GZ psycholoog, Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN)

GZ psycholoog, Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN)

GZ-psycholoog

Geestelijke gezondheidszorg

GGZ Drenthe

plaatsingsdatum

13 oktober 2020

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

1-1-2021

aantal uren

Gelijk aan 32 uren

opleidingsniveau

WO

<h4><strong>GZ psycholoog AFPN (Assen)</strong></h4><p><p><em>Een vak apart</em><br /> <em>Mensen die in aanraking komen met politie en justitie, kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling ontvangen.</em><br /> <em>De forensische psychiatrie is een vak apart. Op het snijvlak van de psychiatrie en justitie worden pati&euml;nten behandeld met een psychiatrische stoornis die een delict hebben gepleegd of dreigen te plegen. Het doel van die behandeling is het voorkomen van (nieuwe) delicten.</em><br /> <em>Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychisch/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd.</em><br /> <em>Forensische zorg is ook geestelijke gezondheidszorg voor een complexe doelgroep met uiteenlopende psychiatrische of psychische stoornissen en maatschapelijke problemen die niet altijd binnen de regulier psychiatrie geholpen kunnen worden.</em><br /> <em>Ben jij de persoon die dit aanspreekt!</em><br /> <br /> <strong><em>GZ psycholoog&nbsp;</em></strong><strong><em>(v/m)</em></strong><br /> <em>32 uur per week, bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar.</em><br /> <br /> <strong>Wie we zoeken</strong><br /> We zoeken een enthousiaste teamplayer die in staat is om creatieve wijze met een uitdagende forensische doelgroep te werken.We zoeken een verbinder. De Gz psycholoog die we zoeken is goed in staat om op verschillende niveaus te redeneren en te oordelen over complexe situaties. Ontwikkeling van je pati&euml;nt enerzijds en maatschappelijke opinie anderzijds, staan soms op gespannen voet. Risico inschatting en behandeling wisselen elkaar voortdurend af en je hebt een centrale rol in het benutten van de ruimte die zich hier tussen bevindt.<br /> <br /> In deze uitdagende baan als Gz psycholoog staan de volgende taken centraal:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Regiebehandelaarschap<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Coach<br /> &bull;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Innovator / onderzoeker<br /> <br /> Regiebehandelaarschap<br /> Als GZ- Psycholoog ben je zowel regiebehandelaar als behandelend psycholoog en lever je vanuit jouw vakgebied een belangrijke professionele bijdrage aan de multidisciplinaire behandeling van pati&euml;nten. Taken die hierbij horen zijn het verrichten van diagnostiek, het maken van een delictanalyse en delictscenario, uitvoering van risicotaxatie en verschillende groeps- en individuele behandelingen (waaronder bijvoorbeeld CGT, MBT, EMDR). Je maakt deel uit van een ervaren multidisciplinair team, In deze samenwerking wordt van je verwacht dat je in goede afstemming met het gehele team inhoud geeft aan het regiebehandelaarschap en alle taken die daarmee samenhangen.<br /> <br /> Coach<br /> We zoeken een teamplayer met coachende vaardigheden waarvan verwacht mag worden dat hij of zij het vermogen heeft tot het cre&euml;ren van draagvlak in een team met veel diversiteit. Tenslotte heb je een pro-actieve instelling en je kunt gestructureerd werken en plannen.<br /> <br /> Innovator / onderzoeker<br /> Ten opzichte van de multidisciplinaire teams draag je bij aan vernieuwing en verbetering van de zorg<br /> Je hebt een belangrijke rol in, ontwikkelen, implementeren van (forensische) standaarden, innovaties en processen. Het&nbsp; team is in ontwikkeling en je hebt&nbsp; ruimte om hierin een belangrijke bijdrage te leveren en een voortrekkersrol te vervullen. Het doen van wetenschappelijk onderzoek behoort tot de mogelijkheden.<br /> <br /> <strong>Je profiel</strong><br /> Je hebt het doctoraal examen psychologie succesvol afgerond en je bent BIG geregistreerd als GZ psycholoog. Ervaring in de forensische psychiatrie is een pr&eacute;. Je bent iemand die gewend is zorgvuldig te werk te gaan, te overleggen met collega&rsquo;s bij complexe casu&iuml;stiek en goed prioriteiten kan stellen.<br /> Specifieke kennis over bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of persoonlijkheidsstoornissen en ervaring in behandelmethodieken zoals CGT of MBT erg nuttig.<br /> <br /> &nbsp;</p> <p><strong>Over Ambulante Forensische Psychiatrie (AFPN)</strong><br /> <br /> Werken bij de AFPN&nbsp; betekent multidisciplinair teamgericht werken. Vertrouwen in elkaar en staan voor een gezamenlijke inspanning is hierbij een basale voorwaarde.<br /> Onze behandeling is gericht op het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend en delictgedrag. Het gaat om clienten met multiproblemen die gebaat zijn met het cre&euml;ren van een veilig leven voor zichzelf en hun directe omgeving. Naast de psychiatrische problematiek wordt daarom ook aandacht geschonken aan problemen op het gebied van werk, wonen, financi&euml;n en sociale relaties. Gewerkt wordt vanuit protocollen volgens de principes van de Forensische Zorg, waarin diverse therapievormen in de behandeling worden toegepast. Het ontwikkelen en toepassen van&nbsp; Zorgprogrammering staat volop in de aandacht.<br /> <br /> Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) is onderdeel van het circuit Forensische Psychiatrie.Het omvat een keten van hoog beveiligde naar laagbeveiligde zorg, waarbij ook de behandelintensiteit kan vari&euml;ren. Het circuit Forensische Psychiatrie bestaat uit:<br /> <br /> -Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK/FPA) in Assen; beveiligingsniveau 3 en 2<br /> -Forensisch Beschermd Wonen (er zijn diverse resocialisatie afdelingen)<br /> -Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) Assen &amp;Hoogeveen<br /> -AFPN-FORFACT Emmen<br /> -Forensisch ACT-team Drenthe<br /> <br /> Wil je meer weten over werken bij de FPK? Neem dan een kijkje op onze website:&nbsp;<a href="https://forensischepsychiatrie.ggzdrenthe.nl/">https://forensischepsychiatrie.ggzdrenthe.nl/</a><br /> &nbsp;</p> <p><strong>Ons aanbod</strong><br /> Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen de Forensische psychiatrie te Assen . Salari&euml;ring volgens CAO GGZ, FWG 65. Daarnaast bieden wij aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder diverse scholingsmogelijkheden, een goede pensioenvoorziening bij pensioenfonds PFZW en meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.<br /> Een referentenonderzoek en het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de indiensttredingsprocedure.<br /> <br /> <strong>Inlichtingen</strong><br /> Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jorik Hofman, Teammanager ambulante forensische teams, te bereiken via 06-31623868. Of Marko Verzendaal, behandelco&ouml;rdinator AFPN, te bereiken via secetariaat Assen 0592-334667.</p></p>

