GZ-psycholoog / orthopedagoog generalist

GZ-psycholoog / orthopedagoog generalist

GZ-psycholoog/Orthopedagoog generalist

Jeugdhulpverlening

plaatsingsdatum

25 november 2022

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd

ingangsdatum

zsm

aantal uren

Tussen 24 en 26 uren

opleidingsniveau

WO

<h4><strong>Enthousiast?</strong></h4><p><p>Solliciteren kan tot en met <strong>11 december 2022</strong> via<strong> </strong>onze website www.jeugdhulpfriesland.nl/vacatures.<br /> Wij informeren je per e-mail of telefonisch over het verdere verloop van de procedure.</p> <p>Wil je meer informatie, neem dan contact op met Elizabeth Pander,manager Behandelzaken tel: 06-20032228. Zij beantwoordt graag al je vragen!</p> <p><em>Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vast onderdeel bij onze indiensttredingsprocedure.&nbsp;</em></p></p>

GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist

Jeugdhulp Friesland wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waar medewerkers met plezier en passie kunnen werken en waar talenten optimaal benut worden en tot hun recht komen. Dit vraagt dat we medewerkers blijven boeien, dat ze het beste uit zichzelf en elkaar halen, een waardevolle bijdrage leveren, elkaar inspireren en voorbereid zijn op de toekomst. Om dit te bereiken streven wij ernaar om een professionele, lerende en wendbare organisatie te zijn. Een organisatie die investeert in groei en ontwikkeling van medewerkers.
Bij Jeugdhulp Friesland werken betekent dat:

 • je van betekenis bent;
 • je als medewerker erkenning en waardering krijgt;
 • werkplezier voorop staat;
 • persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd.


Een kind of jongere met problemen op weg helpen naar een goede toekomst. Waarin hij of zij zelfstandig verder kan. Behandelcentrum Woodbrookers behandelt jongeren tussen de 12 en 18 jaar met gedrags- en psychiatische problemen, daarom zoeken wij enthousiaste collega’s die energie krijgen van een hectische en dynamische werkomgeving binnen een professioneel en betrouwbaar team. We hebben iedereen in onze organisatie nodig om deze uitdaging aan te gaan! Samen werken we aan een veilige toekomst voor jeugdigen.  

Om onze ambitie waar te maken hebben wij in verband met doorstroom naar de BIG-opleidingen versterking van ons team nodig. Behandelcentrum Woodbrookers heeft een prachtige werkplek voor een:

GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist
(voor 24-26 uur per week)

Je gaat bij ons

 • binnen de kaders van ons kwaliteitsstatuut werken als regiebehandelaar;
 • werkzaam zijn in Kortehemmen op Behandelcentrum Woodbrookers voor jongeren van 12 tot 18+ jaar met orthopsychiatrische problemen in het kader van gespecialeerde jeugd-GGZ en Jeugdzorg Plus;
 • handelingsgerichte diagnostiek uitvoeren en behandelaar zijn, bijvoorbeeld als EMDR, CGT of schematherapeut;
 • behandelcoördinatie uitvoeren op een open behandelgroep in eerste instantie waar met name jongeren verblijven met een licht verstandelijke beperking;
 • inhoudelijk leidinggeven, het behandeltraject coördineren en het evalueren van het hulpverleningsproces met jongeren en/of ouders/verzorgers. Het doel daarvan is een bijdrage leveren aan het bevorderen van zelfredzaamheid en verminderen van afhankelijkheid zo snel dit mogelijk, veilig en verantwoord is;
 • andere disciplines betrekken om te komen tot een geïntegreerde behandeling vanuit een overstijgende en inhoudelijke verantwoordelijkheid;
 • een bijdrage leveren aan deskundigheid van jeugdzorgwerkers en beleidsontwikkeling van de organisatie door bijvoorbeeld ontwikkeling van het zorgportfolio, methodiekontwikkeling, innovaties het uitwerken of implementeren van innovaties en het geven van klinische lessen.

Je past bij ons als je

 • karakter hebt! Ambitieus en enthousiast bent en gevoel voor humor hebt;
 • goed kunt samenwerken in dualiteit met de zorgcoördinator;
 • coachend bent naar de uitvoerende jeugdzorgwerkers;
 • gebruik weet te maken van je professionele autonomie;
 • een afgeronde academische opleiding hebt aangevuld met een opleiding GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist. Bij voorkeur opleidingen hebt gevolgd om therapie te geven, specifiek systeemtherapie, EMDR, CGT of schematherapie;
 • een BIG registratie hebt;
 • bij voorkeur meerdere jaren ervaring hebt in de jeugdhulpverlening (met name residentiële zorg en behandeling) en/of in de zorg voor jeugdigen/volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking;
 • creatief en innovatief bent en blijvende ontwikkeling ziet als een uitdaging;
 • flexibel en stressbestendig bent en graag samenwerkt in een dynamische omgeving;
 • kennis hebt van ambulante interventies en de sociale kaart.

Je krijgt bij ons

 • een tijdelijk dienstverband voor 24-26 uur per week voor 1 jaar. Afhankelijk van opleiding en ervaring is een vast dienstverband bespreekbaar;
 • arbeidsvoorwaarden en inschaling conform de cao Jeugdzorg, schaal 12;
 • een mooie baan binnen een waardengedreven organisatie met een dynamische werkomgeving met ambitieuze collega’s en mooie uitdagingen op het gebied van verder professionaliseren van de behandeling aan jeugdigen;
 • de basiscursus schematherapie en supervisie schematherapie en de basiscursus Geweldloos Verzet/Verbindend Gezag aangezien beide ook de pijlers vormen van het leef/behandelklimaat; 
 • mogelijkheden tot het bevorderen van je deskundigheid en het realiseren van je ambities middels onze Jeugdhulp Academie en Opleidingsplatform Jeugd (www.opjeugd.nl) zoals:
  • specialisatie als therapeut zoals EMDR, CGT of schematherapie;
  • interne scholing middels cursussen en refereeravonden, onder andere in samenwerking met ketenpartners;
  • intervisie (eventueel supervisie en werkbegeleidng) met post-master opgeleide collega’s;
  • periodiek aanbod van interne opleidingsplaatsen voor GZ-psycholoog en klinisch psycholoog.

Enthousiast?

Solliciteren kan tot en met 11 december 2022 via onze website www.jeugdhulpfriesland.nl/vacatures.
Wij informeren je per e-mail of telefonisch over het verdere verloop van de procedure.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Elizabeth Pander,manager Behandelzaken tel: 06-20032228. Zij beantwoordt graag al je vragen!

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vast onderdeel bij onze indiensttredingsprocedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
25 november 2022

Standplaats
Leeuwarden

Functienaam
GZ-psycholoog/Orthopedagoog generalist

Functiegebied
Overig

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd

Ingangsdatum
zsm

Aantal uren
Tussen 24 en 26 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
schaal 12

CAO
Jeugdzorg

Sluitingsdatum
solliciteren voor 12 december 2022