Lid Raad van Toezicht

Portefeuille management/juridisch/HR

Geestelijke gezondheidszorg

Forte GGZ

plaatsingsdatum

8 november 2019

arbeidsovereenkomst

Onbekend

ingangsdatum

In overleg

aantal uren

Tussen 0 en 8 uren

opleidingsniveau

Forte GGZ

Forte GGZ is een kleinschalige praktijk voor zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ. Forte GGZ richt zich expliciet op volwassenen en heeft een poli voor studenten. Het betrokken en ervaren team staat voor een persoonlijke benadering in een moderne praktijkvoering. Kort als het kan, langer als dit nodig is en altijd vlot in de omgang, nuchter in de benadering en respectvol in de bejegening.

Functieomschrijving

Forte GGZ zoekt een lid RvT (portefeuille management/juridisch/HR) in verband met het verstrijken van de maximale zittingstermijn. De benoeming is in het eerste kwartaal van 2020. Binnen de RvT wordt gestreefd naar een optimale verdeling van kennis, ervaring, vaardigheden en persoonlijkheden.

Profiel Management/juridisch/HR

Voor de portefeuille management/juridisch/HR wordt gezocht naar een nieuw lid van de RvT met bijvoorbeeld een achtergrond als bedrijfskundige, medisch specialist of jurist, die aantoonbaar (recente) ervaring heeft met complexe management, juridische en HR vraagstukken in bij voorkeur een (grote) organisatie. Het lid is in staat om met gezag het gesprek te voeren met de functionarissen binnen de organisatie en de intern belangrijke stakeholders. Vanuit expertise, ervaring en achtergrond kan het nieuwe RvT-lid management, juridische en HR onderwerpen doorgronden en kan dit integreren naar organisatieniveau. Het spreekt voor zich dat trends en ontwikkelingen in het vakgebied bekend zijn. Bij gelijke geschiktheid is vanwege diversiteit in de Raad voorkeur voor een vrouw.

Nadere informatie

De RvT van Forte GGZ is complementair samengesteld uit generalisten met een aanvullende, verschillende achtergrond, focus en maatschappelijke inbedding. Voor ieder van de leden geldt aanwezige bestuurlijke professionaliteit in persoonlijkheid en gedrag boven specialiteit. Echter, het geheel van de specifieke expertise en ervaring van de afzonderlijke leden is gewenst om met elkaar dilemma’s integraal te kunnen toetsen en beoordelen.

Organisatiebelangen en samenwerking binnen het team prevaleren vanzelfsprekend boven individuele belangen en focus. Een lid van de RvT is teamspeler, met behoud van een eigen positief kritische instelling. Het lid heeft gevoel voor verhoudingen en fasen waarin de organisatie zich bevindt.

Het lid van de RvT en de RvT als geheel zijn in staat tot een helikopterview op verschillende organisatorische en inhoudelijke onderwerpen aangaande de GGZ.

Sollicitatie richten aan

Voor meer (inhoudelijke) informatie met betrekking tot het het vastgestelde profiel kunt u contact opnemen met Ghislaine Swart, HR-adviseur van Forte GGZ, telefoonnummer: 050-7501349 of mail naar: g.swart-wierenga@ocrn.nl. 

De directie, de RvT, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad hebben een adviesrecht bij de benoeming van de RvT, een gesprek met deze organen maakt dus onderdeel uit van de benoemingsprocedure. Ook kunnen deze organen personen bij de algemene vergadering aandragen voor de RvT.

Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar: g.swart-wierenga@ocrn.nl. Graag ontvangen wij uw reactie vóór 25 november 2019 o.v.v. Lid Raad van Toezicht Forte GGZ.

Forte GGZ en OCRN zijn zelfstandige entiteiten, en hebben allebei een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van beide organisaties bestaat uit dezelfde personen. Indien u wenst te solliciteren volstaat één brief die dan geldt voor beide entiteiten.

Aan de geselecteerde kandidaat vragen wij, in het kader van het integriteitsbeleid, een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Forte GGZ
Van Swietenlaan 7
9728 NX Groningen
http://www.forteggz.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
8 november 2019

Standplaats
Groningen

Functiegebied
Leidinggevende

Arbeidsovereenkomst
Onbekend

Ingangsdatum
In overleg

Aantal uren
Tussen 0 en 8 uren

Opleidingsniveau

Salaris

CAO
-

Sluitingsdatum
solliciteren voor 24 november 2019