Praktijkbegeleider

WIJ de Wijert 32 uur

Sociaal werk

Stichting WIJ Groningen

plaatsingsdatum

6 september 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met kans op verlenging

ingangsdatum

Zo spoedig mogelijk

aantal uren

Gelijk aan 32 uren

opleidingsniveau

HBO

Functieomschrijving

De praktijkbegeleider voor WIJ de Wijert traint, coacht, verbindt en begeleidt de medewerkers van de beide WIJ-teams in hun rol als professional bij het werken volgens de voorgestane werkwijze en visie van de organisatie.
 

Specifiek richt deze praktijkbegeleider zich op het mede inrichten en versnellen van de ontwikkeling waarbij het voorliggende veld, de samenlevingsopbouw en de leefwereld in de wijk wordt versterkt met als doel de eigen kracht van inwoners en de betrokkenheid onderling te versterken.

Je ambassadeurschap voor deze integrale aanpak, laat je zien door:

 • samen met medewerkers in deze teams, te werken aan en vanuit een wijk- en gebiedsvisie;
 • medewerkers enthousiast te maken voor het werken volgens de leefwereld aan zet;
 • je expertise gevraagd en ongevraagd te delen binnen de teams, zowel ten behoeve van de versnelling van de opdracht binnen het primaire proces als de teamontwikkeling;
 • met medewerkers actief te reflecteren op hun eigen ontwikkeling en mogelijkheden;
 • naast de manager te fungeren als contactpersoon voor o.a. wijkorganisaties en Gebiedsteam van Gemeente Groningen;
 • zorg te dragen voor een gezamenlijk gedragen eenduidige aanpak en het nakomen van de afspraken;
 • Het rapporteren en adviseren aan de manager over de wijk - gebiedsplannen en de omgevingsgerichte aanpakken.

Inhoud functie

 • Jij traint, coacht en begeleidt de medewerkers van de WIJ-teams in hun rol als professional;
 • Jij hebt kennis van de Wmo en affiniteit met wijkgericht werken;
 • Je hebt een extra overstijgende taak waar het gaat om het verbinden van de verschillende medewerkers en hun werkzaamheden in de wijken;
 • Jij bent erop gericht dat de professionals komen tot een gezamenlijk gedragen plan in een omgevingsgerichte aanpak (OGA), een goede balans tussen collectieve- en individuele ondersteuning en tussen formele- en informele ondersteuning (vrijwilligers en mantelzorgers);
 • Ondersteunt de WIJ-teams om te komen tot innovatieve wijkgerichte preventieve oplossingen;
 • Houdt de focus gericht op de omgevingen en op wat de betrokkenen daarin nodig hebben;
 • Rapporteert over ontwikkeling van de medewerkers en de teams aan de WIJ-manager;
 • Coördineert en ondersteunt bij de verdeling van omgevingsgerichte vragen;
 • Begeleidt casuïstiekbijeenkomsten;
 • Bewaakt de kwaliteit van de ondersteuningsplannen, de kwaliteit van de interventies en de kwaliteit van de registratie; schaalt op waar noodzakelijk;
 • Ondersteunt de teams bij het vertalen van algemeen beleid naar het functioneren in de wijken;
 • Signaleert opleidingswensen.

WIJ vragen
 

 • Jij beschikt over een relevante afgeronde HBO-opleiding en hebt ervaring met coaching en praktijkbegeleiding;  
 • Jij kent de voorgestane werkwijze en visie van de organisatie met betrekking tot het werken in de wijk en bent in staat dit aan anderen over te brengen;
 • Je beschikt over actuele kennis van het werkveld van WIJ-Groningen;
 • Je bent in staat om methodisch te denken en medewerkers te stimuleren tot zelfreflectie;
 • Je hebt overstijgende kennis van groepsdynamica, procesbegeleiding;
 • Je weet de balans te vinden tussen het  overlaten van keuzes aan het team en medewerkers en het sturen van gezamenlijke afspraken en werkprocessen.

Nadere informatie

Beschik jij over deze WIJ-competenties?

Overtuigingskracht| Samenwerken | Flexibel | Coachen| Voortgangscontrole| Innoverend vermogen| Verbindend |Netwerken| Durf|

WIJ bieden
 

Het betreft een functie van 32 uur per week.
De aanstelling is in eerste instantie voor de periode van een jaar, met uitzicht op verlenging. De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn volgens de CAO Sociaal Werk schaal 10, dat is maximaal € 4.564,- bruto bij fulltime dienstverband, afhankelijk van opleiding en ervaring.

Wij bieden een uitdagende werkomgeving, waar eigen ontwikkeling en opleiding hoog in het vaandel staan. Je kunt jezelf bijscholen in de WIJ-academie. Tevens biedt het Individueel Keuze Budget (IKB) ruimte voor opleidingsmogelijkheden en flexibele uitbetaling van verlofuren.

Ga jij op onze uitdaging in?

Stel je aan ons voor door te solliciteren.

Reageer voor 23 september 2019 met je motivatie en cv via de solliciteer button op Zorgpleinnoord o.v.v. Praktijkbegeleider Wijert.

Heb je inhoudelijke vragen over de functie?

WIJ-manager Kobi Bosma beantwoordt je vragen graag 06- 55465636

Een Talent Motivatie Analyse (TMA) maakt deel uit van de procedure.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 39.

Na een match volgt de TMA.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Stichting WIJ Groningen
Merwedestraat 54
9725 KE Groningen
http://wij.groningen.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
6 september 2019

Standplaats
Groningen

Functiegebied
Sociaal pedagogisch

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd met kans op verlenging

Ingangsdatum
Zo spoedig mogelijk

Aantal uren
Gelijk aan 32 uren

Opleidingsniveau
HBO

Salaris
maximaal € 4.564

CAO
Sociaal werk

Sluitingsdatum
solliciteren voor 23 september 2019