Websitedisclaimer

De website www.zorgpleinnoord.nl is eigendom van Stichting ZorgpleinNoord (verder ook te noemen: website) en ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van Stichting ZorgpleinNoord (verder ook te noemen: ZPN). Alle teksten, illustraties, lay-out en functionaliteit zijn auteursrechtelijk beschermd

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van ZPN. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Informatie op de site

ZPN besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. ZPN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door ZPN. Tevens aanvaardt ZPN geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens ZPN via de website. ZPN aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden waarnaar of waarvan met een link of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op onze website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. ZPN garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Voor het (her)gebruik van informatie van ZPN en de website gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • Verwijs altijd naar de authentieke bron;
  • Vermeld altijd de datum van kopiëren en hergebruik.

Op de website(s) van ZPN staat ook inhoud van/of gemaakt door derden (foto’s/ productomschrijvingen/ reviews). ZPN heeft hierop geen auteursrechten of databankrechten. Deze zaken mogen niet hergebruikt worden zonder toestemming van de rechthebbenden.

Informatie

ZPN is verantwoordelijk voor het vormgeven van de inhoud van de website. Wij doen er alles aan om de inhoud zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk te maken en te houden. Is er informatie niet correct of verouderd? Wij stellen jouw reactie op prijs.

ZPN behoudt het recht om eventuele wijzigingen per direct en zonder enige kennisgeving door te voeren. Informatie en berichten die door gebruikers van de website(s) en via derden websites naar de bezoeker (via het internet) verzonden worden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van ZPN

Websites van derden

Sommige (hyper)links op de website sturen de bezoeker door naar websites van derden. Dit kunnen websites zijn die buiten het beheer van ZPN zijn gemaakt en worden onderhouden. Deze links zijn enkel ter informatie voor de bezoeker. Wanneer deze link aangeklikt wordt, verlaat je de website van ZPN. ZPN is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud, werking, kwaliteit en/of eventuele schade door deze derde websites.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van ZPN nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van ZPN slecht verdraagt met de naam en reputatie van ZPN, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.

De woord- en beeldmerken op deze app zijn van ZPN en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van ZPN of de desbetreffende licentiegever.