Schoolmaatschappelijk werker

Schoolmaatschappelijk werker

"Effectief en gelijkwaardig aansluiten bij zowel ouder als kind"

Sociaal werk

plaatsingsdatum

20 juni 2022

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd met kans op verlenging

ingangsdatum

1 september 2022

aantal uren

Gelijk aan 32 uren

opleidingsniveau

HBO

<h4><strong>Reacties en vragen</strong></h4><p><p>Reacties kunnen tot 11 juli 2022&nbsp;per mail worden verstuurd naar&nbsp;Mieke Albrecht HR adviseur, via miekealbrecht@welzijndewolden.nl onder vermelding van sollicitatie SMW.</p> <p>Voor inhoudelijke vragen over de functie en vacature&nbsp;kun je contact opnemen met&nbsp; Lian Molema, teamleider team AMW/SMW, via telefoonnummer 06 42288919.</p> <p>De procedure zal als volgt plaatsvinden; Je krijgt geen ontvangstbevestiging van je sollicitatie, indien je tot de geselecteerde kandidaten behoort, zullen wij je dit uiterlijk 14 juli 2022 per mail laten weten. Helaas komen onze mails soms in de &ldquo;spambox&rdquo; of &ldquo;ongewenste mail&rdquo; terecht. Houd daarom deze postvakken ook in de gaten. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 19 juli 2022.</p></p>

Welzijn De Wolden is een brede welzijnsorganisatie in gemeente De Wolden. Onze missie is om iedereen in De Wolden naar vermogen mee te laten doen. Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig, zijn thuis in de dorpen en enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een aangename leefomgeving. Wij richten ons op zelfredzaamheid en inzet voor elkaar.

Functie

In deze uitdagende functie zoeken wij een werker die uitvoering kan en wil geven aan School Maatschappelijk Werk (SMW) taken. Je werkt met jeugdigen en gezinnen in gemeente De Wolden. Je bent onderdeel van het multidisciplinaire buurtteam en het CJG.

Profiel van de functie

Specifieke functiekenmerken
Je kunt outreachend werken en weet goed samen te werken met ketenpartners. Tevens ben je gericht op integrale samenwerking in het team. Je geeft uitvoering aan individuele trajecten voor kinderen en/of hun ouders en trajecten met volwassenen. Je geeft zo nodig uitvoering aan groepstrainingen, themabijeenkomsten en neemt deel aan relevante overleggen. Binnen het schoolmaatschappelijk werk ligt de nadruk op preventie; lichte hulp- en dienstverlening in een zo vroeg mogelijk stadium. Het schoolmaatschappelijk werk heeft echter ook een duidelijke taak bij complexe en zorgwekkende situaties rondom kinderen, je intervenieert wanneer nodig bij acute situaties. Tevens bieden we regelmatig structurele hulp bij meer complexe gezinssituaties.

We investeren als stichting doorlopend in onze medewerkers en in de kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening. Dit doen we bij het team schoolmaatschappelijk werk door middel van opleidingen, intervisie, casuïstiek en werkbegeleiding. Het team schoolmaatschappelijk werk is een professioneel en hecht team.

Kennis
Je beschikt over een afgeronde MWD- of Social Work Hbo-opleiding. Het is een pre wanneer je graag werkt met complexe situaties rondom kinderen. Daarbij is het van belang dat je een afgewogen inschatting kan maken en vervolgens positie durft te kiezen. Belangrijke eigenschappen zijn: relativeringsvermogen, humor en samenwerkingsgerichtheid, deze eigenschappen ondersteunen de 10 WMO-competenties van de sociaal werker. Dit beroepscompetentieprofiel is een belangrijke onderlegger voor de uitvoering van het werk binnen onze organisatie.

Overig
Je staat stevig in je schoenen, bent stressbestendig en flexibel. Je beschikt over een geldig rijbewijs B en bent in het bezit van een auto. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste. Je bent SKJ geregistreerd dan wel bereid hiertoe. Bij gelijke geschiktheid gaat wegens samenstelling van het team de voorkeur uit naar een man.

Arbeidsvoorwaarden

Inschaling vindt plaats conform CAO Sociaal Werk. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar met kans op verlenging. 

Reacties en vragen

Reacties kunnen tot 11 juli 2022 per mail worden verstuurd naar Mieke Albrecht HR adviseur, via miekealbrecht@welzijndewolden.nl onder vermelding van sollicitatie SMW.

Voor inhoudelijke vragen over de functie en vacature kun je contact opnemen met  Lian Molema, teamleider team AMW/SMW, via telefoonnummer 06 42288919.

De procedure zal als volgt plaatsvinden; Je krijgt geen ontvangstbevestiging van je sollicitatie, indien je tot de geselecteerde kandidaten behoort, zullen wij je dit uiterlijk 14 juli 2022 per mail laten weten. Helaas komen onze mails soms in de “spambox” of “ongewenste mail” terecht. Houd daarom deze postvakken ook in de gaten. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 19 juli 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
20 juni 2022

Standplaats
Zuidwolde (DR)

Functienaam
Schoolmaatschappelijk werker

Functiegebied
Maatschappelijk/cultureel

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd met kans op verlenging

Ingangsdatum
1 september 2022

Aantal uren
Gelijk aan 32 uren

Opleidingsniveau
HBO

Salaris
conform CAO Sociaal Werk

CAO
Sociaal Werk

Sluitingsdatum
solliciteren voor 11 juli 2022