Specialist ouderengeneeskunde

Specialist ouderengeneeskunde

Specialist ouderengeneeskunde

Verpleging, verzorging en thuiszorg

De Hoven

plaatsingsdatum

3 februari 2020

arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

ingangsdatum

z.s.m

aantal uren

Tussen 24 en 36 uren

opleidingsniveau

WO

<h4><strong>Nadere informatie</strong></h4><p><p>De Hoven is geworteld in het Groninger land. Ons hart en de kracht ligt bij de ondersteuning van ouderen en anderen en hun naasten in vaak de laatste kwetsbare levensfase.</p> <p>We bieden een baan met volop mogelijkheid om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de medische zorg binnen De Hoven en in regio&nbsp;met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. De standplaats is Winsum of Delfzijl.</p> <p>Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.</p> </p>

Samen maken we De Hoven, samen maken we Groningen

De Hoven vindt dat ouderen in Noord-Groningen op hun eigen wijze moeten kunnen doorgaan met het leven, ook als zij heel kwetsbaar worden, thuis zorg nodig hebben, revalideren of bij De Hoven beschermd wonen. Voor hun welbevinden is het belangrijk dat zij hun eigen gewoontes kunnen blijven houden. Dat zij er toe blijven doen en met hun familie, vrienden en dorpsgenoten kunnen blijven omgaan zoals ze dat gewend waren. We nodigen daarom familie, vrienden en kennissen uit om mee te doen in het dagelijks leven. Maar ook de gemeenschap willen we meer betrekken bij de locaties. Anderzijds willen we dorpsinitiatieven voor ouderen ondersteunen. Want ouderen, familie, dorpsgenoten, vrijwilligers en professionals zijn van betekenis voor elkaar. Samen maken we kwaliteit van leven. De Hoven zet zich er voor in dat Noord-Groningen voor haar ouderen kan blijven zorgen. Dat doen we door samen met inwoners, huisartsen, zorgpartners, onderwijsinstellingen en gemeenten ons in te zetten voor toekomstbestendige zorg voor ouderen, nabij in de regio. De regio kent vergrijzing, ontgroening, krimp, een lage sociaal economische status, jongeren die na hun studie niet terugkeren naar de regio, krapte op de arbeidsmarkt en aardbevingsproblematiek. Dat vraagt samenwerking en innovatie om de zorg toekomstbestendig te organiseren.

Functiebeschrijving

Wij vragen voor de medische dienst in de regio’s Eemsdelta en Het Hogeland

Specialisten Ouderengeneeskunde

(24-36 uur)

Medische zorg binnen De Hoven

Het medisch team van De Hoven bestaat uit specialisten oudergeneeskunde, basisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants en verpleegkundig specialisten in opleiding. Zij worden ondersteund door doktersassistentes en verpleegkundigen. De Hoven biedt somatische en psychogeriatrische zorg, geriatrische revalidatiezorg en palliatieve zorg in de regio’s Het Hogeland (Winsum, Bedum, Baflo) en Eemsdelta (Delfzijl, Appingedam). Het team ontwikkelt zich, samen met andere disciplines en zorgaanbieders, als geriatrisch expertiseteam voor de regio’s. Speerpunten daarin zijn de verdere vakinhoudelijke ontwikkeling, interdisciplinaire samenwerking met en ondersteunen van andere behandelaars en collega’s binnen en buiten de organisatie (1e en 2e lijn). Het vanuit medisch perspectief verder vorm en inhoud geven aan het werken aan welbevinden van de bewoners en het verantwoord terugkeren naar huis van revalidanten staat voorop.

Functie

Als specialist ouderengeneeskunde verleen je specifieke medische zorg aan kwetsbare ouderen en anderen met diverse zorgbehoeften. Je werkt intensief samen met basisartsen, verpleegkundig specialisten en physician assistants, die voorzien in de dagelijkse en geprotocolleerde medische zorg en je als specialist consulteren. Samen met de bewoners en revalidanten, hun naasten en je collega’s geef je in interdisciplinaire samenwerking vorm en inhoud aan het welbevinden van de bewoner en aan het zorg- en behandelproces. Als specialist ouderengeneeskunde draai je mee in de avond-, weekend- en nachtdiensten binnen de regio. Doorgaans betreft het achterwachtdiensten van de basisarts of verpleegkundig specialist. Meestal één A/N- achterwachtdienst per week en één weekend achterwachtdienst per 5 weken.

Functie-eisen

Je profiel

Je legt de primaire focus op het welbevinden van de (potentiële) bewoners en cliënten, stelt hun eigenheid centraal en juicht familieparticipatie toe. Je bent gemotiveerd en enthousiast om de specialistische zorg aan ouderen binnen De Hoven verder te ontwikkelen, samen met je collega’s in het medisch team. Je werkt vanuit hoofd én hart, en zoekt in interdisciplinaire samenwerking naar de beste weg voor de oudere.

Je hebt zin om bij te dragen aan de complexe veranderprocessen in de regio waarin gezocht wordt naar nieuwe concepten van inrichting van medische zorg en samenwerking met behandelaars in de regio. Je bent een verbinder en durft anders te denken en te handelen.

De Hoven participeert in meerdere projecten rond ontwikkeling van medische zorg, onder meer het project Grensverleggend Zorgen (taakherschikking in de medische zorg in de provincie Groningen), de ontwikkeling van Gold (Geriatrisch Expertisenetwerk Eemsdelta en de bouw van een Expertisecentrum in Delfzijl. Er is alle ruimte om hierin actief te participeren.

Overige informatie

Wanneer je vragen hebt over bovengenoemde functie kun je contact opnemen met Joost Heres of Marian Kampman – specialisten ouderengeneeskunde - via de doktersassistentes, 0595 446254 of 0596 649915.

Sollicitatie richten aan

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Kijk op https://www.dehoven.nl   voor algemene informatie over de organisatie. Graagontvangen we je reactie via de link gericht aan Anke Schaafsma - hoofd Advies, behandeling en consult dienst Het Hogeland.

Nadere informatie

De Hoven is geworteld in het Groninger land. Ons hart en de kracht ligt bij de ondersteuning van ouderen en anderen en hun naasten in vaak de laatste kwetsbare levensfase.

We bieden een baan met volop mogelijkheid om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de medische zorg binnen De Hoven en in regio met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. De standplaats is Winsum of Delfzijl.

Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
3 februari 2020

Standplaats
Onderdendam

Functiegebied
Artsen/specialisten

Arbeidsovereenkomst
Onbepaalde tijd

Ingangsdatum
z.s.m

Aantal uren
Tussen 24 en 36 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
FWG

CAO
VVT

Sluitingsdatum
solliciteren voor 30 december 2020