GZ-psycholoog

GZ-psycholoog

Geestelijke gezondheidszorg

Verslavingszorg Noord Nederland

plaatsingsdatum

11 september 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

ingangsdatum

per zo spoedig als mogelijk

aantal uren

Tussen 32 en 36 uren

opleidingsniveau

WO

VNN algemeen

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de grootste aanbieder van verslavingszorg in de drie noordelijke provincies – Friesland, Groningen en Drenthe. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 cliënten. VNN is een erkende opleidingsinstelling voor psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, waarbij opleiden en wetenschappelijk onderzoek in het teken staat van de continue verbetering van onze zorg. Door de regionale spreiding heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio. We zijn een specialistische GGZ-instelling en bieden specialistische verslavingszorg in allerlei vormen, variërend van bemoeizorg en poliklinische zorg tot klinische zorg en beschermd wonen. Wij hebben meerdere poliklinieken, FACT-zorg en specialistische klinieken per provincie. VNN heeft geen crisisplaatsen. Wij behandelen volwassenen, kinderen/jongeren en gezinnen met verslavingsproblemen op het gebied van alcohol, drugs, roken, medicijnen, gamen, gokken en seks. We kijken voorbij de verslaving van onze cliënten. Door een oplossingsgerichte behandeling richten we ons op de gezonde krachten van de cliënt en zijn naasten binnen alle levensgebieden. Bovendien is er veel aandacht voor rehabilitatie en herstel. Door onze behandeling krijgen mensen weer perspectief op een ander leven; een leven zonder of met minder middelen. VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie

Forensische Polikliniek Assen en PI Veenhuizen

De Forensische Polikliniek is de toegangspoort voor VNN van alle cliënten met ernstige verslavingsproblematiek in combinatie met een justitiële titel in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Vaak is er sprake van comorbiditeit op persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, autisme, zwakbegaafdheid en andere psychiatrische stoornissen. De forensische verslavingszorg bevindt zich op het raakvlak van de verslavingszorg en justitie. In de behandeling staat recidivevermindering voorop. De Forensische Polikliniek werkt nauw samen met de afdelingen Reclassering van VNN, Reclassering Nederland en het Leger des Heils. Er wordt gewerkt in een multidisciplinair team. Penitentiaire Inrichting Veenhuizen (PI) Veenhuizen bestaat uit de gevangenissen Esserheem en Norgerhaven en beide inrichtingen maken deel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. PI Veenhuizen is een van de meest veelzijdige gevangenissen van Nederland en heeft plaats voor circa 480 gedetineerden. Er werken ongeveer 500 medewerkers.

Deze GZ-psycholoog zal voor 2/3 van de tijd gaan werken in de PI Veenhuizen en voor 1/3 van de tijd op de Forensische Polikliniek van VNN in Assen. De bedoeling is dat deze nieuwe collega de samenwerking tussen de PI Veenhuizen en VNN nog verder gaat uitbreiden en intensiveren. Dit ook vanwege het feit dat verslaving een belangrijk probleem is binnen penitentiaire instellingen. Je komt in dienst bij Verslavingszorg Noord Nederland.

 

Wat ga je doen?

Als GZ-psycholoog doe je als regiebehandelaar intakegesprekken (inclusief risicotaxaties), diagnostiek, overleg je met ketenpartners, rapporteer je en coördineer je de behandeling van je cliënten. Je geeft langer durende (deel)behandelingen, zoals comorbide problematiek, PTSS, stemmingsstoornissen. Je werkt hierin nauw samen met je collega’s in het multidisciplinaire team en bent actief in het intern en extern samenwerken om de kwaliteit van de zorg voor de cliënten verder te verbeteren. Ook lever je actief een bijdrage aan beleidsvorming van de forensische verslavingszorg en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe technieken. Naast deze werkzaamheden geef je supervisie aan mede-behandelaren of collega’s in opleiding. Binnen deze functie werk je nauw samen met de collega’s van de afdelingen Esserheem en Norgerhaven. Je speelt in de samenwerking tussen VNN en PI Veenhuizen een belangrijke rol in inhoudelijk overstijgende zaken en het Psycho Medisch Overleg (PMO).

