Een gedreven scientist practitioner: onderzoeker angst en dwang én behandelaar

Een gedreven scientist practitioner: onderzoeker angst en dwang én behandelaar

Unieke combinatiefunctie onderzoek en behandeluren voor gedragswetenschapper of arts (zoals psycholoog, orthopedagoog, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, arts of psychiater)

Geestelijke gezondheidszorg

plaatsingsdatum

12 november 2021

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

ingangsdatum

in overleg

aantal uren

Tussen 30 en 36 uren

opleidingsniveau

WO

<h4><strong>Wat bieden wij jou?</strong></h4><p><p>De omvang van het contract is 30-36 uur per week, waarbij de verhouding tussen onderzoek en zorg ruwweg 50-50 is.</p> <p>Ontwikkeling is een kernwoord binnen Accare. Dit betekent ook doorontwikkeling in een functie. Omdat geen ontwikkeling gelijk is, wordt er gezocht naar maatwerk met betrekking tot mogelijkheden en voorwaarden.</p> <p>Arbeidsvoorwaarden zijn verder conform de cao GGZ. De 50-50-aanstelling is in eerste instantie voor een periode van drie jaar. Een vaste aanstelling als behandelaar behoort tot de mogelijkheden.</p> <p><strong>Vragen? Neem contact met ons op en wij vertellen je er graag meer over!</strong></p> <p>Voor inhoudelijke informatie kunt je terecht bij prof dr. Maaike Nauta (<a href="mailto:m.nauta@accare.nl">m.nauta@accare.nl</a>).</p> <p>Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Marieke Appels (HR adviseur werving en selectie), telefoonnummer 06-86880677.</p> <p>Je kunt solliciteren tot en met woensdag 1 december 2021. Reageren kan uitsluitend via de website van Accare. Gebruik hiervoor onderaan de vacaturetekst de knop &lsquo;solliciteren&rsquo;. Je krijgt direct een ontvangstbevestiging per mail.</p> <p>Gesprekken voor deze vacature worden gepland op maandag&nbsp;13&nbsp;december of donderdag 16 december. Er zal een tweede ronde worden gepland met collega-behandelaren van &eacute;&eacute;n van de Accare-locaties.</p> <p>&nbsp;</p></p>

Wat ga je doen en waar ga je dit doen?

Wie zijn wij?

Accare is een professionele en ambitieuze specialistische jeugdhulp aanbieder, die haar medewerkers veel ruimte biedt voor eigen initiatief en vernieuwing. We werken vanuit 30 locaties in noord, midden en oost Nederland. Elk kind kan bij ons terecht ook in complexe situaties of bij een zeldzame aandoening. We behandelen een kind bij voorkeur in zijn vertrouwde omgeving, zodat het gewoon naar zijn eigen school kan gaan, kan sporten of afspreken met vrienden. Maar als het nodig is, bieden we ook intensievere zorg. Dat doen we in nauwe samenwerking met huisartsen, wijkteams en scholen. Onze aanpak sluit zo veel mogelijk aan bij de vraag van het kind en zijn ouders. We kunnen zo werken, omdat we een academisch centrum zijn en buiten de kaders durven denken.

In het Child Study Center (CSC) zijn alle opleidings- en researchactiviteiten van Accare ondergebracht. We nemen de maatschappelijke opdracht om door kennisontwikkeling, kennisoverdracht en opleiding bij te dragen aan verdere ontwikkeling van de jeugdhulp in Nederland serieus. Onze researchafdeling speelt een belangrijke nationale en internationale rol in onderzoek naar de oorzaken en de behandeling van psychische problemen bij jeugdigen. Dit onderzoek richt zich op AD(H)D, autisme, ticstoornissen, eetstoornissen, angst- en dwangstoornissen en de organisatie van de zorg. Onderzoeksprojecten hebben vaak tot doel goed onderbouwde en praktisch bruikbare kennis op te leveren die kinderen en gezinnen ten dienste is.

Wat houdt de functie in?

In deze combinatie-functie ben je zowel ingebed in het Child Study Center voor het onderzoek als in een behandelteam van Accare voor het werk als behandelaar. Het onderzoek richt zich op angst- en dwangstoornissen en aanverwante problemen bij kinderen en jongeren en vindt (deels) plaats bij de gezinnen die in de behandelteams worden gezien. We zoeken een collega met ambities in de wetenschap, in de zorg en in de integratie tussen beide.

