ZorgpleinNoord onderzoekt, adviseert en verbindt.

Home Over ZPN Inloggen
ZorgpleinNoord | Grootste werkgeversverband zorg & welzijn Noord-Nederland

Zoek hier in vacatures

Uitgebreid zoeken

De Week van Zorg en Welzijn 2018

Voor in jullie agenda! Doen jullie in 2019 ook weer mee?

Week van zorg en welzijn - Tot 2019!
2018 kenschetste zich door het opvallend aantal jongeren dat op de been was!
Zij oriënteerden zich op hun profielkeuze of een vervolgopleiding. Daarnaast potentiële zij-instromers, herintreders, werknemers, carriereswitschers en mensen die ‘gewoon’ een kijkje wilden nemen.

De week was ook in 2018 bij uitstek de mogelijkheid voor zorg, welzijn, gemeenten en onderwijs om aan het publiek te laten zien waar de sector Zorg en Welzijn voor staat. En dat hebben we geweten! Met maar liefst 50% meer deelnemende locaties en duizenden bezoekers. We willen jullie hiervoor hartelijke bedanken.

De kengetallen tot nu toe


  • 234 locaties deden mee
  • 46 speeddatelocaties voor banen
  • 135 open huizen
  • Uiteenlopende meeloopmomenten
  • Personafilms op YouTube
  • 50% meer activiteiten dan in 2017

Samen willen we een realistisch beeld neerzetten van de sector zorg en welzijn. Ook met de grote inzet van social media, de noordelijke dag- en weekbladen en de drie regionale omroepen. Zo hopen we ook met deze week bij te dragen aan een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt en daarmee aan de leefbaarheid in Noord-Nederland. Noord-Nederland waar nu 1 op de 5 werkenden werkt in de sector en waar over 20 jaar 50% meer 75plussers wonen.

De Week van Zorg en Welzijn 2018 in vogelvlucht
Met ook de aftrap in Noord-Nederland bij de gehandicaptenorganisatie Vanboeijen in Assen met onze ambassadeur Maarten van der Weijden. Bekijk hier een samenvatting van de week:


Advies en ledenvoordeel