Maatschappelijk werkende

GGZ Drenthe

plaatsingsdatum

8 oktober 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met kans op verlenging

ingangsdatum

1 december 2019

aantal uren

Gelijk aan 24 uren

opleidingsniveau

HBO

GGZ Drenthe

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Samen met onze cliënten werken wij aan herstel en welbevinden. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek. GGZ Drenthe is gespecialiseerd in trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

Wat ga je doen?

Het bieden van psychosociale- en praktische hulp bij problemen, die door opname worden veroorzaakt in samenwerking met het behandelteam. Tevens onderhoud je contacten met familie en het sociaal netwerk van de patiënt, met uitzondering van de sociaal juridische taken.

Patiëntgebonden en administratieve taken zijn:

  • afnemen sociale anamnese;
  • deelnemen aan multi disciplinair overleg, familiegesprekken en zorgafstemmingsoverleg;
  • contacten met verwijzer onderhouden;
  • aanvraag beschikking WMO en de daarvoor vereiste informatie verzamelen en verstrekken;
  • indien gewenst cliënt en hulpverleners met elkaar in contact brengen en proces begeleiden;
  • participeren in het vinden en organiseren van een geschikte vervolgsetting;
  • voorlichting geven over wet- en regelgeving betreffende het verkrijgen van een indicatie voor een geschikte vervolgsetting;
  • aanvragen van CIZ indicaties in samenwerking met de indicatie coördinator;
  • aanvragen begeleid wonen bij gemeente (WMO);
  • eventueel afleggen van huisbezoeken in de Randstad.

Wat verwachten we van jou?

Op de eerste plaats ben je een positief ingesteld mens, die denkt en handelt vanuit kansen en mogelijkheden. Je zoekt naar oplossingen, ook buiten bestaande kaders.
Je hebt affiniteit met onze complexe doelgroep. Je bent enthousiast, zichtbaar en bereikbaar en je krijgt energie van het werken in een complexe omgeving.
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en je bent in staat om administratieve werkzaamheden op een juiste en punctuele wijze uit te voeren. Daarnaast beschik je over een afgeronde HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Werkervaring is een pré.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar Jannie Snoeijer, teammanager, telefoonnummer 06-82478653

Enthousiast?
Je kunt reageren tot 21 oktober a.s. via de sollicitatiebutton op www.ggzdrenthe.nl/vacatures of je brief en cv mailen naar: mobiliteit@ggzdrenthe.nl o.v.v. het vacaturenummer V19.0272-Z.
De gesprekken vinden plaats in week 45.

Duurzaam Verblijf Assen

Duurzaam Verblijf is een samenwerkingsverband van GGZ Drenthe en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Duurzaam Verblijf is ketenpartner voor de Gemeente Amsterdam, Rotterdam en Groningen in de zorg, opvang en behandeling van patiënten met ernstige en complexe dubbele- of triple diagnose problematiek. Daartoe wordt intensief samengewerkt met de veiligheidshuizen in Rotterdam en Groningen en de GGD in Amsterdam.

Bij de (160) patiënten die binnen Duurzaam Verblijf opgenomen zijn, is er sprake van een combinatie van ernstige psychiatrische problematiek (EPA) en verslaving al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking (LVB). Patiënten komen in aanmerking voor Duurzaam Verblijf als blijkt dat langdurige intensieve behandeling en begeleiding (klinisch en ambulant) door reguliere GGZ instellingen en instellingen voor verslavingszorg in de eigen regio onvoldoende effect en resultaat hebben gehad. Patiënten worden binnen Duurzaam Verblijf opgenomen middels een Rechterlijke Machtiging.
Duurzaam Verblijf Assen heeft tweëendertig bedden voor patiënten met triple diagnose waarbij een verstandelijke beperking een van de diagnoses is. Duurzaam Verblijf Assen (DVA) bestaat uit vier woongroepen met 8 patiënten. Daarnaast is er een interne activiteitenteam. De behandeling is erop gericht om stabiliteit en rust te bereiken op allerlei levensgebieden en na de behandeling een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden. Dit proberen we middels een geïntegreerde behandeling met een multidisciplinair team vorm te geven. Op zijn eigen vakgebied draagt iedereen zijn steentje bij aan het bereiken van behandeldoelen.

Duurzaam Verblijf heeft nog drie locaties:
De Heuve is de opnamekliniek in Beilen met 30 bedden voor opname, observatie,diagnostiek en crisisinterventie. Vervolgbehandeling vindt plaats in Beilen op een unieke locatie aan de Klateringerweg waar alle patiënten in een eigen appartement verblijven. Afdeling de Gunne is een kleine afdeling waar de behandeling zich richt op resocialisatie.

Wij zoeken een nieuwe collega voor onze locatie 'DVA' te Assen het liefst per 1 december 2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

GGZ Drenthe
Dennenweg 9
9404 LA Assen
http://www.ggzdrenthe.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
8 oktober 2019

Standplaats
Assen

Functiegebied
Maatschappelijk/cultureel

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd met kans op verlenging

Ingangsdatum
1 december 2019

Aantal uren
Gelijk aan 24 uren

Opleidingsniveau
HBO

Salaris
FWG 55

CAO
GGZ

Sluitingsdatum
solliciteren voor 21 oktober 2019