Hoofd Zorg

Hoofd Zorg

Hoofd Zorg

Verpleging, verzorging en thuiszorg

De Hoven

plaatsingsdatum

11 januari 2021

arbeidsovereenkomst

ingangsdatum

z.s.m.

aantal uren

Gelijk aan 32 uren

opleidingsniveau

HBO

<h4><strong>Nadere informatie</strong></h4><p><p>Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hendrik Dokter (locatiemanager) via 06 - 23757762. Of kijk op <a href="http://www.dehoven.nl/"><u>www.dehoven.nl</u></a> voor algemene informatie over de organisatie.</p> </p>

Samen maken we De Hoven

De visie van de Hoven is dat ouderen in Noord-Groningen goede zorg krijgen in hun laatste kwetsbare levensfase, waarbij eigen gewoonten, zin en betekenis in relatie staan tot het dagelijkse welbevinden. Daarbij proberen we familie en dierbaren te helpen om de achteruitgang of de vooruitgang te begrijpen, waardoor de verbondenheid met elkaar kan worden voortgezet. Deskundige medewerkers, stagiaires en vrijwilligers zijn voor de Hoven het hart van de organisatie. Samen maken we De Hoven!

Voor de locatie Winkheem in Winsum vragen wij per direct een ervaren, verbindend en betrokken

Hoofd Zorg

32 uur per week

Locatie Winkheem

Winkheem is een woonzorglocatie met 60 appartementen. Vrijwel alle bewoners maken gebruik van 24 uurszorg vanuit de wet langdurige zorg, zonder behandeling. Daarnaast zijn er 3 bewoners die huren. Daarnaast wordt vanuit Winkheem thuiszorg verleend aan cliënten in de nabijheid van de locatie.

Winkheem beschikt over één afdeling met een gezamenlijke huiskamer, over een restaurant, een winkeltje en een kapsalon. Er werken ongeveer 50 medewerkers en er zijn meer dan 70 vrijwilligers actief.

Met bewoners, team en cliëntenraad wordt hard gewerkt aan het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg en het welbevinden van bewoners. Er is daarom in 2020 een verbetertraject gestart, waarin op 6 thema’s doelen zijn geformuleerd: communicatie, eigenaarschap, reflecteren, eenheid, duurzame inzetbaarheid en plezier. Medewerkers werken samen met leidinggevenden en ondersteuning van een coach aan deze verbeterthema’s. Het Hoofd Zorg geeft deze processen samen met het team verder vorm en draagt zorg voor borging van de acties en afspraken.

De 2e coronagolf heeft Winkheem zwaar getroffen. De situatie stabiliseert nu, maar heeft grote impact op bewoners, familie en medewerkers. Dat vraagt de komende periode aandacht voor de continuïteit, maar vooral ook voor helen en herstel.

De functie 

Als Hoofd Zorg ben je verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken in het zorgproces van de locatie en de thuiszorg. Samen met de bewoners, hun naasten en jouw collega’s geeft je hieraan vorm en inhoud. Hierbij laat je de regie zoveel mogelijk in handen van de bewoner. Samen met bewoners en familie zoek je naar mogelijkheden dit te versterken en naar hoe zij meer betrokken kunnen zijn bij de besluiten die worden genomen over de gang van zaken in hún huis. Het welbevinden van de bewoners staat daarbij centraal. Dit vraagt van het team oprechte aandacht en interesse voor de bewoner en het denken in mogelijkheden. Als Hoofd Zorg ben je daarin voorbeeld, stimuleer je dat en inspireer je daarin.

Je bewaakt de kwaliteit van de zorg, de kwaliteit van werken en de dienstverlening op de locatie. Je geeft leiding aan de zorgteams en het thuiszorgteam. Je onderhoudt goede contacten met familie en relaties. Je denkt mee over zorginnovatie en weet de ontwikkeling te bevorderen.

Binnen Winkheem vorm je het team van leidinggevenden samen met de locatiemanager en de coördinator Algemene Dienst. Daarnaast werk je samen met het Hoofd Zorg van locatie Viskenij. Je legt verantwoording af aan de locatiemanager.

Het profiel 

Leidinggeven betekent voor jou dat je de medewerkers coacht, aanspreekt wanneer dat nodig is en ruimte geeft voor ontplooiing van talenten. Zoals we oprechte belangstelling van onze medewerkers verlangen richting de bewoners, verwachten we dat jij de medewerkers ziet en je oprecht interesseert in wat hen beweegt. Je hebt visie op hoe bewoners meer regie in handen krijgen over hun leven en de gang van zaken in hún huis en hoe zo gewerkt kan worden aan welbevinden. Je bent een verbinder en stimuleert de samenwerking. Het is van belang dat je duidelijk bent, richting geeft, goed communiceert, signaleert en spiegelt. Je bent hierin voorbeeld voor het team.

Je bent een natuurlijk leider, je bent inspirerend en enthousiasmerend. Je beschikt over bedrijfseconomisch inzicht en kennis van HR processen. Je bent planmatig en procesmatig sterk, hebt overzicht en hebt vanuit jouw professionele betrokkenheid een gedegen inbreng maar ook een vernieuwende kijk op zaken. Je bent op de hoogte van, en weet in te spelen op, veranderingen in de zorg.

Je bent een inspirerende, innovatieve kandidaat met bedrijfseconomisch inzicht die daarnaast beschikt over:

  • een relevante HBO-opleiding (bij voorkeur HBO-V), aangevuld met een managementopleiding;
  • uitgebreide relevante werkervaring als leidinggevende in een soortgelijke setting;
  • visie op de toekomst, innovatief vermogen, doorzettingsvermogen en veel passie voor de zorg;
  • uitstekende communicatieve vaardigheden en een gezonde dosis humor.

Wat wij bieden

De Hoven is geworteld in het Noord-Groninger land. Ons hart en onze kracht ligt bij de ondersteuning van ouderen en hun naasten in een kwetsbare levensfase. Wij geven je de ruimte en verantwoordelijkheid en bieden je kansen jezelf te ontwikkelen. Afhankelijk van werkervaring en opleiding vindt inschaling plaats in FWG 55 (cao VVT). Wij bieden in eerste instantie een jaarcontract met de intentie deze op termijn om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd. De standplaats is Winsum.

Sollicitatie richten aan

Lever jij graag een bijdrage aan het welbevinden van ouderen en inspireer jij mensen met jouw enthousiasme? Dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief voorzien van een actueel CV vóór 25 januari a.s. via de link.

Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag 27 januari a.s. Het streven is de procedure vóór 1 februari 2021 af te ronden.

Er wordt tegelijkertijd in- en extern geworven.

Nadere informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hendrik Dokter (locatiemanager) via 06 - 23757762. Of kijk op www.dehoven.nl voor algemene informatie over de organisatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
11 januari 2021

Standplaats
Winsum

Functienaam
Hoofd Zorg

Functiegebied
Leidinggevende

Arbeidsovereenkomst

Ingangsdatum
z.s.m.

Aantal uren
Gelijk aan 32 uren

Opleidingsniveau
HBO

Salaris
FWG55

CAO
VVT

Sluitingsdatum
solliciteren voor 23 januari 2021