CMO STAMM

Sociaal werk

Over CMO STAMM

Samen werken aan een krachtige samenleving. Een samenleving waarin iedereen meedoet. Om te beginnen in Groningen en Drenthe. Dat is wat ons drijft. Wij zijn een onafhankelijk kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We werken voor gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en inwoners van de regio. Centraal staat het perspectief van mensen zelf. Hoe staat het met de mensen in Groningen en Drenthe, wat beweegt hen in al hun verscheidenheid, wat willen zij en hoe vertaalt zich dat in effectief beleid? Beleid dat gericht is op een vitale gemeenschap en een veerkrachtige samenleving. We signaleren en monitoren trends en ontwikkelingen in Groningen en Drenthe. We weten daardoor wat er leeft, waar het schuurt en wat werkt. We maken thema’s bespreekbaar, verbinden en ontwikkelen samen met onze partners innovatieve oplossingen voor beleid en praktijk. Onze monitoring-taak vervullen we vanuit twee te onderscheiden onderdelen: Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe (in oprichting). We kennen de regio door en door. Dat maakt dat we snel de juiste mensen en netwerken aan elkaar kunnen verbinden. Met elkaar zijn we beter in staat om oplossingen te vinden voor de complexe leefbaarheidsvraagstukken in onze regio. We creëren daarvoor regionale netwerken en platforms waar een nieuw samenspel ontstaat tussen inwoners, overheden en (maatschappelijke) ondernemers. Samen met koplopers ontwikkelen we oplossingen die de samenleving vitaler maken. We zijn aanjager, verbinder, versneller en vernieuwer. We zijn gepassioneerd en dichtbij. We gaan van inzicht naar impact.

Contactgegevens

Adres
CMO STAMM
Laan Corpus den Hoorn 100-2
9728 JR Groningen

Website
http://www.cmostamm.nl

E-mailadres info@cmostamm.nl

Vacatures bij CMO STAMM

Op dit moment zijn er geen actieve vacatures. Ga naar vacatures en vind de nieuwste vacatures voor jou!