GZ-psycholoog

GZ psycholoog FACT+ Heerenveen

Geestelijke gezondheidszorg

Verslavingszorg Noord Nederland

plaatsingsdatum

5 november 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

ingangsdatum

zo spoedig als mogelijk

aantal uren

Tussen 16 en 36 uren

opleidingsniveau

WO

VNN regiebehandelaren

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de grootste aanbieder van verslavingszorg in de drie noordelijke provincies – Friesland, Groningen en Drenthe en wij zijn een specialistische GGZ-instelling. Wij bieden specialistische verslavingszorg in allerlei vormen, variërend van bemoeizorg en poliklinische zorg tot klinische zorg en begeleid wonen. Wij hebben meerdere poliklinieken en spreekuuradressen per provincie. Onze klinieken zijn gevestigd in Eelde, Eelderwolde, Beilen en Heerenveen. VNN heeft geen crisisplaatsen. Wij behandelen volwassenen, jongeren en kinderen met een verslaving op het gebied van alcohol, drugs, roken, medicijnen, gamen, gokken en seksverslaving. Wij kijken verder dan de verslaving van onze cliënten. Door een oplossingsgerichte benadering betrekken wij de gezonde krachten in iemands leven en de naasten van de cliënt bij de behandeling. De behandeling richt zich op meerdere levensgebieden en herstel daarvan. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 cliënten. Door onze behandeling krijgen zij weer perspectief op een ander leven, een leven zonder of met minder middelen. VNN is een erkende opleidingsinstelling voor psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, waarbij opleiden en wetenschappelijk onderzoek in het teken staan van de continue verbetering van onze zorg. VNN wil toonaangevend zijn in de uitvoering én de ontwikkeling van de verslavingszorg. Door de regionale spreiding heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio. Wij achten de specifieke inbreng van onze individuele medewerkers van cruciaal belang voor het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie.

FACT+ Sneek Regio en Fryske Marren (Heerenveen)

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de organisatie voor verslavingszorg in Groningen, Friesland en Drenthe. Binnen VNN zijn ruim 950 medewerkers werkzaam, verspreid over 35 locaties. GGZ Friesland is de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Binnen GGZ Friesland zijn ongeveer 2000 medewerkers werkzaam verspreid over 150 locaties. Beide organisaties werken met op elkaar aansluitende zorgpaden. Deze zorgpaden bestaan uit preventie, ambulante zorg, forensische zorg, laagdrempelige zorg en opvang tot specialistische klinische zorg. De cliënt staat in al zijn levensfases centraal. Om geïntegreerde zorg te kunnen aanbieden hebben GGZ Friesland en VNN krachten gebundeld en een aantal teams uit beide organisaties samengevoegd. Deze teams staan bekend als FACT+ teams. De specifieke inbreng van onze individuele medewerkers vinden wij van cruciaal belang voor de doorontwikkeling van het FACT+-concept en het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. VNN en GGZ Friesland willen toonaangevend zijn in de uitvoering én de ontwikkeling van de zorg voor cliënten met een dubbele diagnose en ernstige psychiatrische aandoening (EPA). FACT en Methadonbehandeling wordt integraal vanuit één team aangeboden. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het FACT+-team biedt cliënten behandeling en begeleiding op alle leefgebieden zoals op het gebied van middelengebruik, wonen, dagbesteding en financiën. Flexibiliteit, shared caseload en beschikbaarheid zijn basiselementen in het werken in het FACT-model. Ambulante begeleiding binnen het FACT+ richt zich op het herstellen, behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt. Het FACT+-team is multidisciplinair samengesteld en werkt nauw samen met lokale zorgnetwerken, zoals wijkteams, andere zorginstellingen, de POH & huisarts en de familie van de cliënt. De Methadonbehandeling richt zich op cliënten met een opiaatafhankelijkheid, vaak in combinatie met problemen op allerlei levensgebieden. Behandeling wordt geboden met het oog op verbetering van de kwaliteit van leven en maatschappelijk herstel en daarmee op een zinvoller bestaan met meer perspectieven. De zorg bestaat uit medische behandeling, medicatieverstrekking en hulp bij zaken als huisvesting, financiën, werk, dagbesteding, lichamelijk welzijn en psychiatrische problematiek. De zorg van FACT+ staat in dienst van het herstelproces van de cliënt. Binnen FACT+ werken professionals en ervaringsdeskundigen samen in de zorg voor de cliënt. Er wordt gewerkt vanuit de visie van herstelondersteunende zorg.

Functieomschrijving

Mensen verder brengen waar ze naar toe willen 

 

Samenwerken met professionals vanuit de GGZ én de Verslavingszorg 

Regelmatig gaan psychische klachten en verslavingen hand in hand en versterken ze elkaar. In Zuidwest-Friesland hebben GGZ Friesland en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) daarom de krachten gebundeld in een aantal zogenoemde FACT+-teams. In deze teams werken experts op het gebied van psychiatrie én verslavingszorg samen om cliënten met een psychiatrische stoornis en/of verslavingsproblematiek een geïntegreerde behandeling te bieden. Landelijk gezien lopen we hierin voorop.

