaluaties) en op de planning en control (productie en dossiers). Je werkt integraal samen met de HBO en WO behandelaren en je draagt hierin  het zorgprogramma van je afdeling uit.

Als teamleider draag je met het team bij aan het ontwikkelen van expertise en biedt onderscheidende zorg aan de cliënten. Je werk vanuit de kernwaarden en organisatieprincipes van Fier en draag je deze actief uit. Het uiteindelijk doel is de cliënt zo goed mogelijk veilig, gezond en zelfstandig mogelijk te laten deelnemen in de samenleving. Belangrijk om te weten: wij integreren onderwijs, participatie en gezinsdynamiek in de zorgtrajecten. Dat doen we met elkaar. 

Fier vindt ontwikkeling belangrijk, zowel op persoonlijk als inhoudelijk gebied. Buiten bestaande kaders denken mag! Bij Fier is namelijk niets standaard; we zijn flexibel als de situatie daarom vraagt.

Wie zoeken wij?

Fier is op zoek naar een enthousiaste en vakgerichte teamleider voor 36 uur per week. Jij bent de kapitein op het schip die samen met de behandelaren en het team de koers uitzet en bewaakt. Als teamleider bij Fier sta je stevig in je schoenen, durf je positie te nemen en wil je het beste uit je collega’s halen. Je bent in het bezit van een relevant hbo-diploma (richting SPH, MWD, Pedagogiek) en hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een leidinggevende functie.
Daarnaast ben je resultaatgericht en een inspirerende en motiverende collega, die zich inzet om gezamenlijk de best mogelijke zorg te bieden.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie bel je met Ingrid Eisma, manager Residentieel Leeuwarden, via telefoonnummer 058 – 215 70 84. Meer weten over Fier, onze visie en werkwijze? Kijk op: www.fier.nl/over-fier of lees het Fier magazine: www.fier.nl/fiermagazine.

Solliciteren
Solliciteren kan tot en met 4 augustus 2019 door te klikken op de sollicitatiebutton. We hanteren een actief referentiebeleid. Vermeld op je CV daarom minimaal twee referenties die we kunnen benaderen.

Een geldige registratie in het beroepsregister SKJ, of de mogelijkheid daartoe, is vereist.

Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij, in het kader van ons integriteitsbeleid, een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Fier
Postbus 1087
8900 CB Leeuwarden
http://www.fier.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
13 augustus 2019

Standplaats
LEEUWARDEN

Functiegebied
Leidinggevende

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

Ingangsdatum
Z.s.m.

Aantal uren
Gelijk aan 36 uren

Opleidingsniveau
HBO+

Salaris
Salarisschaal 9 cao Sociaal werk, min €2.833,- max €4.118,-

CAO
Sociaal Werk

Sluitingsdatum
solliciteren voor 31 augustus 2019