Manager Behandelzaken Behandelcentrum Woodbrookers

Manager Behandelzaken Behandelcentrum Woodbrookers

Manager

Jeugdhulpverlening

plaatsingsdatum

16 juni 2022

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met kans op verlenging

ingangsdatum

zo spoedig mogelijk

aantal uren

Tussen 28 en 36 uren

opleidingsniveau

WO

<h4><strong>Interesse?</strong></h4><p><p style="text-align:justify">Stuur dan snel je cv en een motivatiebrief, maar uiterlijk op 30 juni 2022 via<strong> </strong>onze website <a href="http://www.jeugdhulpfriesland.nl/">http://www.jeugdhulpfriesland.nl</a><u>/vacatures</u>.</p> <p>Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Annet Meibos,&nbsp;(Kwartiermaker HR), tel:&nbsp;06-30595714.</p> <p>Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Odette Brand (Directeur Behandelzaken), tel: 06-24642134 of Irene Barends (Directeur Algemene Zaken), tel: 06-46610877.</p></p>

Manager Behandelzaken Behandelcentrum Woodbrookers

Wij vinden dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving op te groeien. Daarom zijn wij er voor elke zoon en elke dochter. Voor elke vader en elke moeder. En voor elke professional die bij de jeugd en het gezin betrokken is. Eén ding beloven wij: Jeugdhulp Friesland helpt. Daar waar het echt nodig is. En zolang als noodzakelijk. In moeilijke omstandigheden. En vanuit kennis en expertise gaan we aan de slag. Samen. Dag en nacht.

Wie is Jeugdhulp Friesland? Wat en wie is Behandelcentrum Woodbrookers?
Jeugdhulp Friesland heeft iedereen in de organisatie nodig om deze uitdaging aan te gaan! Samen werken wij aan een veilige toekomst voor jeugdigen.
Dit doen we vanuit diverse locaties in de Friese regio met ruim 600 medewerkers. Bij alles wat we doen, zijn we VIP: we zijn Verbindend, we zijn Inventief en we zijn Professioneel.
Behandelcentrum Woodbrookers is een hoogspecialistische voorziening in Friesland voor primair jongeren uit de drie Noordelijke provincies. Het centrum behandelt jongeren van 12 tot 18+ jaar met ernstige (meervoudige) opvoedings-, gedrags- en psychiatrische problematiek in open en gesloten behandelgroepen (Jeugdzorg Plus). Het doel is dat de jongere zo snel mogelijk terug gaat naar, bij voorkeur, de eigen omgeving.

Behandelcentrum Woodbrookers biedt integrale behandeling via een leef- behandelklimaat dat is gebaseerd op schematherapeutisch werken en geweldloos verzet/verbindend gezag, en verschillende therapieën en trainingen. Therapieën zoals schematherapie, cognitieve gedragstherapie, traumatherapie, vaktherapie beeldend en systeemtherapie. Trainingen zoals Agressie Regulatie op Maat, Girls Talk en Make a Move. Therapieën en trainingen heeft Jeugdhulp Friesland zelf in huis evenals de benodigde verschillende disciplines. Onderwijs is direct beschikbaar op het terrein van het Behandelcentrum en wordt uitgevoerd door Portalis.

Behandelcentrum Woodbrookers wil haar huidige behandelaanbod transformeren naar een kleine kliniek met open en gesloten behandelgroepen van zes jongeren. Jeugdhulp Friesland speelt daarbij een belangrijke rol in het Noordelijke jeugdzorg landschap als het gaat om het terugdringen van gesloten plaatsingen en haar gezinsbeleid. Een kleinschalige woonvorm is in ontwikkeling als alternatief voor de Jeugdzorg Plus.

Wij hebben per direct een prachtige werkplek voor een 

Manager Behandelzaken Behandelcentrum Woodbrookers

voor 28-36 uren per week (in overleg)

 

Vernieuwend | Coachend | Kwaliteitsgericht

Wat ga je doen?

In deze MT-functie ben je samen met de manager Algemene Zaken in duaal management verantwoordelijk voor het Behandelcentrum Woodbrookers (80 fte) van Jeugdhulp Friesland. Je bent verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke zaken en je geeft leiding aan een team van GZ-psychologen en ortho-pedagoog generalisten en andere inhoudelijke specialisten als een kinder- en jeugdpsychiater, verpleegkundig specialist en verpleegkundigen. Ook zijn klinisch psychologen in het bredere multidisciplinaire team betrokken in of bij de behandeling van jongeren in de kliniek. Een van je belangrijkste opdrachten is het leiden van het Behandelcentrum in haar transformatie naar een kleine kliniek met open en gesloten behandelgroepen van zes jongeren. Ook geef je vorm aan de ontwikkeling van de kleinschalige woonvormen ter vervanging van Jeugdzorg Plus bedden. Ook heb je een belangrijke rol in de samenwerking met de ambulante afdelingen en vooral de intensieve systeeminterventies in de thuissituatie ter voorkoming van een klinische plaatsing.