De behandeluren zijn gekoppeld aan één van de locaties van Accare. Het zou bijvoorbeeld kunnen bij een team dat zich richt op angst- en dwangstoornissen in Groningen/Haren of bij een team dat zich richt op intensieve zorg voor adolescenten in Smilde / Groningen. Deze twee teams werken samen waar het gaat om de individuele intensieve CGT-trajecten op maat voor kinderen en jongeren met angst of dwang voor wie laagfrequente behandeling onvoldoende is gebleken. Naast individuele behandelingen vinden ook groepsbehandelingen plaats voor angst en dwang. Er is een consultfunctie voor collega’s binnen en buiten Accare.

Lopend onderzoek richt zich op de behandeling van specifieke fobieën in de Durfpoli, op het veranderen van rampbeelden bij sociale angst met EMDR, op de rol van boosheid bij angst in de Uptoday studie, op terugvalpreventie in Stayfine, op de effectiviteit van Dappere Kat blended, en op visuele beelden bij specifieke fobieen en dwang. Nieuw onderzoek kan zich richten op in stand houdende factoren en processen en/of op de effectiviteit van de intensive individuele trajecten en de groepsbehandelingen, maar ook op andere onderwerpen rond angst en dwang, voortbouwend op jouw expertise, ervaring en ambitie. Het onderzoek vindt grotendeels plaats in samenwerking met de faculteit Gedrags- en maatschappijwetenschappen van de RuG (Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie).

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

  • Een bijdrage leveren aan het opzetten en uitvoeren van onderzoek rond angst en dwangstoornissen bij kinderen en jongeren
  • Een bijdrage leveren aan lopend onderzoek
  • Rapporteren van onderzoeksresultaten in internationale en nationale wetenschappelijk tijdschriften en vaktijdschriften
  • Delen van wetenschappelijke bevindingen met belanghebbenden binnen en buiten Accare
  • Bijdragen aan het verwerven van onderzoekssubsidies
  • Bijdragen aan het uitbouwen van een expertisenetwerk dwang en angst bij kinderen en jongeren, bijvoorbeeld door landelijke en regionale netwerkcontacten te onderhouden.
  • Als behandelaar bijdragen aan de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren en aan het opzetten en uitvoeren van intensieve individuele behandeltrajecten
  • Bijdragen aan een “academisch klimaat” binnen Accare, waarin evidencebased werken een belangrijke basis is en waarin praktijk en onderzoek hand in hand gaan
  • Bijdragen aan een prettige samenwerking tussen onderzoekers, behandelaren en andere betrokkenen zoals jeugdigen, ouders, teams binnen Accare en ketenpartners

Wat breng jij mee?

Je bent gedragswetenschapper of arts (zoals psycholoog, orthopedagoog, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, arts of psychiater). Je bent gepromoveerd op het terrein van de psychologie, orthopedagogiek, psychiatrie of andere relevant vakgebied. Je hebt gepubliceerd in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften. Je hebt werkervaring in de GGZ als behandelaar (intakes, diagnostiek, behandeling), of wilt deze ervaring graag opdoen, bij voorkeur met kinderen, jongeren of volwassenen met angst- en dwangstoornissen.

Je bent in staat om ingewikkelde informatie op een heldere en creatieve manier over te brengen. Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlands en Engels.

Wat bieden wij jou?

De omvang van het contract is 30-36 uur per week, waarbij de verhouding tussen onderzoek en zorg ruwweg 50-50 is.

Ontwikkeling is een kernwoord binnen Accare. Dit betekent ook doorontwikkeling in een functie. Omdat geen ontwikkeling gelijk is, wordt er gezocht naar maatwerk met betrekking tot mogelijkheden en voorwaarden.

Arbeidsvoorwaarden zijn verder conform de cao GGZ. De 50-50-aanstelling is in eerste instantie voor een periode van drie jaar. Een vaste aanstelling als behandelaar behoort tot de mogelijkheden.

Vragen? Neem contact met ons op en wij vertellen je er graag meer over!

Voor inhoudelijke informatie kunt je terecht bij prof dr. Maaike Nauta (m.nauta@accare.nl).

Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Marieke Appels (HR adviseur werving en selectie), telefoonnummer 06-86880677.

Je kunt solliciteren tot en met woensdag 1 december 2021. Reageren kan uitsluitend via de website van Accare. Gebruik hiervoor onderaan de vacaturetekst de knop ‘solliciteren’. Je krijgt direct een ontvangstbevestiging per mail.

Gesprekken voor deze vacature worden gepland op maandag 13 december of donderdag 16 december. Er zal een tweede ronde worden gepland met collega-behandelaren van één van de Accare-locaties.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
12 november 2021

Functienaam
Scientist practitioner

Functiegebied
(para)medisch

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

Ingangsdatum
in overleg

Aantal uren
Tussen 30 en 36 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
Zie vacaturetekst

CAO
CAO GGZ

Sluitingsdatum
solliciteren voor 2 december 2021