 

Werken als GZ-psycholoog in een gevangenis is een boeiende, maar ook maatschappelijke functie. We hebben een zorgplicht voor alle gedetineerden. Binnen de PI vervult de medische dienst een belangrijke rol. Hier werk je als GZ-psycholoog samen met onder andere justitieel verpleegkundigen, administratief medewerkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen. Als GZ-psycholoog bied jij, samen met andere disciplines binnen het Psycho Medische Overleg, geestelijke gezondheidszorg aan gedetineerden. Deze zorg is gelijkwaardig aan de zorg in de vrije maatschappij, waarbij je rekening houdt met de beperkingen van detentie. De zorg is gericht op behandeling van stoornissen en op het verminderen van de kans op recidive.

Wie zoeken we?

Je bent een betrokken GZ-psycholoog die zich graag samen met ons wil inzetten in het bieden van de beste zorg. Je werkt graag met cliënten met een complexe zorgvraag en hebt het liefst al ervaring opgedaan in het forensische werkveld. Op constructieve wijze kun je het contact met deze cliënten aangaan en weet je ze te motiveren voor behandeling. Je hebt een op samenwerking gerichte werkhouding, maar vindt het ook prettig om in een zelfstandige werkomgeving je behandelingen uit te voeren. Je vindt het belangrijk om je verder te ontwikkelen in je vakgebied. VNN heeft oplossingsgericht werken en persoonlijk leiderschap als speerpunten in alles wat we doen en dat zoeken we ook in jou! Je weet dit in te zetten in de behandeling met cliënten, maar ook in de samenwerking met je collega’s.

 

Functie-eisen:

 • Je hebt een afgeronde opleiding en registratie in het kader van de wet BIG als GZ-psycholoog.
 • Je hebt affiniteit en ervaring met forensische cliënten en je hebt affiniteit met het werken in een gedwongen kader. Bij voorkeur heb je ambulante werkervaring.
 • Je bent deskundig in psychodiagnostiek.
 • Je hebt kennis en ervaring met cognitieve gedragstherapie.
 • Je hebt een flexibele instelling en je vindt het prettig om in een zeer zelfstandige werkomgeving je behandelingen te doen.
 • Tact, luisteren, invoelend vermogen, motiveren tot en stimuleren in gedragsverandering zijn sociale vaardigheden die je goed beheerst.
 • Je kunt zowel goed zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent actief in het aangaan van (nieuwe) netwerken en je kunt deze contacten goed onderhouden.
 • Je vindt het belangrijk om je verder te ontwikkelen in je vakgebied.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs en auto. Dit is noodzakelijk in verband met het mobiele karakter van de functie.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie

Nadere informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Eric Blaauw, zorgpadregisseur forensisch, telefoon 06 57588958 en na 23 september met Koop Hoekstra, teammanager Forensische Polikliniek, telefoon 06 13649835 of Marjan Jansen, plaatsvervangend Hoofd zorg PI Veenhuizen, telefoon 06-25644615.

Sollicitatie richten aan

Tot en met 10 oktober 2019 via het reactieformulier, de link in de vacaturetekst op onze website.

Arbeidsvoorwaarden:

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 65.
 • Een dienstverband voor de duur van één jaar bij Verslavingszorg Noord Nederland. Daarna wordt gekeken naar de mogelijkheid van verlenging van het dienstverband.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

 

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Verslavingszorg Noord Nederland
Postbus 8003
9702 KA Groningen
http://www.vnn.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
11 september 2019

Standplaats
Assen

Functiegebied
(para)medisch

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

Ingangsdatum
per zo spoedig als mogelijk

Aantal uren
Tussen 32 en 36 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
FWG 65

CAO
GGZ

Sluitingsdatum
solliciteren voor 11 oktober 2019