GGZ Drenthe

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Samen met onze cliënten werken wij aan herstel en welbevinden. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal op de poli, in de wijk of online, soms thuis of in de kliniek. GGZ Drenthe is gespecialiseerd in trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

GZ psycholoog AFPN (Assen)

Een vak apart
Mensen die in aanraking komen met politie en justitie, kunnen een psychiatrische of psychische stoornis hebben. Voor de veiligheid van de samenleving is het van belang dat zij een passende behandeling ontvangen.
De forensische psychiatrie is een vak apart. Op het snijvlak van de psychiatrie en justitie worden patiënten behandeld met een psychiatrische stoornis die een delict hebben gepleegd of dreigen te plegen. Het doel van die behandeling is het voorkomen van (nieuwe) delicten.
Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg dat onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychisch/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd.
Forensische zorg is ook geestelijke gezondheidszorg voor een complexe doelgroep met uiteenlopende psychiatrische of psychische stoornissen en maatschapelijke problemen die niet altijd binnen de regulier psychiatrie geholpen kunnen worden.
Ben jij de persoon die dit aanspreekt!

GZ psycholoog (v/m)
32 uur per week, bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar.

Wie we zoeken
We zoeken een enthousiaste teamplayer die in staat is om creatieve wijze met een uitdagende forensische doelgroep te werken.We zoeken een verbinder. De Gz psycholoog die we zoeken is goed in staat om op verschillende niveaus te redeneren en te oordelen over complexe situaties. Ontwikkeling van je patiënt enerzijds en maatschappelijke opinie anderzijds, staan soms op gespannen voet. Risico inschatting en behandeling wisselen elkaar voortdurend af en je hebt een centrale rol in het benutten van de ruimte die zich hier tussen bevindt.

