Overig - Gedragswetenschapper M/V

Overig - Gedragswetenschapper M/V

Gedragswetenschapper M/V

Jeugdhulpverlening

Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis Groningen

plaatsingsdatum

7 april 2021

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

Z.s.m.

aantal uren

Tussen 24 en 36 uren

opleidingsniveau

WO

<h4><strong></strong></h4><p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </p>

Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen

Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (JBN & VTG) treedt op namens de overheid in situaties van onveiligheid voor kinderen, jongeren en volwassen in afhankelijkheidsrelatie. Onder regie van de gemeenten in Drenthe en Groningen voeren onze professionals door de kinderrechter opgelegde maatregelen uit op het gebied van jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) en jeugdreclassering. Dat doen wij vanuit onze missie dat alle kinderen en jongeren recht hebben op positief en veilig opgroeien. In de provincie Groningen zijn we tevens het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling & ouderenmishandeling. Onze professionals werken daarbij nauw samen met gemeenten en ketenpartners om kindermishandeling of het huiselijk geweld te stoppen. Er werken bij ons ca. 260 medewerkers, grotendeels op HBO/WO-niveau.

Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen (JBN & VTG) treedt op namens de overheid in situaties van onveiligheid voor kinderen, jongeren en volwassen in een afhankelijkheidsrelatie. Onder regie van de gemeenten in Drenthe en Groningen voeren onze professionals door de kinderrechter opgelegde maatregelen uit op het gebied van jeugdbescherming (ondertoezichtstelling en voogdij) en jeugdreclassering. Dat doen wij vanuit onze missie dat alle kinderen en jongeren recht hebben op positief en veilig opgroeien. In de provincie Groningen zijn we tevens het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Onze professionals werken daarbij nauw samen met gemeenten en ketenpartners om kindermishandeling of het huiselijk geweld te stoppen. Er werken bij ons ca. 260 medewerkers, grotendeels op HBO/WO-niveau.

Vanwege vertrek van een medewerker zijn we op zoek naar een:

gedragswetenschapper

Ben jij een gedragswetenschapper en wil jij graag een betekenisvolle rol spelen bij een organisatie die een stap naar voren zet als sprake is van onveiligheid voor kinderen of jongeren, dan komt de Jeugdbescherming Groningen / Drenthe graag met je in contact!

De opgave

Gedragswetenschapper bij de jeugdbescherming is een zeer diverse baan. Je kerntaak is de advisering in casuïstiek en de ondersteuning en coaching van jeugdbeschermers. Hierbij ligt de focus op veiligheid. Met jouw brede kennis in de (ontwikkelings)psychologie en orthopedagogiek kijk je met een open blik naar casuïstiek Je maakt samen met de jeugdbeschermer een samenhangende analyse en zet je de lijn uit. De vraagstukken die je krijgt zijn zeer divers: van klein en concreet tot zeer complex, waarbij ook ethische aspecten een rol kunnen spelen. 

Je stimuleert de jeugdbeschermer om zoveel als mogelijk samen met cliënten te onderzoeken wat er nu echt aan de hand is, wat er moet veranderen en welke stappen hierin nodig zijn. Je adviseert en coacht medewerkers op inhoud, op werkprocessen, op methodiek en op professioneel vlak. Inspireren en het bevorderen van kennis en kunde van medewerkers is belangrijk.

Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor jouw adviezen, hebt een grote mate van zelfstandigheid en ruimte om je functie in te vullen. Je werkt nauw samen met managers en praktijkbegeleiders. Je adviseert het management over inhoudelijk beleid en je levert een bijdrage aan beleids- en methodiekontwikkeling.

Als gedragswetenschapper voer je in voorkomende gevallen zelfstandig (diagnostisch) onderzoek uit. Het afgeven van Instemmingsverklaring Gesloten Jeugdzorg is daar een onderdeel van.

Vind je het bovendien interessant om met jeugdreclasseerders jongeren te begeleiden in hun ontwikkeling en jongeren te laten afzien van criminaliteit?

Vind je het een uitdaging om je deze methodiek eigen te maken en verder te ontwikkelen met onze ketenpartners?

Wij zijn specifiek geïnteresseerd in mensen die ervaring hebben in het (jeugd)strafrecht. Samen met William Schrikker (WSG) is Jeugdbescherming Noord een voorloper in methodische ontwikkeling. Binnen de jeugdreclassering werken we vanuit zowel een oplossingsgericht denkkader als vanuit  recente wetenschappelijke inzichten (desistance).

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

  • Je hebt inhoudelijke kennis, maar ook juridische kennis en kennis van de richtlijnen, over veiligheid/onveiligheid, systemische aanpak, leervormen en communicatievormen. Je vindt het leuk om je hierin verder te ontwikkelen.
 

