Orthopedagoog

Orthopedagoog

voor 24 tot 32 uur per week

Jeugdhulpverlening

plaatsingsdatum

20 januari 2023

arbeidsovereenkomst

Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

ingangsdatum

in overleg

aantal uren

Tussen 24 en 32 uren

opleidingsniveau

WO

<h4><strong></strong></h4><p><p><strong>Wij bieden: </strong><br /> Een prettige werksfeer bij een jong, groeiend en dynamisch bedrijf, met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.<br /> <strong>Inlichtingen</strong><br /> Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Aletta van Caspel, orthopedagoog,<br /> tel.nr. 06 40116195 of via mail <a href="mailto:aletta@horizonbegeleiding.nl">aletta@horizonbegeleiding.nl</a>. Werkdagen: maandag t/m donderdag.<br /> <strong>Sollicitatie richten aan:</strong><br /> Graag ontvangen wij een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV. Deze kan tot 15 februari a.s. worden ingestuurd naar hrm@horizonbegeleiding.nl.&nbsp;</p></p>

Wie zijn wij?

Horizon begeleiding is een particuliere maatschappelijke onderneming. Wij bieden perspectief aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), angststoornis of daarmee vergelijkbare problematiek en daardoor ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling op een of meerdere levensgebieden.

Vanuit oprechte betrokkenheid creëren wij ontwikkelingsmogelijkheden op een manier die bij hen past. Met als doel dat zij voldoende eigen regie krijgen, een hogere kwaliteit van leven ervaren en op maat kunnen participeren in de maatschappij. Wij doen dit door middel van specialistische individuele of groepsbegeleiding en educatie. Wij kijken hierbij niet alleen naar de jeugdige, maar ook naar het gezin en de directe leefomgeving zoals de school, vrije tijd, wonen en werk. Onze kernwaarden zijn: Voor iedereen een plek, Oprechte betrokkenheid en Wij zien altijd een oplossing.

Bij onze organisatie werken circa 100 personen (in loondienst, op detacheringsbasis of ZZP). Zie ook onze website: www.horizonbegeleiding.nl

Wie zoeken wij?

In verband met emigratieplannen van een van onze orthopedagogen zoeken wij naar een nieuwe collega die ons team wil versterken. Onze orthopedagogen zijn grotendeels gekoppeld aan de verschillende regio’s en aanvullend worden taken verdeeld op basis van affiniteit en kennis. Je komt dus te werken in een klein team met veel ruimte voor eigen inbreng. De werkzaamheden zijn afwisselend.
Je geeft de educatieve en ambulante zorg begeleiders inhoudelijke ondersteuning door middel van advisering en consultering zodat zij de jeugdigen kwalitatief goed kunnen begeleiden. Dit gebeurt in de vorm van cyclisch multi disciplinair overleg, inzet van analysemethoden en observaties op de groep. Daarnaast bestaat je functie uit het vormgeven van deskundigheidsbevordering, het adviseren van de directie wat betreft inhoudelijk beleid en incidenteel voer je zelf behandeling uit.

Competenties

 • De orthopedagoog is in staat om vanuit de opvoedings- en ontwikkelsituatie een hulpverleningstraject te plannen, uit te voeren en te evalueren met als doel het verbeteren van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van hetcliëntsysteem. De orthopedagoog doet dit op basis van de orthopedagogische wetenschap en werkt en denkt vanuit een systeemgericht perspectief. 
 • De orthopedagoog stelt zich professioneel op binnen het beroep dat hij uitoefent en de organisatie waarvoor hij werkt en verbetert zijn handelen op basis van nieuwe inzichten en kritische reflectie. 
 • De orthopedagoog werkt samen met het cliëntsysteem en draagt bij aan het netwerk van betrokken collega’s en ketenpartners om vanuit verschillende expertise hulp te bieden aan het cliëntsysteem.  
 • Affiniteit met en/of ervaring in het onderwijs is een pré.
 • Affiniteit en/of ervaring met hoogbegaafdheid is een pré.
 • Je beschikt over ortho-didactische kwaliteiten en een analytisch vermogen.
 • Je denkt systeem overstijgend en bent opbrengstgericht.
 • Je werkt voornamelijk vanuit onze locatie in Friesland. Het spreken, maar vooral verstaan van de Friese taal is daarom een belangrijke pré.

Kerntaken

 • Het verzorgen van multi disciplinair overleg (MDO) met de begeleiders.
 • Het evalueren en beoordelen van de begeleidingsplannen en rapportages in relatie tot de gestelde doelen zodat kan worden vastgesteld of de doelen conform het (tijds)plan wordt gerealiseerd.
 • Het uitvoeren van de activiteiten gericht op deskundigheidsbevordering in de organisatie.
 • Een (inhoudelijke) bijdrage leveren aan beleid- en methodiekontwikkeling.
 • Uitvoeren van en inhoudelijk ondersteunen bij analyses.

Wij bieden:
Een prettige werksfeer bij een jong, groeiend en dynamisch bedrijf, met uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
Inlichtingen
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Aletta van Caspel, orthopedagoog,
tel.nr. 06 40116195 of via mail aletta@horizonbegeleiding.nl. Werkdagen: maandag t/m donderdag.
Sollicitatie richten aan:
Graag ontvangen wij een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV. Deze kan tot 15 februari a.s. worden ingestuurd naar hrm@horizonbegeleiding.nl. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

ik ga reageren

Organisatie gegevens

Vacature gegevens

Plaatsingsdatum
20 januari 2023

Standplaats
Leeuwarden

Functienaam
Orthopedagoog

Functiegebied
Sociaal pedagogisch

Arbeidsovereenkomst
Bepaalde tijd, met kans op vast dienstverband

Ingangsdatum
in overleg

Aantal uren
Tussen 24 en 32 uren

Opleidingsniveau
WO

Salaris
Afhankelijk van leeftijd en relevante werkervaring.

CAO
Eigen arbeidsvoorwaarden, loongebouw conform CAO Sociaal Werk, schaal 10

Sluitingsdatum
solliciteren voor 15 februari 2023