Lid Raad van Toezicht

Overig

Jeugdhulpverlening

Yorneo

plaatsingsdatum

19 februari 2020

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

z.s.m.

aantal uren

Gelijk aan 0 uren

opleidingsniveau

WO

Functiebeschrijving

Taken

De Raad van Toezicht heeft als taken:

 • Toezicht houden op de doelrealisatie van Yorneo
 • Het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur
 • Integraal toezicht houden op het beleid van het bestuur
 • Goedkeuring verlenen aan strategische beslissingen
 • Het maatschappelijk belang van Yorneo bewaken

Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht vergadert circa vijf keer per jaar, exclusief tussentijdse vergaderingen van de Auditcommissies. Het gezochte lid gaat deel uitmaken van de financiële auditcommissie. Daarnaast is er een/tweemaal per jaar overleg met de OR en de Cliëntenraad met een afvaardiging van de Raad.

Functie-eisen

Vereisten

 • Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en relevante expertise en ervaring
 • Weet evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand en is in staat de missie en visie van Yorneo uit te dragen
 • Beschikt over visie, is besluitvaardig, omgevingsbewust, toont leiderschap en integriteit
 • Kan collegiale samenwerking combineren met kritische reflectie
 • Is in staat en bereid de ontwikkelingen in de jeugdzorg actief te volgen
 • Beschikt over relevante financiële expertise

Sollicitatie richten aan

Solliciteren

Belangstelling om lid te worden van Raad van Toezicht? Stuur dan tot en met 26 februari 2020 een motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 20-09 voorzien van CV naar sollicitatie@yorneo.nl.

Informatie kan worden opgevraagd bij Anita Brink op telefoonnummer 06-51531130.

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in op vrijdag 6 maart 2020.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Nadere informatie

Over ons

Yorneo, specialist in opvoeden en opgroeien in Drenthe, zet zich in voor het hervinden van evenwicht in het systeem van opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren en te versterken. We bieden verschillende hulpvormen voor ouders, kinderen/jongeren en professionals. Afhankelijk van de hulpvraag vindt de behandeling thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, of op locatie plaats. Voor sommige kinderen is behandeling in een Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC) mogelijk. En als thuis wonen (tijdelijk) echt niet meer gaat, helpen we met Gezinshulpverlening met Verblijf (GmV) of tijdelijk of langdurig verblijf in een pleeggezin of gezinshuis. Meer over Yorneo.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
19 februari 2020

Standplaats
9447 TT

Functiegebied
Overig

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
z.s.m.

Aantal uren
Gelijk aan 0 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris

CAO
-

Sluitingsdatum
solliciteren voor 26 februari 2020