GZ psycholoog

GZ psycholoog

GZ-psycholoog

Geestelijke gezondheidszorg

GGZ Drenthe

plaatsingsdatum

23 mei 2020

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

ingangsdatum

01-06-2020

aantal uren

Tussen 24 en 32 uren

opleidingsniveau

WO

<h4><strong>Wat wordt je werkomgeving?</strong></h4><p><p><strong>Over Beveiligde psychiatrie, het Forensisch ACT team</strong></p> <p>Het Forensisch Assertive Community Treatment-team (Forensisch ACT team) is onderdeel van de Forensische Psychiatrie en de Ambulante Forensische Psychiatrie in Assen. Het is een outreachend multidisciplinair team welke actief zorg levert in de maatschappij en transmuraal werkt wanneer cli&euml;nten verblijven in instellingen, penitentiaire inrichtingen en/of beschermde woonvormen. Het team heeft een bijzondere taak in het overbruggen van de kloof tussen de Forensisch Psychiatrie en de reguliere GGZ en richt zich op resocialisatie van (forensisch) psychiatrische pati&euml;nten in de provincie Drenthe. Het team onderscheidt zich met name van reguliere ACT en FACT-teams door de specialistische forensische expertise, risicomanagement en een delictpreventieve behandelaanbod.</p> <p>De doelgroep van het Forensisch ACT team wordt gekenmerkt door chronische instabiliteit, gedragsstoornissen, ontwrichting en gebrekkige maatschappelijke inbedding. Het team werkt intensief samen met ketenpartners in de gehele regio, onderhoudt nauwe verbinding met de reclassering en Veiligheidshuizen in de provincie Drenthe en werkt op landelijk niveau samen in het Platform Forensische (F)ACT-teams van het Trimbos-instituut.</p></p>

GGZ Drenthe

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Samen met onze cliënten werken wij aan herstel en welbevinden. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek. GGZ Drenthe is gespecialiseerd in trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

Wat ga je doen?

We zoeken een enthousiaste teamplayer die in staat is om creatieve wijze met een uitdagende forensische doelgroep te werken. We zoeken een verbinder. De GZ psycholoog die we zoeken is goed in staat om op verschillende niveaus te redeneren en te oordelen over complexe situaties. Ontwikkeling van je patiënt enerzijds en maatschappelijke opinie anderzijds, staan soms op gespannen voet. Risico inschatting en behandeling wisselen elkaar voortdurend af en je hebt een centrale rol in het benutten van de ruimte die zich hier tussen bevindt.

In deze uitdagende baan als GZ psycholoog staan de volgende taken centraal:

•           Regiebehandelaarschap

•           Coach

•           Innovator / onderzoeker

Regiebehandelaarschap

Als GZ- psycholoog ben je zowel regiebehandelaar als behandelend psycholoog en lever je vanuit jouw vakgebied een belangrijke professionele bijdrage aan de multidisciplinaire behandeling van patiënten. Taken die hierbij horen zijn het verrichten van diagnostiek, het maken van een delictanalyse en delictscenario, uitvoering van risicotaxatie en verschillende groeps- en individuele behandelingen (waaronder bijvoorbeeld CGT, MBT, EMDR). Je maakt deel uit van een ervaren multidisciplinair team. In deze samenwerking wordt van je verwacht dat je in goede afstemming met het gehele team inhoud geeft aan het regiebehandelaarschap en alle taken die daarmee samenhangen.

Coach

We zoeken een teamplayer met coachende vaardigheden waarvan verwacht mag worden dat hij of zij het vermogen heeft tot het creëren van draagvlak in een team met veel diversiteit. Tenslotte heb je een pro-actieve instelling en je kunt gestructureerd werken en plannen.

Innovator / onderzoeker

Ten opzichte van de multidisciplinaire teams draag je bij aan vernieuwing en verbetering van de zorg.

Je hebt een belangrijke rol in, ontwikkelen, implementeren van (forensische) standaarden, innovaties en processen. Het  team is in ontwikkeling en je hebt ruimte om hierin een belangrijke bijdrage te leveren en een voortrekkersrol te vervullen. Het doen van wetenschappelijk onderzoek behoort tot de mogelijkheden.

Functie-eisen

Je hebt het doctoraal examen psychologie succesvol afgerond en je bent BIG geregistreerd als GZ psycholoog. Ervaring in de Forensische Psychiatrie is een pré. Je bent iemand die gewend is zorgvuldig te werk te gaan, te overleggen met collega’s bij complexe casuïstiek en goed prioriteiten kan stellen.

Specifieke kennis over bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of persoonlijkheidsstoornissen en ervaring in behandelmethodieken zoals CGT of MBT is erg nuttig.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen de Forensische psychiatrie. Salariëring volgens CAO GGZ, FWG 65 / salaris max. 5280,-- bruto per maand op fulltime basis (36 uur).

Het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de indiensttredingprocedure GGZ Drenthe.

De aanstelling is voor 24 tot 32 uur per week en voor bepaalde tijd met kans op een vaste aanstelling.

Inlichtingen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jorik Hofman , Teammanager Ambulante Forensische teams, te bereiken via 06-31623868.

Solliciteren

Je brief met CV moet uiterlijk 17 juni a.s.  binnen zijn bij GGZ Drenthe, Team Werving o.v.v. vacaturenummer v20.0119-Z. Je kunt via onderstaande button solliciteren.

Wat wordt je werkomgeving?

Over Beveiligde psychiatrie, het Forensisch ACT team

Het Forensisch Assertive Community Treatment-team (Forensisch ACT team) is onderdeel van de Forensische Psychiatrie en de Ambulante Forensische Psychiatrie in Assen. Het is een outreachend multidisciplinair team welke actief zorg levert in de maatschappij en transmuraal werkt wanneer cliënten verblijven in instellingen, penitentiaire inrichtingen en/of beschermde woonvormen. Het team heeft een bijzondere taak in het overbruggen van de kloof tussen de Forensisch Psychiatrie en de reguliere GGZ en richt zich op resocialisatie van (forensisch) psychiatrische patiënten in de provincie Drenthe. Het team onderscheidt zich met name van reguliere ACT en FACT-teams door de specialistische forensische expertise, risicomanagement en een delictpreventieve behandelaanbod.

De doelgroep van het Forensisch ACT team wordt gekenmerkt door chronische instabiliteit, gedragsstoornissen, ontwrichting en gebrekkige maatschappelijke inbedding. Het team werkt intensief samen met ketenpartners in de gehele regio, onderhoudt nauwe verbinding met de reclassering en Veiligheidshuizen in de provincie Drenthe en werkt op landelijk niveau samen in het Platform Forensische (F)ACT-teams van het Trimbos-instituut.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
23 mei 2020

Standplaats
Assen

Functiegebied
(para)medisch

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

Ingangsdatum
01-06-2020

Aantal uren
Tussen 24 en 32 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
FWG 65

CAO
GGZ

Sluitingsdatum
solliciteren voor 17 juni 2020