Verpleegkundige SPV

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV)

Geestelijke gezondheidszorg

Verslavingszorg Noord Nederland

plaatsingsdatum

3 december 2019

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

ingangsdatum

zo spoedig als mogelijk

aantal uren

Tussen 32 en 36 uren

opleidingsniveau

HBO+

VNN algemeen

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de grootste aanbieder van verslavingszorg in de drie noordelijke provincies – Friesland, Groningen en Drenthe. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 cliënten. VNN is een erkende opleidingsinstelling voor psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, waarbij opleiden en wetenschappelijk onderzoek in het teken staat van de continue verbetering van onze zorg. Door de regionale spreiding heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio. We zijn een specialistische GGZ-instelling en bieden specialistische verslavingszorg in allerlei vormen, variërend van bemoeizorg en poliklinische zorg tot klinische zorg en beschermd wonen. Wij hebben meerdere poliklinieken, FACT-zorg en specialistische klinieken per provincie. VNN heeft geen crisisplaatsen. Wij behandelen volwassenen, kinderen/jongeren en gezinnen met verslavingsproblemen op het gebied van alcohol, drugs, roken, medicijnen, gamen, gokken en seks. We kijken voorbij de verslaving van onze cliënten. Door een oplossingsgerichte behandeling richten we ons op de gezonde krachten van de cliënt en zijn naasten binnen alle levensgebieden. Bovendien is er veel aandacht voor rehabilitatie en herstel. Door onze behandeling krijgen mensen weer perspectief op een ander leven; een leven zonder of met minder middelen. VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie

FACT-team Hoogeveen

FACT staat voor Functie Assertive Community Treatment. Het FACT-team biedt cliënten, naast behandeling en begeleiding op het gebied van middelengebruik, ook zorg op andere levensgebieden, zoals wonen, dagbesteding en financiën. Flexibiliteit, shared caseload en beschikbaarheid zijn basiselementen in het werken in het FACT-model. Ambulante begeleiding binnen het FACT richt zich op het herstellen, behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt. Het FACT-team is multidisciplinair samengesteld en werkt nauw samen met lokale zorgnetwerken, zoals wijkteams, andere zorginstellingen, de POH-er & huisarts en de familie van de cliënt.

Wat ga je doen?

 • Voeren van intakegesprekken met cliënten, observeren van cliënten, verrichten van onderzoek en diagnostiek, verzamelen van gegevens en samen met de cliënten de hulpvraag formuleren.
 • Opstellen van behandelplannen en deze bespreken met de cliënten en binnen het multidisciplinair overleg.
 • Behandelen, begeleiden en ondersteunen van cliënten en het systeem daarbij betrekken.
 • Verrichten van crisisinterventie en zo nodig doorverwijzen voor crisisopname.
 • Afstemmen van de zorg met andere instanties, bemiddelen bij opname en verwijzing. Vervullen van een consultatieve rol en een signalerende functie op alle levensgebieden.
 • Verrichten van de behandeling en begeleiding volgens afgesproken kwaliteitseisen en productienormering en zorgdragen voor tijdige en correcte registratie en verslaglegging.
 • Verrichten van verpleegkundige handelingen. Vervullen van een signalerende en controlerende rol inzake medicatiegebruik.
 • Onderhouden van de nodige contacten met (huis)artsen en psychiaters.
 • Verrichten van activiteiten in het kader van OGGz, zoals casefinding, bemoeizorg en zorgtoeleiding, waarbij wordt samengewerkt met lokale ketenpartners en wordt deelgenomen aan extern overleg.
 • Leveren van een bijdrage aan het verder ontwikkelen van het zorgbeleid op teamniveau.

Wat vragen wij van jou?

 • Je hebt een afgeronde opleiding SPV of je bent bezig deze opleiding af te ronden.
 • Je hebt bij voorkeur enkele jaren ambulante werkervaring en je hebt ervaring in het omgaan met crisissituaties.
 • Je hebt affiniteit met cliënten met zowel ernstige verslavings- als ernstige psychiatrische problemen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met diverse behandel- en begeleidingsmethodieken.
 • Je bent in staat om (pro)actief en constructief contact te leggen met de doelgroep en dit contact te onderhouden.
 • Je hebt een gezonde dosis relativeringsvermogen, je bent goed in staat eigen grenzen te bewaken en je beschikt over een flexibele en creatieve instelling.
 • Je hebt gevoel voor humor, je bent positief ingesteld en je bent een coöperatieve collega.
 • Je bent in bezit van rijbewijs en eigen vervoer. Dit is noodzakelijk in verband met het ambulante karakter van de functie.
 • Je kunt zowel goed in teamverband als zelfstandig werken.
 • Je onderschrijft het belang van een gezonde leefstijl en draagt dit zelf ook uit.
 • Je onderschrijft het beleid van VNN van een volledig rookvrije organisatie.

Nadere informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Mieneke van der Laan, teammanager FACT Hoogeveen, telefoon 0610253038.

 

Meer informatie over onze organisatie kun je vinden op onze website.

Sollicitatie richten aan

Je kunt reageren t/m 5 januari 2020 via de knop ‘solliciteer direct’ in de vacaturetekst op onze website

 

Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid wordt voorrang gegeven aan een interne kandidaat.

Overige informatie

 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ en een salaris conform functiegroep 55.
 • Een dienstverband voor de duur van één jaar. Daarna wordt gekeken naar de mogelijkheid van verlenging van het dienstverband.
 • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

 

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Verslavingszorg Noord Nederland
Postbus 8003
9702 KA Groningen
http://www.vnn.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
3 december 2019

Standplaats
Hoogeveen

Functiegebied
Verpleegkundige

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

Ingangsdatum
zo spoedig als mogelijk

Aantal uren
Tussen 32 en 36 uren

Opleidingsniveau
HBO+

Salaris
FWG 55

CAO
GGZ

Sluitingsdatum
solliciteren voor 6 januari 2020