Psychiater

Psychiater

bij het BinG-team in Groningen, samenwerking tussen VNN en Lentis

Geestelijke gezondheidszorg

Verslavingszorg Noord Nederland

plaatsingsdatum

20 november 2020

arbeidsovereenkomst

Onbepaalde tijd

ingangsdatum

per januari 2021

aantal uren

Tussen 16 en 36 uren

opleidingsniveau

WO

<h4><strong></strong></h4><p><p><strong>Waar ga je werken? </strong></p> <p>Het<strong> BinG </strong>team is een samenwerkingsverband tussen Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en Lentis met als werkgebied de stad Groningen en is werkzaam volgens het ACT-model. ACT staat voor Assertive Community Treatment. Shared caseload en beschikbaarheid van kennis en verschillende disciplines zijn de basiselementen in het werken in het ACT-model. Het ACT-team biedt intensieve zorg en bemoeizorg aan cli&euml;nten op meerdere levensgebieden en richt zich daarbij op de moeilijkste 20% van de mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).<br /> In de herstelbenadering staat centraal dat we cli&euml;nten ondersteunen om ondanks mogelijke beperkingen de regie op hun eigen leven weer op te pakken en een verbetering in de kwaliteit van leven ervaren. Dat wordt onder andere gedaan door een intensieve specialistische outreachende behandeling door teamaanpak. Het team is dan ook multidisciplinair samengesteld en bestaat uit: verpleegkundigen, SPV-en, maatschappelijk werkers (GGZ-agogen), een klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist, ervaringsdeskundige (vacature) en verslavingsarts. Ieder heeft zijn of haar eigen kennis en ervaring en zo vullen we elkaar aan. We delen informatie, reflecteren op ons handelen en zetten humor in.</p> <p><strong>Verslavingszorg Noord Nederland</strong> zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van middelengebruik en/of verslaving. Bijvoorbeeld verslaving op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken of gamen. VNN wil hen een perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen.</p> <p><strong>Lentis Ouderen- en Volwassenenpsychiatrie</strong> biedt specialistische ambulante en klinische behandeling, crisishulp en als het nodig is 24 uur per dag zorg. Leidend in de zorg is het herstel van de pati&euml;nt en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Lentis Ouderen- en Volwassenenpsychiatrie heeft een breed aanbod in zowel stad als regio, staat midden in de samenleving, waarbij er veel wordt samengewerkt met allerlei maatschappelijke partners.<br /> <br /> <strong>Dit ga je doen als psychiater bij het BinG-team in Groningen</strong>:<br /> In de functie van regiebehandelaar ben je eindverantwoordelijk voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding. Jij zorgt voor inhoudelijke leiderschap; je bewaakt de kwaliteit en effectiviteit van de zorg. Je voert psychiatrisch onderzoek uit en geeft psychiatrische behandeling. Je werkt nauw samen met de andere professionals in het multidisciplinaire team. Het team is goed op elkaar ingespeeld en weet goed gebruik te maken van de specifieke expertise van elk teamlid. Er is sprake van het shared-caseload principe als dat gevraagd wordt. We leveren de zorg met elkaar!</p> <p>Je neemt deel aan bereikbaarheidsdiensten naar rato voor de helft van het dienstverband.<br /> <br /> <strong>Wij vragen:</strong><br /> Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor 16 uur per week. Mocht je dit een aantrekkelijke vacature vinden, maar de uren stroken niet met jou wensen neem dan alsnog vooral wel contact op. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Wij zoeken een collega die:</p> <ul> <li>In het bezit is van een afgeronde opleiding tot psychiater en bent als zodanig geregistreerd;</li> <li>Affiniteit heeft met werken met de EPA-doelgroep;</li> <li>In staat is om zelfstandig te werken maar ook om samen te werken binnen een multidisciplinair behandelteam;</li> <li>Beschikt over zorginhoudelijke expertise en interesse in het verder ontwikkelen van behandelbeleid en -programma&#39;s en het verhogen van de kwaliteit;</li> <li>Innovatief en creatief meedenkt binnen het BinG-team;</li> <li>Binnen het team een proactieve, inspirerende en ondersteunende rol kan vervullen en besluiten durft te nemen.</li> </ul> <p><br /> <strong>Wij bieden</strong>:</p> <ul> <li>Een vast dienstverband bij VNN (als je een dienstverband hebt met Lentis blijf je in dienst bij Lentis).</li> <li>Een salaris dat is ingedeeld in AMS, conform de cao GGZ.</li> <li>Veel mogelijkheden op het gebied van leren en ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn trainingen op het gebied van Oplossingsgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap. Daarnaast biedt VNN ook een ruim aanbod aan digitale leertrajecten op GGZ thema&rsquo;s en persoonlijke ontwikkeling via&nbsp;GGZ Ecademy&nbsp;en&nbsp;GoodHabitz.&nbsp;</li> <li>Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.</li> </ul> <p>Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.<br /> <br /> <strong>Informatie</strong>:<br /> Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Heico Oosting, VNN teammanager BinG, telefoonnummer 06-13380247.</p> <p>Wanneer gewenst is voor informatie ook contact met een VNN/Lentis psychiater mogelijk. Vraag Heico Oosting hiernaar.</p> <p>Informatie over onze organisaties kun je vinden op de&nbsp;website van <a href="https://www.vnn.nl/">VNN&nbsp;</a>&nbsp;en <a href="https://www.lentis.nl/">Lentis</a>.<br /> <br /> <strong>Reageren?</strong><br /> Je kunt reageren t/m 3 januari 2021 via de button &ldquo;solliciteer direct&quot; in de <a href="https://www.vnn.nl/werken-bij/vacatures/psychiater-6">vacaturetekst</a> op onze website.</p> <p>Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd, waarbij interne kandidaten van Lentis en VNN voorrang genieten in de procedure.</p></p>