 

 

 

 

 

  • Je beschikt over een registratie in het SKJ-register of BIG-register. Bij voorkeur ben je op post-masterniveau geregistreerd, hetzij als GZ-psycholoog, hetzij als orthopedagoog-generalist en heb je relevante werkervaring. Je hebt kennis van diagnostiek en bent daarin bevoegd te handelen.   
  • Je bent een snelle denker: door de juiste (oplossingsgerichte) vragen te stellen kun je goed tot de kern van de zaak komen. Je kunt in (crisis) situaties snel beoordelen wat nodig is: waar het ene moment vraagt om onderbouwing door kennis, vraagt het andere moment om actie en lijnen uitzetten.
  • Je bent een teamplayer. Je vindt je uitdaging in het stoeien met de jeugdbeschermers: samen zoeken naar hoe je deze specifieke cliënt tot verandering kan brengen, wat nodig is om bestaande patronen te doorbreken. Hierin wordt je continu uitgedaagd, elke cliënt en jeugdbeschermer vraagt iets anders van je. Soms is het nodig om achterover te leunen en rust en structuur aan te brengen, een andere situatie vraagt om duidelijkheid en activering. Hierin vind je het juist leuk om grotendeels via/met jeugdbeschermers te werken i.p.v. rechtstreeks met de cliënt.
  • Je bent zelfstandig, je kent je eigen sterke en minder sterke kanten, je weet hoe en wanneer je hulp/advies nodig hebt en zorgt dat je deze krijgt. Je staat stevig in je schoenen hebt zelfvertrouwen en je kunt op een plezierige en constructieve manier over het voetlicht brengen wat jij nodig vindt in (crisis)situaties, ook als de jeugdbeschermer of ketenpartner een andere mening heeft.
  • Je vindt het niet erg – of zelfs leuk – als je dag er opeens heel anders uitziet dan je gepland had. Je kunt hierin schakelen maar ook begrenzen.

De aanbieding      

In onze organisatie werken bevlogen en zelfstandige mensen. Je komt terecht in een team dat elkaar steunt en inspireert. Het werk is complex en divers, belangrijke beslissingen worden gedaan in overleg met veel partijen zoals ouders, jeugdbeschermers en ketenpartners. Je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen en/of te specialiseren. Iedereen is bereid om met je mee te denken, op elk moment dat je hier behoefte aan hebt. We lachen met elkaar en hebben aandacht voor wat er speelt.

Je krijgt als gedragswetenschapper de ruimte om vanuit jouw rol verschil te maken voor onze cliënten. Bij JBN & VTG krijg je alle mogelijkheid om bij te blijven in je vak en je SKJ-, of GZ-registratie bij te houden. We denken graag mee over je persoonlijke ontwikkeling en sluiten zoveel mogelijk aan bij jouw talenten. Bij ons op de werkvloer merk je dat we graag van en met elkaar leren. Reflectie, waaronder deelname aan intervisiegroepen is voor ons vanzelfsprekend. Ook bieden we je de ruimte om je werk en privé in balans te houden, bijvoorbeeld door je werktijden in overleg met je collega’s te bepalen.

Het salaris wordt gebaseerd op schaal 11 of 12 van de cao Jeugdzorg, afhankelijk van je opleiding en ervaring. Daarnaast zijn er prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering (van 8,3%) en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. We starten met een arbeidsovereenkomst van een jaar, waarbij we ervan uitgaan dat je langere tijd bij ons blijft werken.

Informatie over de procedure

Ben jij nieuwsgierig geworden naar de functie en voldoe je aan het profiel? We komen graag met je in contact. Om direct te solliciteren stuur je via de button ‘solliciteer’ je CV en motivatie naar ons toe. De reactietermijn loopt t/m 22 april 2021. De gesprekken zijn gepland op 28 april 2021 in de ochtend en eventueel een nog nader af te spreken datum.

Heb je nog vragen? Dan kun je contact opnemen met Bianca Tidey, manager Jeugdbescherming

(06- 13727548) We hanteren een actief (in- en extern) referentiebeleid.

Informatie over onze organisatie kun je vinden op: www.jeugdbeschermingnoord.nl

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben voorrang in de procedure. Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen hanteert een actief (in- en extern) referentiebeleid.


 

     

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
7 april 2021

Standplaats
Groningen

Functienaam
Overig

Functiegebied
Overig

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
Z.s.m.

Aantal uren
Tussen 24 en 36 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
Schaal 11 of Schaal 12 (min. € 3309,81 - max € 5208,90)

CAO
Jeugdzorg

Sluitingsdatum
solliciteren voor 21 april 2021