Pedagogisch medewerker - pedagogisch medewerker

Pedagogisch medewerker - pedagogisch medewerker

pedagogisch medewerker

Gehandicaptenzorg

Ambiq

plaatsingsdatum

13 januari 2021

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

1 maart 2021

aantal uren

Gelijk aan 32 uren

opleidingsniveau

HBO

<h4><strong>Nadere informatie</strong></h4><p><p><strong><em>Wat je krijgt</em></strong> <br />- <strong>Aandacht voor eigen ontwikkeling</strong>. We vinden het belangrijk dat jij het beste uit jezelf kunt halen. Je ontwikkeling heb je zelf in de hand. We bieden een doorlopend scholingsprogramma op het gebied van LVB-kennis BHV, oplossingsgericht- en systeemgericht werken en weerbaarheid en bejegening. <br />Er zijn diverse mogelijkheden om jezelf verder te scholen. <br /><strong>- Een goed arbeidsvoorwaardepakket.</strong> De CAO Gehandicaptenzorg is van toepassing. Als SKJ-geregistreerd professional word je ingeschaald in schaal 45. Ook word je deelnemer van pensioenfonds PFZW. Na een jaar kun je gebruik maken van ons uitruilsysteem zodat je financieel voordelig een fiets, tablet, telefoon en sportbenodigdheden kunt aankopen. <br /><strong>- Een warm welkom. </strong>Wij zijn een team met mannen en vrouwen tussen de 25 en 55 jaar. We dragen zorg voor vertrouwen, eerlijkheid en humor op de werkvloer. We hebben een digitale inwerkpagina en je krijgt een inwerkprogramma op maat. <br /><strong>- Arbeidsovereenkomst. </strong>In eerste instantie voor de duur van een jaar. Maar we zoeken naar collega&rsquo;s die zich in principe voor langere tijd aan onze organisatie willen binden. We gaan daarover graag met je in gesprek. <br />- Ambiq heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, werkkostenregelingen en een aantrekkelijk scholingsaanbod. <br /> <br />Onderdeel van onze aanstellingsprocedure is het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast doen wij een referentiecheck.</p> </p>

Ambiq

Ambiq helpt (jonge) mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) op weg naar een zo zelfstandig mogelijke toekomst. Wij zijn erin gespecialiseerd om snel de best passende behandeling en begeleiding te bieden. Dat doen we zoveel mogelijk bij de cliënt thuis, in een vertrouwde omgeving. Als dat niet kan dan bieden we de cliënt een veilige en vertrouwde omgeving om (tijdelijk) te wonen. Wij zijn ervaren in het begrijpelijk communiceren met onze doelgroep. Zo krijgen we de hulpvraag helder en kunnen we in overleg met onze cliënt het eindperspectief bepalen. Wij willen kwaliteit van zorg leveren vanuit de kernwaarden; betrokken, vakkundig en toekomstgericht. Wij zijn de expert in het behandelen, begeleiden en ondersteunen van LVB cliënten met bijkomende problematiek zoals trauma, gehechtheid, seksualiteit en agressie. We werken hierin nauw samen met onze ketenpartners. Als orthopedagogisch centrum willen we voorop blijven lopen in de ontwikkeling van de zorg. Wij bieden medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen en daardoor nog beter aan te sluiten bij onze cliënten. Werken bij Ambiq betekent dat je echt een verschil kunt maken voor cliënten. Durf jij de uitdaging aan? Voor meer informatie over Ambiq kijk op www.ambiq.nl

Functiebeschrijving

Wij zijn op zoek naar

Pedagogisch medewerkers

Max. 32 uren per week

Als pedagogisch medewerker zul je worden ingezet op onze behandelgroep Volta 4 in Hoogeveen. Je bent verantwoordelijk voor de directe uitvoer van behandeling, begeleiding, verzorging en opvoeding van jongeren met een lichtverstandelijke beperking (LVB) en (ernstige) opvoed- en gedragsproblematiek.

De pedagogisch medewerker werkt in teamverband en wordt ondersteund en begeleid door een clustermanager, gedragswetenschappers en therapiefunctionarissen. Je ontvangt directe leiding van de clustermanager en inhoudelijk richtlijnen en aanwijzingen van de gedragswetenschapper.

Een licht verstandelijke beperking uit zich in een IQ-score tussen de 50 en 70. In Nederland kunnen mensen met een IQ-score tussen de 70 en 85 die eigenlijk zwakbegaafd zijn en (ernstige) bijkomende problematiek hebben, eveneens gebruik maken van de zorg voor mensen met een LVB (kenniscentrum.nl, 2020). Veel kinderen hebben te maken met hechtingsproblematiek, trauma’s en bijkomende stoornissen, zoals autisme, ADHD of (beginnende) psychiatrische en persoonlijkheidsstoornissen. De meest voorkomende risicofactoren van een jongere met een LVB zijn gebrekkige gewetensontwikkeling, verminderd kunnen inschatten van oorzaak-gevolg en omgaan met emoties. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot schooluitval en moeite met aangaan en onderhouden van sociale contacten.

