De Zijlen

Gehandicaptenzorg

Naar vacatures

Algemene informatie De Zijlen Gedragsdeskundige

Binnen De Zijlen werken professionele, betrokken medewerkers. Zij ondersteunen onze cliënten bij het benutten van mogelijkheden en het verwerven van een plek in de maatschappij. De medewerkers van De Zijlen zijn van cruciaal belang bij het realiseren van de visie van De Zijlen; ‘Vanuit veiligheid, respect en betrouwbaarheid samen op zoek naar mogelijkheden, waarbij betekenis boven beperking gaat’. De Zijlen is organisatorisch onderverdeeld in twee regio’s, van waaruit de zorg en dienstverleningsaanbod voor de diverse woonzorgcirkels wordt verzorgd. De Zijlen kent daarnaast een sector die de regio’s ondersteunen op specifieke beleidsonderdelen. In de jaren 2012-2015 richten we ons op twee speerpunten. De speerpunten moeten er voor zorgen dat de nadruk in de ondersteuning verschuift van het hebben van een verstandelijke beperking naar het ontwikkelen en benutten van betekenisvolle mogelijkheden in het leven van mensen met een verstandelijke beperking. 1. Uitblinken in het ondersteunen van maatschappelijke participatie Medewerkers van De Zijlen staan erom bekend met iedere cliënt, ongeacht zijn levensfase en mate van beperking, naar een eigen plek van betekenis in de maatschappij te zoeken. 2. Uitblinken in intensieve en complexe zorg en dienstverlening Medewerkers van De Zijlen staan erom bekend dat ze uitblinken in het leveren van intensieve en complexe zorg en dienstverlening.

Contactgegevens

Adres
De Zijlen
Postbus 25
9356 ZG Tolbert

Website
https://www.dezijlen.nl

E-mailadres personeelsadministratie@dezijlen.nl

Vacatures bij De Zijlen