Afdelingshoofd Contractering

Afdelingshoofd Contractering

Afdelingshoofd

Sociaal domein

Gemeente Groningen

plaatsingsdatum

27 juli 2020

arbeidsovereenkomst

ingangsdatum

functioneel schaal 13, HR21

aantal uren

Groter dan 0 uren

opleidingsniveau

WO

<h4><strong>Reageren</strong></h4><p><p>Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button &lsquo;solliciteren&rsquo;. Solliciteren kan tot en met 10 augustus. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je &lsquo;ongewenste items&rsquo; (SPAMbox) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!</p> <p><strong>Deze vacature wordt gelijktijdig opengesteld voor voorrangsen interne kandidaten, waarbij voorrangskandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.</strong></p></p>

Wil jij leidinggeven in een domein dat volop in beweging is? Reageer dan op deze vacature.

De directie Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) levert in samenwerking met samenwerkingspartners, zorgaanbieders en maatschappelijke instellingen een belangrijke bijdrage aan het realiseren van maatschappelijke opgaven in het sociaal domein.

DMO adviseert het bestuur om de ambities voor de stad te realiseren: een aantrekkelijke gemeente waarin iedereen mee kan doen en ertoe doet. Enkele thema’s waar DMO zich op richt zijn opgaves om ervoor te zorgen dat inwoners actief (kunnen blijven) deelnemen aan de samenleving, jongeren gezond en veilig opgroeien, alle kinderen en jongeren naar school gaan en een diploma halen, er goede en laagdrempelige sport- en cultuurvoorzieningen zijn en dat inwoners van de gemeente de zorg en ondersteuning krijgen waar ze recht op hebben.

Het sociaal domein is volop in ontwikkeling. Denk daarbij aan de spanning van een stijgende zorgvraag van mensen in de gemeente en tekorten in de zorg die terug gedrongen moeten worden. Er ligt dan ook een uitdaging om de transformatie in het sociaal domein te verstevigen en te versnellen. Dat vraagt een andere manier van werken en een andere rolneming van de overheid in een speelveld met uiteenlopende partners. Dat vraagt ook een meer strategische rol van DMO in verbinding met samenwerkingspartners in de gemeente en de maatschappelijke uitvoerders in het sociaal domein.

Het inkoop- en contractmanagement van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling (voor de gemeente, maar ook als centrumgemeente voor de regio) wordt uitgevoerd door de afdeling CMO (Contractering Maatschappelijke Ontwikkeling), die daarmee het eerste aanspreekpunt is voor zorgaanbieders en maatschappelijke instellingen. De opgaven qua transformatie en financiën, maken dat de focus van het afdelingshoofd de komende jaren komt te liggen op het sturen op de realisatie van de strategische (externe) opgaven van de afdeling. Dit betreft m.n. het beter beheersen van de (zorg)kosten, het (strategisch) opdrachtgeverschap, het strategisch vormgeven van het netwerk met de externe partners en de meer complexe inkoopprocedures.

Jij

 • bent lid van het Management Team van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling;
 • bent partner voor de programmaleiders voor de grotere transformatieopgaven; 
 • draagt bij aan de afstemming van managementbesluiten en vertaalt deze naar organisatorische taakstellingen en projecten en programma’s;
 • bent direct leidinggevende van de teamleider Contractering en 3 sr. contractmanagers;
 • vertegenwoordigt de afdeling en/of directie in overstijgende overlegvormen (in- en extern);
 • onderhoudt en ontwikkelt externe netwerken in de regio;
 • hebt (financiële) verantwoordelijkheid met betrekking tot de personele en productiedoelstellingen;
 • bent verantwoordelijk voor de realisatie van de veranderopgave binnen de afdeling en bouwt voort op de ingezette koers en kijkt daarin vooral vooruit;
 • bent eindverantwoordelijk voor het uit te voeren personeelsbeleid, de vertaling van veranderende omstandigheden naar de afdeling en de samenwerking binnen de afdeling en de samenwerking met andere afdelingen. Daarin werkt het afdelingshoofd nauw samen met de teamleider die hierin een uitvoerende rol heeft;
 • zorgt dat de afdeling goed gepositioneerd wordt binnen DMO als gespreks- en samenwerkingspartner om de sociaal maatschappelijke opgaves te realiseren.