Volta 4 is de kindergroep. Op de kindergroep verblijven kinderen tussen de 8 en 15 jaar oud. In de regel geldt dat zij mede door hun lage cognitieve niveau, ook een lage ontwikkelingsleeftijd hebben. Het sociaal-emotionele niveau is vaak laag, die komt dikwijls niet boven de 4 jaar, waar de kalenderleeftijd dus een stuk hoger ligt. We werken in fases; van observeren, tot stabiliseren en komen tot extern- en in het mooiste geval intern inzicht over eigen gedrag en handelen. Hierbij werken kinderen aan doelen die veelal zijn gekoppeld aan een beloningssysteem. Daar waar groepen met een wat oudere leeftijdscategorie kunnen toewerken naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, richt de kindergroep zich vooral op opvoeden. Het bieden van een zo veilig mogelijk opgroeiklimaat, waarin ruimte is om te leren en (stralend) falen, is een dynamisch proces, juist vanwege het wonen met 7 andere kinderen om je heen. Dus hoe mag je kind zijn en ontdekken en hoe leer je om te gaan met begrenzing en jezelf verzorgen? Waar liggen je krachten en waar heb jij nog een beetje extra hulp bij nodig?

Ambiq in het kort
Als je bij ons komt werken, dan werk je volgens de volgende principes:
- Vraaggericht
- Systeemgericht
- Oplossingsgericht
- Competentiegericht

Ambiq is specialist op het gebied van licht verstandelijke beperkingen en bijkomende gedragsproblematiek voor kinderen en (jong)volwassenen. We bieden een compleet pakket aan zorgvormen aan, waardoor een cliënt antwoord op vele hulpvragen aangeboden kan worden in hun nabije omgeving. Wij heben vier expertthema’s: agressie, hechting, seksualiteit en trauma.

Functie-eisen

Functie-eisen
Als pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor de directe uitvoer van de behandeling, begeleiding, verzorging en opvoeding van jongeren met een LVB in combinatie met opvoed- en gedragsproblematiek.

Wat je doet
- Je levert een bijdrage in het opstellen en bijstellen van behandel- en begeleidingsplannen
- Je bent in contact met behandelaars en extern betrokkenen
- Je stemt je handelen af op de cliënt die centraal staat
- Je rapporteert regelmatig doelgericht in onze systemen op voortgang van de behandeling/begeleiding
- Je bent persoonlijk begeleider van een cliënt.
- Je werkt in een team voor een groep cliënten, waarbij iedere cliënt een individueel zorgpad heeft

Waarom jij het verschil kunt maken
Omdat je een ervaren professional bent die met hart voor onze cliënten werkt en multidisciplinaire samenwerking leuk vindt. Je staat stevig in je schoenen, bent gericht op kwaliteit en resultaat en je kunt problemen oplossen. Je bent goed in staat om te reflecteren op eigen handelen en de dialoog aan te gaan met collega’s.

Van de pedagogisch medewerker vragen wij
- Een afgeronde relevante HBO-opleiding
- Registratie binnen het SKJ
- Agressieregulerend kunnen werken
- Kennis van oplossingsgericht werken

Overige informatie

Voor meer informatie kun je terecht op de website. Ook kun je contact opnemen met Karin Nijlant, clustermanager via telefoonnummer: 088-7776005

Sollicitatie richten aan

Uitsluitend via Zorgplein Noord

Nadere informatie

Wat je krijgt
- Aandacht voor eigen ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat jij het beste uit jezelf kunt halen. Je ontwikkeling heb je zelf in de hand. We bieden een doorlopend scholingsprogramma op het gebied van LVB-kennis BHV, oplossingsgericht- en systeemgericht werken en weerbaarheid en bejegening.
Er zijn diverse mogelijkheden om jezelf verder te scholen.
- Een goed arbeidsvoorwaardepakket. De CAO Gehandicaptenzorg is van toepassing. Als SKJ-geregistreerd professional word je ingeschaald in schaal 45. Ook word je deelnemer van pensioenfonds PFZW. Na een jaar kun je gebruik maken van ons uitruilsysteem zodat je financieel voordelig een fiets, tablet, telefoon en sportbenodigdheden kunt aankopen.
- Een warm welkom. Wij zijn een team met mannen en vrouwen tussen de 25 en 55 jaar. We dragen zorg voor vertrouwen, eerlijkheid en humor op de werkvloer. We hebben een digitale inwerkpagina en je krijgt een inwerkprogramma op maat.
- Arbeidsovereenkomst. In eerste instantie voor de duur van een jaar. Maar we zoeken naar collega’s die zich in principe voor langere tijd aan onze organisatie willen binden. We gaan daarover graag met je in gesprek.
- Ambiq heeft aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, werkkostenregelingen en een aantrekkelijk scholingsaanbod.

Onderdeel van onze aanstellingsprocedure is het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast doen wij een referentiecheck.

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Ambiq
Sabina Klinkhamerweg 21
7555 SK Hengelo
http://www.ambiq.nl

Bekijk alle vacatures en kom meer te weten over Ambiq

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
13 januari 2021

Standplaats
Hoogeveen

Functienaam
Pedagogisch medewerker

Functiegebied
Sociaal pedagogisch

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
1 maart 2021

Aantal uren
Gelijk aan 32 uren

Opleidingsniveau
HBO

Salaris
FWG 40 - FWG 45

CAO
Gehancdicaptenzorg

Sluitingsdatum
solliciteren voor 27 januari 2021