In deze uitdagende baan als Gz psycholoog staan de volgende taken centraal:
•           Regiebehandelaarschap
•           Coach
•           Innovator / onderzoeker

Regiebehandelaarschap
Als GZ- Psycholoog ben je zowel regiebehandelaar als behandelend psycholoog en lever je vanuit jouw vakgebied een belangrijke professionele bijdrage aan de multidisciplinaire behandeling van patiënten. Taken die hierbij horen zijn het verrichten van diagnostiek, het maken van een delictanalyse en delictscenario, uitvoering van risicotaxatie en verschillende groeps- en individuele behandelingen (waaronder bijvoorbeeld CGT, MBT, EMDR). Je maakt deel uit van een ervaren multidisciplinair team, In deze samenwerking wordt van je verwacht dat je in goede afstemming met het gehele team inhoud geeft aan het regiebehandelaarschap en alle taken die daarmee samenhangen.

Coach
We zoeken een teamplayer met coachende vaardigheden waarvan verwacht mag worden dat hij of zij het vermogen heeft tot het creëren van draagvlak in een team met veel diversiteit. Tenslotte heb je een pro-actieve instelling en je kunt gestructureerd werken en plannen.

Innovator / onderzoeker
Ten opzichte van de multidisciplinaire teams draag je bij aan vernieuwing en verbetering van de zorg
Je hebt een belangrijke rol in, ontwikkelen, implementeren van (forensische) standaarden, innovaties en processen. Het  team is in ontwikkeling en je hebt  ruimte om hierin een belangrijke bijdrage te leveren en een voortrekkersrol te vervullen. Het doen van wetenschappelijk onderzoek behoort tot de mogelijkheden.

Je profiel
Je hebt het doctoraal examen psychologie succesvol afgerond en je bent BIG geregistreerd als GZ psycholoog. Ervaring in de forensische psychiatrie is een pré. Je bent iemand die gewend is zorgvuldig te werk te gaan, te overleggen met collega’s bij complexe casuïstiek en goed prioriteiten kan stellen.
Specifieke kennis over bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of persoonlijkheidsstoornissen en ervaring in behandelmethodieken zoals CGT of MBT erg nuttig.

 

Over Ambulante Forensische Psychiatrie (AFPN)

Werken bij de AFPN  betekent multidisciplinair teamgericht werken. Vertrouwen in elkaar en staan voor een gezamenlijke inspanning is hierbij een basale voorwaarde.
Onze behandeling is gericht op het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend en delictgedrag. Het gaat om clienten met multiproblemen die gebaat zijn met het creëren van een veilig leven voor zichzelf en hun directe omgeving. Naast de psychiatrische problematiek wordt daarom ook aandacht geschonken aan problemen op het gebied van werk, wonen, financiën en sociale relaties. Gewerkt wordt vanuit protocollen volgens de principes van de Forensische Zorg, waarin diverse therapievormen in de behandeling worden toegepast. Het ontwikkelen en toepassen van  Zorgprogrammering staat volop in de aandacht.

Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) is onderdeel van het circuit Forensische Psychiatrie.Het omvat een keten van hoog beveiligde naar laagbeveiligde zorg, waarbij ook de behandelintensiteit kan variëren. Het circuit Forensische Psychiatrie bestaat uit:

-Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK/FPA) in Assen; beveiligingsniveau 3 en 2
-Forensisch Beschermd Wonen (er zijn diverse resocialisatie afdelingen)
-Ambulante Forensische Psychiatrie Noord (AFPN) Assen &Hoogeveen
-AFPN-FORFACT Emmen
-Forensisch ACT-team Drenthe

Wil je meer weten over werken bij de FPK? Neem dan een kijkje op onze website: https://forensischepsychiatrie.ggzdrenthe.nl/
 

Ons aanbod
Wij bieden je een aantrekkelijke functie binnen de Forensische psychiatrie te Assen . Salariëring volgens CAO GGZ, FWG 65. Daarnaast bieden wij aantrekkelijke aanvullende arbeidsvoorwaarden, waaronder diverse scholingsmogelijkheden, een goede pensioenvoorziening bij pensioenfonds PFZW en meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
Een referentenonderzoek en het verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de indiensttredingsprocedure.

Inlichtingen
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jorik Hofman, Teammanager ambulante forensische teams, te bereiken via 06-31623868. Of Marko Verzendaal, behandelcoördinator AFPN, te bereiken via secetariaat Assen 0592-334667.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
13 oktober 2020

Standplaats
Assen

Functienaam
GZ-psycholoog

Functiegebied
(para)medisch

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
1-1-2021

Aantal uren
Gelijk aan 32 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
Salariëring volgens CAO GGZ, FWG 65.

CAO
GGZ

Sluitingsdatum
solliciteren voor 1 november 2020