Plek in de organisatie

De afdeling CMO (inkoop en subsidiëring van maatschappelijke voorzieningen) van de directie Maatschappelijke Ontwikkeling bestaat uit 20-25 medewerkers. Dit zijn veelal zelfstandige professionals op Hbo-niveau met een mix aan expertise en vaardigheden. Zo is er bijvoorbeeld een functiegroep medewerkers beheer en een functiegroep contractmanagers. De onderlinge samenwerking is goed en de verantwoordelijkheid is laag in de afdeling belegd waarbij er veel ruimte is voor medewerkers om zich te ontplooien. De afdeling is het schakelpunt op de velden beleid, financiën, bestuur inclusief bijbehorende contacten naar instellingen/aanbieders op verschillend niveau.

Medewerkers worden regelmatig ingezet in multidisciplinaire projecten/werkgroepen. Als afdelingshoofd val je direct onder de directeur. Je bent als afdelingshoofd eindverantwoordelijk voor de afdeling, maar je werkt daarin nauw samen met de teamleider bij de afdeling CMO.

Wij vragen

 • WO werk- en denkniveau;
 • enkele jaren relevante leidinggevende ervaring,
 • bij voorkeur in het sociaal domein;
 • een leidinggevende die benaderbaar is en dit kan combineren met een gezonde zakelijke en resultaatgerichte insteek;
 • ervaring in het bouwen en onderhouden van een netwerk;
 • ervaring met projectmatig werken;
 • ervaring met de dynamiek van de ambtelijke organisatie en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Competenties

Leidinggeven | Toetst periodiek op hoofdlijnen en werkzaamheden aan doelstellingen, regels en effectiviteit; draagt zorg voor een effectieve bedrijfsvoering.

Coaching | Op jouw eigen manier straal je senioriteit en vertrouwen uit en weet je daarmee medewerkers te ontwikkelen vanuit hun vakkennis en talent.

Klantfocus | Klantgerichtheid met een evenwichtige balans tussen vraag en aanbod. Transparantie en duidelijkheid spelen daarbij een belangrijke rol.

Organisatie en bestuurlijk sensitief | Het functioneren in een politiek gestuurde omgeving vraagt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen binnen en buiten de organisatie. Daarnaast brengt de breedte van de organisatie met zich mee dat urgentie, belangen en behoeftes soms door elkaar kunnen lopen.

Samenwerken | Je streeft een hoge kwaliteit van dienstverlening na, (waar mogelijk gestandaardiseerd), pro-activiteit, persoonlijk leiderschap: elementen die je als afdelingshoofd nadrukkelijk inzet om beleidsdoelen en politieke keuzes haalbaar en gerealiseerd te krijgen zonder uit het oog te verliezen dat alle schakels samen de kracht van de ketting maken.

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 6.302 bruto per maand volgens CAO gemeenten bij een fulltime dienstverband (functioneel schaal 13, HR21 normfunctie Tactisch leidinggevende I).

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Aissa Allaui, functie Adjunct-directeur, telefoonnummer: 06-53732415. Inhoudelijke vragen over de functie kunnen ook van 4 tot 10 augustus 2020 gesteld worden aan Gert Dekker (het huidige afdelingshoofd CMO), telefoonnummer: 06 53 18 29 99.

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 10 augustus. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAMbox) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

Deze vacature wordt gelijktijdig opengesteld voor voorrangsen interne kandidaten, waarbij voorrangskandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
27 juli 2020

Standplaats
Groningen

Functiegebied
Leidinggevende

Arbeidsovereenkomst

Ingangsdatum
functioneel schaal 13, HR21

Aantal uren
Groter dan 0 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
Conform CAO

CAO
gemeenten

Sluitingsdatum
solliciteren voor 11 augustus 2020