Schoolmaatschappelijk werker

Sociaal werk

Stichting Welzijn De Wolden

plaatsingsdatum

13 januari 2020

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met kans op verlenging

ingangsdatum

Zo spoedig mogelijk

aantal uren

Gelijk aan 32 uren

opleidingsniveau

HBO

Algemeen

Welzijn De Wolden is een brede welzijnsorganisatie in de gemeente De Wolden. Onze missie is om iedereen in De Wolden naar vermogen mee te laten doen. Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig, zijn thuis in de dorpen en enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een aangename leefomgeving. Wij richten ons op zelfredzaamheid en inzet voor elkaar.

Functieomschrijving

Functie

In deze uitdagende functie zoeken wij een werker die uitvoering kan en wil geven aan School Maatschappelijk Werk (SMW) taken. Je werkt met jeugdigen en gezinnen in gemeente De Wolden. Je bent onderdeel van het multidisciplinaire buurtteam en het CJG.

Profiel van de functie

Specifieke functiekenmerken

Je kunt outreachend werken en weet goed samen te werken met ketenpartners. Tevens ben je gericht op   integrale samenwerking in het team. Je geeft uitvoering aan individuele trajecten voor kinderen en/of hun ouders en trajecten met volwassenen. Je geeft zo nodig uitvoering aan groepstrainingen, themabijeenkomsten en neemt deel aan relevante overleggen. Binnen het schoolmaatschappelijk werk ligt de nadruk op preventie; lichte hulp- en dienstverlening in een zo vroeg mogelijk stadium. Het schoolmaatschappelijk werk heeft echter ook een duidelijke taak bij complexe en zorgwekkende situaties rondom kinderen, je intervenieert wanneer nodig bij acute situaties. Tevens bieden we regelmatig structurele hulp bij meer complexe gezinssituaties.

We investeren als stichting doorlopend in onze medewerkers en in de kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening. Dit doen we bij het team schoolmaatschappelijk werk door middel van opleidingen, intervisie, casuïstiek en werkbegeleiding. Het team schoolmaatschappelijk werk is een professioneel en hecht team.

Functie-eisen

Kennis

Je beschikt over een afgeronde MWD- of Social Work Hbo-opleiding. Het is een pre wanneer je graag werkt met complexe situaties rondom kinderen. Daarbij is het van belang dat je een afgewogen inschatting kan maken en vervolgens positie durft te kiezen. Belangrijke eigenschappen zijn: relativeringsvermogen, humor en samen-werkingsgerichtheid, deze eigenschappen ondersteunen de 10 WMO-competenties van de sociaal werker. Dit beroepscompetentieprofiel is een belangrijke onderlegger voor de uitvoering van het werk binnen onze organisatie.

Overig

Je staat stevig in je schoenen en bent stressbestendig.

Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een auto.

Bezit van een VOG is een vereiste.

Je bent SKJ geregistreerd dan wel bereid hiertoe.

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden

Inschaling vindt plaats conform CAO Sociaal Werk. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Sollicitatie richten aan

Reacties en vragen

Reacties kunnen tot en met 2 februari as. per mail worden verstuurd aan:

Wendy Oost, wendyoost@welzijndewolden.nl onder vermelding van ‘SMW’.

Voor vragen omtrent de vacature kun je contact opnemen met dhr. P. Hiemstra, teamleider, via peterhiemstra@welzijndewolden.nl.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met mevr. L. Molema, schoolmaatschappelijk werker, via lianmolema@welzijndewolden.nl.

Overige informatie

De procedure zal als volgt plaatsvinden; Je krijgt geen ontvangstbevestiging van je sollicitatie, indien je tot de geselecteerde kandidaten behoort, zullen wij je dit uiterlijk donderdag 6 februari as. per mail laten weten. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 10 februari as.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Stichting Welzijn De Wolden
Postbus 2
7920 AA Zuidwolde
http://www.welzijndewolden.nl

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
13 januari 2020

Standplaats
Zuidwolde (DR)

Functiegebied
Maatschappelijk/cultureel

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd met kans op verlenging

Ingangsdatum
Zo spoedig mogelijk

Aantal uren
Gelijk aan 32 uren

Opleidingsniveau
HBO

Salaris

CAO
Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening

Sluitingsdatum
solliciteren voor 3 februari 2020