De Hoven

Samen maken we De Hoven, samen maken we Groningen

De Hoven vindt dat de mensen die bij ons wonen of revalideren moeten kunnen doorgaan met het leven, op de wijze die past bij hun levensfase. Ook als mensen heel kwetsbaar worden, is het belangrijk dat zij hun eigen gewoontes kunnen blijven houden. Dat zij er toe blijven doen en met hun familie en vrienden kunnen blijven omgaan zoals ze dat gewend waren. Het welbevinden van ouderen staat daarom centraal in onze zorg. We nodigen familie, vrienden en kennissen uit om mee te doen in het dagelijks leven. Maar ook de gemeenschap willen we meer betrekken bij de locaties. Ouderen, familie, dorpsgenoten, vrijwilligers en professionals zijn van betekenis voor elkaar. Samen maken we kwaliteit van leven.

Naar vacatures

Contactgegevens

Adres
De Hoven Bedumerweg 2
9959 PG Onderdendam

Website http://www.dehoven.nl/

E-mailadres informatie@dehoven.nl