Verder:

 • Werk je nauw samen met zowel jouw duale partner manager algemene zaken als de collega managers van de andere afdelingen binnen Jeugdhulp Friesland;
 • Werk je aan voortdurende kwaliteitsontwikkeling van de behandeling binnen de afdeling.
 • Zorg je voor een optimaal leef- en behandelklimaat.
 • Borg je de inhoudelijke koers bij organisatorische, financiële en/of maatschappelijke veranderingen en kan je hier creatief op inspelen.
 • Blijf je op de hoogte van wetenschappelijke ontwikkelingen en nieuwe richtlijnen, die je vertaalt naar een visie op de zorg en kwaliteit van jouw medewerkers.
 • Ben je medeverantwoordelijk voor het algehele behandelbeleid van Jeugdhulp Friesland.
 • Heb je kennis van relevante wet & regelgeving, waaronder de WGBO, de wet BIG en de Jeugdwet.
 • Activeer je extern en in de keten samenwerkingsvormen.
 • Werk je aan strategische beleidsvoorstellen gericht op markt- en productontwikkelingen. Je werkt hierin nauw samen met de managers behandelzaken van het cluster Behandeling met verblijf & spoed en het ambulante cluster.
 • Ben je gemiddeld 12 uur klinisch inzetbaar voor therapieën en zorginhoudelijke consultatie.
 • Maak je onderdeel uit van het managementteam van Jeugdhulp Friesland, dat wordt gevormd met de Directeur Behandelzaken en de Directeur Algemene zaken en de andere 4 managers Behandelzaken en 6 managers Algemene zaken.

Wie ben jij?

Je kunt effectief presenteren onder (tijds)druk en bent een koersvaste manager die overzicht houdt in moeilijke en dynamische (behandel)situaties inclusief de complexe regelgeving en samenwerkingsverbanden. Een natuurlijk leider die mensen en inhoud met elkaar verbindt, ze enthousiasmeert, hun passie voor het vak laat bloeien en professionele groei bevordert. Je vindt complexe problemen en gedragingen een leuke uitdaging en kan de kinderen en/of ouders of medewerkers achter het gedrag blijven zien. Je onderschrijft een systeemgeriche visie die aansluit op de visie van Jeugdhulp Friesland. Je geniet van het ontwikkelen van de organisatie, in dit geval naar meer kleinschalige hulp en meer thuiswonenende kinderen te realiseren. Je communiceert duidelijk, met humor en zelfreflectie en sluit gemakkelijk aan bij interne- en externe contacten op inhoudelijk gebied. Jouw profiel bestaat verder uit:

 • Opleiding tot klinisch psycholoog, gz-psycholoog of orthopedagoog-generalist.
 • Gedegen (duale) management ervaring, besluitvaardig en verbindend.
 • Ervaring in de zorg, bij voorkeur met kinderen en jeugdigen.
 • Toekomstgerichte visie op zorg en behandeling.
 • Ervaring in uitvoering vancomplexe organisatieveranderingen.

Wat biedt Jeugdhulp Friesland?

De kans om de transformatie naar kleinschaliger werken en wonen vorm te geven voor Woodbrookers en daarmee een voorbeeld te stellen voor de gehele organisatie. Werken bij Jeugdhulp Friesland betekent werken in een gedreven, inspirerende en leuke organisatie. Je werkt in een veilige werk- en leeromgeving waar je je vanaf de eerste dag welkom voelt. Samen met je collega Manager Algemene Zaken vorm je een gedreven en collegiaal team. Een belangrijk onderdeel van een goede samenwerking betreft de klik op persoonlijk vlak; binnen Jeugdhulp Friesland en zeker ook binnen het management is veel energie, inspiratie, ruimte voor nauwe samenwerking en een gezonde dosis humor.

Inschaling vindt marktconform plaats volgens de cao Jeugdzorg. Het betreft hier een functie voor 28-36 uur per week. Je standplaats is Kortehemmen. Gestart wordt met een jaarcontract. 

Interesse?

Stuur dan snel je cv en een motivatiebrief, maar uiterlijk op 30 juni 2022 via onze website http://www.jeugdhulpfriesland.nl/vacatures.

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Annet Meibos, (Kwartiermaker HR), tel: 06-30595714.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Odette Brand (Directeur Behandelzaken), tel: 06-24642134 of Irene Barends (Directeur Algemene Zaken), tel: 06-46610877.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
16 juni 2022

Standplaats
Leeuwarden

Functienaam
Manager

Functiegebied
Leidinggevende

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd met kans op verlenging

Ingangsdatum
zo spoedig mogelijk

Aantal uren
Tussen 28 en 36 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
CAO

CAO
Jeugdzorg

Sluitingsdatum
solliciteren voor 1 juli 2022