VNN regiebehandelaren

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is de grootste aanbieder van verslavingszorg in de drie noordelijke provincies – Friesland, Groningen en Drenthe en wij zijn een specialistische GGZ-instelling. Wij bieden specialistische verslavingszorg in allerlei vormen, variërend van bemoeizorg en poliklinische zorg tot klinische zorg en begeleid wonen. Wij hebben meerdere poliklinieken en spreekuuradressen per provincie. Onze klinieken zijn gevestigd in Eelde, Eelderwolde, Beilen en Heerenveen. VNN heeft geen crisisplaatsen. Wij behandelen volwassenen, jongeren en kinderen met een verslaving op het gebied van alcohol, drugs, roken, medicijnen, gamen, gokken en seksverslaving. Wij kijken verder dan de verslaving van onze cliënten. Door een oplossingsgerichte benadering betrekken wij de gezonde krachten in iemands leven en de naasten van de cliënt bij de behandeling. De behandeling richt zich op meerdere levensgebieden en herstel daarvan. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 10.000 cliënten. Door onze behandeling krijgen zij weer perspectief op een ander leven, een leven zonder of met minder middelen. VNN is een erkende opleidingsinstelling voor psychiaters, GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen, waarbij opleiden en wetenschappelijk onderzoek in het teken staan van de continue verbetering van onze zorg. VNN wil toonaangevend zijn in de uitvoering én de ontwikkeling van de verslavingszorg. Door de regionale spreiding heeft VNN een grote betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen in de noordelijke regio. Wij achten de specifieke inbreng van onze individuele medewerkers van cruciaal belang voor het borgen van de kwaliteit van onze dienstverlening. VNN ontwikkelt zich tot een volledig rookvrije organisatie.

Waar ga je werken?

Het BinG team is een samenwerkingsverband tussen Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en Lentis met als werkgebied de stad Groningen en is werkzaam volgens het ACT-model. ACT staat voor Assertive Community Treatment. Shared caseload en beschikbaarheid van kennis en verschillende disciplines zijn de basiselementen in het werken in het ACT-model. Het ACT-team biedt intensieve zorg en bemoeizorg aan cliënten op meerdere levensgebieden en richt zich daarbij op de moeilijkste 20% van de mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).
In de herstelbenadering staat centraal dat we cliënten ondersteunen om ondanks mogelijke beperkingen de regie op hun eigen leven weer op te pakken en een verbetering in de kwaliteit van leven ervaren. Dat wordt onder andere gedaan door een intensieve specialistische outreachende behandeling door teamaanpak. Het team is dan ook multidisciplinair samengesteld en bestaat uit: verpleegkundigen, SPV-en, maatschappelijk werkers (GGZ-agogen), een klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist, ervaringsdeskundige (vacature) en verslavingsarts. Ieder heeft zijn of haar eigen kennis en ervaring en zo vullen we elkaar aan. We delen informatie, reflecteren op ons handelen en zetten humor in.

Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van middelengebruik en/of verslaving. Bijvoorbeeld verslaving op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken of gamen. VNN wil hen een perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen.

Lentis Ouderen- en Volwassenenpsychiatrie biedt specialistische ambulante en klinische behandeling, crisishulp en als het nodig is 24 uur per dag zorg. Leidend in de zorg is het herstel van de patiënt en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Lentis Ouderen- en Volwassenenpsychiatrie heeft een breed aanbod in zowel stad als regio, staat midden in de samenleving, waarbij er veel wordt samengewerkt met allerlei maatschappelijke partners.

Dit ga je doen als psychiater bij het BinG-team in Groningen:
In de functie van regiebehandelaar ben je eindverantwoordelijk voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding. Jij zorgt voor inhoudelijke leiderschap; je bewaakt de kwaliteit en effectiviteit van de zorg. Je voert psychiatrisch onderzoek uit en geeft psychiatrische behandeling. Je werkt nauw samen met de andere professionals in het multidisciplinaire team. Het team is goed op elkaar ingespeeld en weet goed gebruik te maken van de specifieke expertise van elk teamlid. Er is sprake van het shared-caseload principe als dat gevraagd wordt. We leveren de zorg met elkaar!

Je neemt deel aan bereikbaarheidsdiensten naar rato voor de helft van het dienstverband.

Wij vragen:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor 16 uur per week. Mocht je dit een aantrekkelijke vacature vinden, maar de uren stroken niet met jou wensen neem dan alsnog vooral wel contact op. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Wij zoeken een collega die:

  • In het bezit is van een afgeronde opleiding tot psychiater en bent als zodanig geregistreerd;
  • Affiniteit heeft met werken met de EPA-doelgroep;
  • In staat is om zelfstandig te werken maar ook om samen te werken binnen een multidisciplinair behandelteam;
  • Beschikt over zorginhoudelijke expertise en interesse in het verder ontwikkelen van behandelbeleid en -programma's en het verhogen van de kwaliteit;
  • Innovatief en creatief meedenkt binnen het BinG-team;
  • Binnen het team een proactieve, inspirerende en ondersteunende rol kan vervullen en besluiten durft te nemen.


Wij bieden:

  • Een vast dienstverband bij VNN (als je een dienstverband hebt met Lentis blijf je in dienst bij Lentis).
  • Een salaris dat is ingedeeld in AMS, conform de cao GGZ.
  • Veel mogelijkheden op het gebied van leren en ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn trainingen op het gebied van Oplossingsgericht Werken en Persoonlijk Leiderschap. Daarnaast biedt VNN ook een ruim aanbod aan digitale leertrajecten op GGZ thema’s en persoonlijke ontwikkeling via GGZ Ecademy en GoodHabitz. 
  • Een goede pensioenvoorziening bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een eindejaarsuitkering van 8,33%. Een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een fietsregeling, bedrijfsfitnessregeling en volledige vergoeding woon-werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer.

Onderdeel van de aanstellingsprocedure is, dat in het kader van de vergewisplicht het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt geraadpleegd en navraag wordt gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarnaast is onderdeel van de aanstellingsprocedure het inwinnen van referenties en dat je een Verklaring Omtrent het Gedrag kunt overleggen.

Informatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Heico Oosting, VNN teammanager BinG, telefoonnummer 06-13380247.

Wanneer gewenst is voor informatie ook contact met een VNN/Lentis psychiater mogelijk. Vraag Heico Oosting hiernaar.

Informatie over onze organisaties kun je vinden op de website van VNN  en Lentis.

Reageren?
Je kunt reageren t/m 3 januari 2021 via de button “solliciteer direct" in de vacaturetekst op onze website.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd, waarbij interne kandidaten van Lentis en VNN voorrang genieten in de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Verslavingszorg Noord Nederland
Postbus 8003
9702 KA Groningen
http://www.vnn.nl

Bekijk alle vacatures en kom meer te weten over Verslavingszorg Noord Nederland

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
20 november 2020

Standplaats
Groningen

Functienaam
Psychiater

Functiegebied
Artsen/specialisten

Arbeidsovereenkomst
Onbepaalde tijd

Ingangsdatum
per januari 2021

Aantal uren
Tussen 16 en 36 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
AMS

CAO
GGZ

Sluitingsdatum
solliciteren voor 4 januari 2021