Directiesecretaris

Directiesecretaris

Groningen

Preventieve gezondheidszorg

plaatsingsdatum

17 november 2022

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

1 januari 2023

aantal uren

Gelijk aan 36 uren

opleidingsniveau

WO

<h4><strong></strong></h4><p></p>

Werk jij samen met ons aan de gezondheid van alle Groningers?

Gezond zijn is meer dan niet ziek zijn. Gezond zijn is ook meedoen in de maatschappij, sociale contacten hebben en een gevoel van controle over je eigen leven kunnen ervaren.  Het motto van GGD Groningen is ‘Samen werken aan gezondheid’. Zo’n 450 GGD-professionals werken dagelijks aan de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van alle inwoners van de provincie Groningen. Dit doen wij namens alle Groninger gemeenten. Preventie en positieve gezondheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

We hebben in de regio Groningen te maken met grote maatschappelijke opgaven op het gebied van gezondheid. Met het vorige GGD-bestuur hebben we de Contouren Meerjarenagenda Publieke Gezondheid 2022-2025 vastgesteld. In deze Meerjarenagenda staan de volgende vier strategische thema’s, inclusief ambities en doelen, benoemd:

 1. Langer gezond leven in Groningen
 2. Gezonde en veilige leefomgeving
 3. Ontwikkelen van een regionale preventie-infrastructuur
 4. Robuuste infectieziektebestrijding en -preventie

Als directiesecretaris ben je de sparringpartner en adviseer je de directeur en het MT op strategisch niveau op inhoud en aanpak van GGD brede vraagstukken, politieke en/of bestuurlijke vraagstukken. Je bent een verbinder zowel binnen als buiten de organisatie. Je bent de aanjager voor het verloop van het voorbereidings- en besluitvormingsproces van GGD brede documenten.

Werkzaamheden

 • Je ondersteunt en adviseert (gevraagd en ongevraagd) het MT en specifiek de directeur bij de uitoefening van hun functie en het ontwikkelen, evalueren en bijstellen van het strategisch beleid.
 • Je hebt een antennefunctie ten behoeve van de directeur en MT voor politiek-bestuurlijke en inhoudelijke ontwikkelingen binnen en buiten de GGD en rapporteert en adviseert desgevraagd hierover.
 • Je bent verantwoordelijk voor de stukkenstroom richting MT en het dagelijks en algemeen bestuur en adviseert over kwaliteit en inhoud van beleidsstukken.
 • Je bewaakt de besluitvormingsprocessen en overlegstructuren.
 • Je bewaakt de voortgang en afstemming met de bestuurlijke agenda.
 • Je levert een substantiële bijdrage aan fundament, koers en visie van de GGD en uitvoering daarvan.
 • Je hebt een rol richting OR voor wat betreft stukkenstroom en adviezen en neemt deel aan het informeel overleg en aan de overlegvergadering.

Plek in de organisatie

Als directiesecretaris val je hiërarchisch onder de directeur publieke gezondheid.

Je maakt je deel uit van het managementteam. Het managementteam bestaat uit de directeur publieke gezondheid, projectdirecteur Covid-19, managers JGZ, managers AGZ, manager Beleid en Advies en de manager Bedrijfsvoering.

Wij vragen

 • WO werk- en denkniveau.
 • Ervaring in een complex bestuurlijke omgeving.
 • Kennis van publieke gezondheid is een pré.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk).
 • Energieke en flexibele persoonlijkheid.

Competenties

Doortastend | Je bent in staat om in gesprekken regie te nemen, informatie te verzamelen en besluiten te nemen.

Omgevingssensitiviteit |Signaleert relevante ontwikkelingen en je kunt deze ontwikkelingen vertalen naar consequenties voor de GGD. Je doorziet en speelt in op politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en vragen binnen de GGD.

Samenwerken |Je bent een echte bruggenbouwer! Je stuurt op gemeenschappelijke belangen, je kan tegenstellingen overbruggen en in de teams creëer jij de ‘goede sfeer’. Je hebt oog voor het samenstellen van een team met elkaar aanvullende karakters en kennis. Je gaat voor samenwerking, zowel binnen het team, als ten aanzien van je eigen handelen.

Strategisch handelen |Je weet binnen de complexe publieke omgeving de juiste afweging van belangen te maken. Je overziet de gevolgen van je handelen voordat je in actie komt.

Integraal adviseren |Je integreert nieuwe informatie afkomstig uit andere dan het eigen vakgebied in de eigen aanpak. Je brengt samenhang aan tussen ontwikkelingen en processen van verschillende aard en belang  waarbij onder ander verschillende belanghebbenden betrokken zijn. Je herkent belangentegenstellingen en posities van actoren.

Wij bieden

 • Een arbeidsovereenkomst voor 36 uren per week voor de duur van acht maanden.
 • Een leuke en veelzijdige functie in een informele en open sfeer waar resultaatgericht wordt gewerkt en waar genoeg te ontwikkelen is.
 • Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.736 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uren p.w., functioneel schaal 11A salaristabel 1 april 2022). Boven op het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van je bruto salaris. Het IKB kan (maandelijks) ingezet worden voor bijvoorbeeld het bijkopen van vakantiedagen, het uitruilen van woon-werk kilometers of kan je laten uitbetalen.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Jaap Koopman, directeur publieke gezondheid, telefoonnummer 06 52814965. Heb je vragen over de procedure dan kun je contact opnemen met Isabel Boon, strategisch HR-adviseur, telefoonnummer 06 29292875

Reageren
Je kunt reageren tot en met 1 december. Na het verzenden van je sollicitatie, ontvang je een ontvangstbevestiging met nadere informatie.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Interne kandidaten hebben voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
17 november 2022

Standplaats
Groningen

Functienaam
Groningen

Functiegebied
Overig

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
1 januari 2023

Aantal uren
Gelijk aan 36 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris

CAO
-

Sluitingsdatum
solliciteren voor 2 december 2022