 

FACT+ biedt behandeling en begeleiding in de directe omgeving van de cliënt en richt zich daarbij op (medische) behandeling, medicatieverstrekking en hulp bij zaken als huisvesting, financiën, werk, dagbesteding, (verbetering van) lichamelijk welzijn en psychiatrische en verslavings problematiek. 

 

De FACT+ teams werken vanuit de visie van herstelondersteunende zorg. Hierbij staan het herstel en de eigen regie van de cliënt centraal. Er wordt nauw samengewerkt met familie en naasten, sociale wijkteams en andere betrokken instanties.

 

Werken in een FACT+-team betekent kansen om je te ontwikkelen op verschillende vakgebieden, doordat je samenwerkt met professionals vanuit de GGZ én de Verslavingszorg. Je komt in een team terecht waar jouw expertise tot volle bloei kan komen en waar je de kracht van de samenwerking tussen GGZ Friesland en VNN dagelijks ondervindt.

 

Wil je meer weten over onze aanpak? Klik dan op de onderstaande link: https://www.youtube.com/watch?v=aX_2qUG1A_k 

 

Voor het team FACT+ Fryske Marren (afhankelijk van het aantal contracturen kun je ook ingezet worden voor het team Sneek Regio) zijn  op zoek naar een enthousiaste en bevlogen GZ psycholoog.

 

Wat ga je doen?

 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor de totstandkoming, (regie op) uitvoering en evaluatie van behandelplannen
 • Je verricht intakes en psychodiagnostisch onderzoek, typeert de zorgvraag en stelt een DSM classificatie op.
 • Je werkt in een multidisciplinair team en voert psychologische behandelingen uit bij individuele cliënten en in groepsverband.
 • Je verwijst cliënten zo nodig door naar andere hulpverleners.
 • Je voert overleg met andere hulp- of zorgverleners en gezins- en relatiecontacten van cliënten als onderdeel van of omtrent de voortgang van de behandeling.
 • Je registreert, rapporteert en voert dossiervorming conform richtlijnen.
 • Je zorgt voor consultatie en informatie binnen de eigen discipline en/of aan andere disciplines, zowel in- als extern.
 • Je levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van het behandelbeleid, het eigen vakgebied en de ontwikkeling van FACT+ in brede zin.
 • Deelname aan in- en externe overleggen.

Functie-eisen

 • BIG-registratie als GZ Psycholoog.
 • Affiniteit met de EPA doelgroep (complexe psychiatrische- , somatische- en verslavingsproblematiek, FACT, ACT, crisis, dubbeldiagnose, en OGGZ).
 • Kennis en vaardigheden in suïcidepreventie is een pre.
 • Kennis van verslavende middelen, middelengebruik en verslavingsgedrag en/ of bereid zich hier (blijvend en verder) in te verdiepen.
 • Een herstel-, klant- en resultaatgericht attitude gebaseerd op multidisciplinaire- en ketensamenwerking.
 • Ervaring met psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, IDDT en EMDR is een pre.
 • Een enthousiaste, proactieve en op samenwerking gerichte houding.
 • Een gezonde dosis relativeringsvermogen, stressbestendig en een flexibele en creatieve instelling.
 • Je bent in het kader van de outreachende werkzaamheden in het bezit van rijbewijs B en een eigen auto.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, een oriënterend gesprek of een dagje meelopen kun je contact opnemen met;
Freddy van der Veen, Manager FACT+, telefoonnummer 06 – 13 78 60 57, of met één van onze GZ Psychologen, Frederike Ubbink, telefoonnummer 088-2343700 of Heleen Versluis, telefoonnummer 06-12918265.

 

Informatie over beide organisaties kun je vinden op www.vnn.nl en op www.ggzfriesland.nl.

 

Sollicitatie richten aan

Je kunt op deze vacature reageren via de knop ‘solliciteer direct’ in de vacaturetekst op de website van VNN.

Overige informatie

Wij bieden:

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform FWG 65.
 • Een interessante, dynamische en leuke werkplek waar het beste van twee werelden samenkomt (GGZ en verslavingszorg).
 • Een bevlogen, enthousiast team waar een prettige werksfeer heerst.
 • Voldoende ruimte voor nieuwe en ook de eigen ontwikkeling(en).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Verslavingszorg Noord Nederland
Postbus 8003
9702 KA Groningen
http://www.vnn.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
5 november 2019

Standplaats
Sneek

Functiegebied
(para)medisch

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

Ingangsdatum
zo spoedig als mogelijk

Aantal uren
Tussen 16 en 36 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
CAO GGZ FWG 65

CAO
GGZ

Sluitingsdatum
solliciteren voor 5 november 2019