Overig

LID KLACHTENCOMMISSIE IN OMMEN

Gehandicaptenzorg

Baalderborg Groep

plaatsingsdatum

23 augustus 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

zo spoedig mogelijk

aantal uren

Kleiner dan 6 uren

opleidingsniveau

HBO+

Baalderborg Groep

De Baalderborg Groep is gespecialiseerd in zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Kenmerkend voor onze zorg zijn de betrokkenheid, het respect en de aandacht voor de cliënt, voor zijn of haar familie en voor elkaar. De Baalderborg Groep is een christelijke stich­ting, waarbij ontmoeting, aandacht, betrokkenheid en professionaliteit de kern zijn van ons handelen. U vindt ons op ruim 80 locaties in Overijssel en Drenthe met voorzieningen op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten, logeren en recreatie. Met ca. 1550 medewerkers en 750 vrijwilligers bieden wij ontwikkelingsmogelijkheden, ondersteuning, (ambulante) begeleiding, verzorging of verpleging aan iedereen die dat nodig heeft om een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden, midden in de samenleving. Dat doen we vanuit de opvatting dat iedereen erbij hoort. Ieder mens leeft zijn leven.

Functieomschrijving

Profiel lid klachtencommissie Baalderborg Groep

Ieder mens verdient het om zijn leven op een waardevolle en zo zelfstandig mogelijke manier te kunnen leven. Ook als dat op eigen kracht niet (helemaal) lukt. Dan zijn wij er, om op een professionele, betrokken en liefdevolle wijze zorg en ondersteuning te bieden. Aan kinderen, (jong) volwassenen en ouderen, met respect voor de eigen regie en (geloofs)beleving en zij aan zij met het netwerk om hen heen.

Zorg is mensenwerk en waar mensen werken gaat er ook wel eens wat mis of verlopen zaken niet helemaal zoals we ze graag zouden willen. Ook bij de Baalderborg Groep.

In dialoog bespreken we de klacht, zoeken we naar een oplossing en kijken wij waar we ons werk kunnen verbeteren. Meestal is daarmee de klacht opgelost, maar soms ook niet. Dan is er de klachtencommissie.

De klachtencommissie is er voor cliënten én voor medewerkers van Baalderborg Groep.

De klachtencommissie werkt onafhankelijk van de Baalderborg Groep.

Naast de voorzitter zijn er drie leden, die elk vanuit hun eigen expertise zitting hebben in de commissie, om zo een zorgvuldige en deskundige klachtbehandeling te kunnen waarborgen. De ambtelijk secretaris van de Baalderborg Groep ondersteunt de commissie.

Lid van de klachtencommissie, wat doet u dan?

Na ontvangst van de klacht wordt er altijd eerst gekeken of er bemiddeld kan worden. Is dat een mogelijkheid  dan begeleidt u of één van uw collega-leden van de klachtencommissie daarin. Is bemiddeling niet mogelijk of leidt de bemiddeling niet tot een oplossing? Dan start de formele klachtenprocedure.

Als lid van de commissie levert u een bijdrage in het onderzoeken, behandelen en beoordelen van de voorgelegde klacht. Onze ervaring van de afgelopen jaren is dat er gemiddeld zes klachten per jaar worden behandeld. Het oordeel, met eventuele aanbevelingen, wordt aan de klager en aan de Raad van Bestuur van de stichting Baalderborg Groep verzonden.

Functie-eisen

Wie zoeken we?

U hebt bij voorkeur een juridische achtergrond, met een sterke affiniteit, het liefst zelfs ervaring, met de zorg. Als u tevens ervaring hebt als lid van een klachtencommissie (of een soortgelijke commissie)  is dat ook een pré.

Belangrijk is dat u zich onpartijdig weet op te stellen. Mede om die reden bent u niet in dienst van de Baalderborg Groep en ook niet op enige wijze betrokken bij zorgverlening van de Baalderborg Groep.

U hebt integriteit hoog in het vaandel staan en handelt daar ook naar. Dat wij hoge eisen stellen aan uw communicatieve vaardigheden en empathisch vermogen, zal u niet verrassen. Bemiddelen zit u in het bloed, u weet tegenstellingen te overbruggen en belangen bij elkaar te brengen. U bent zorgvuldig en bekijkt de klacht vanuit verschillende perspectieven alvorens tot een oordeel te komen.

Klachten laten zich nu eenmaal niet plannen, daarom vragen wij flexibiliteit waarbij beschikbaarheid op vrijdagen redelijk eenvoudig voor u te organiseren is.

Nadere informatie

Wat bieden we?

U krijgt de gelegenheid om vanuit een bijzondere positie van toegevoegde waarde te zijn in een maatschappelijke organisatie, hoe mooi is dat? We vinden continuïteit in de commissie plezierig, u wordt dan ook voor de duur van vijf jaar benoemd (met mogelijkheid van een aansluitende éénmalige herbenoeming). Geld moet niet uw drive zijn, maar een vorm van vergoeding is bespreekbaar.

Sollicitatie richten aan

En? Enthousiast?

Is uw antwoord volmondig ‘ja’, dan zien wij uw motivatiebrief voorzien van cv graag tegemoet! Doe dat voor 26 september want dan weet u zeker dat uw reactie nog meegaat in de vervolgprocedure. U kunt uw sollicitatie mailen naar p&o@baalderborggroep.nl. Het sollicitatiegesprek is op 11 of 18 oktober, houdt u er alvast rekening mee in uw agenda? 

Wilt u eerst nog wat extra informatie voordat u uw sollicitatie naar ons toestuurt?

Peter Deenen, ambtelijk secretaris klachtencommissie, beantwoordt graag uw vragen over de procedure. Hij is te bereiken van woensdag tot en met vrijdag op telefoonnummer 06-57418603.

Ook Teun Los, voorzitter klachtencommissie, is te benaderen. Hij kan uw inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld de rol en werkwijze van de klachtencommissie beantwoorden. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-10340994.

Overige informatie

VOG

De Baalderborg Groep is verplicht om van nieuwe medewerkers die van extern komen, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in het bezit te hebben en een referentiecheck te hebben gedaan, alvorens een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. De aanvraag voor de VOG en de vraag om toestemming voor het nagaan van referenties ontvang je tijdens de sollicitatieprocedure van P&O.

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Baalderborg Groep
Van Reeuwijkstraat 50
7731 EH Ommen
http://www.baalderborggroep.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
23 augustus 2019

Standplaats
Ommen

Functiegebied
Overig

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
zo spoedig mogelijk

Aantal uren
Kleiner dan 6 uren

Opleidingsniveau
HBO+

Salaris

CAO
Gehandicaptenzorg

Sluitingsdatum
solliciteren voor 25 september 2019