Elker Jeugdhulp & onderwijs

Jeugdhulpverlening

Naar vacatures

Pleegzorg

Elker Jeugdhulp & Onderwijs Elker helpt ouders, kinderen, jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp. Belangrijk en mooi werk, dat niet alleen vraagt om geweldige hulpverleners, maar ook om mensen die zorgen voor een geoliede organisatie, voor kwaliteit, zichtbaarheid en samenwerking. Een nieuwe weg In 2020 is Elker organisatorisch een nieuwe weg ingeslagen. Er is hard gewerkt aan een nieuwe samenhangende structuur, waarin het hulpaanbod overzichtelijker is en efficiency, structuur en transparantie nog duidelijker in alle onderdelen terug te vinden zijn. Elker is weer een toekomstbestendige organisatie, die haar belangrijke taak vol vertrouwen kan blijven uitvoeren en uitbreiden. Vacatures Bij dit ‘nieuwe Elker’, dat geworteld is in oude waarden en dat voortbouwt op de jarenlange inspanningen van de vele betrokken medewerkers, hebben we momenteel veel ruimte voor nieuwe enthousiaste jeugdhulpverleners. Heb jij het in je om de jeugdzorg samen met ons naar een hoger niveau te tillen? Dan hebben wij een aantal prachtige vacatures.

Elker

Elker Jeugdhulp & Onderwijs Elker helpt ouders, kinderen, jongeren en scholen in Noord-Nederland bij complexe opgroei-, onderwijs- en opvoedvragen door de inzet van (hoog)specialistische hulp. Belangrijk en mooi werk, dat niet alleen vraagt om geweldige hulpverleners, maar ook om mensen die zorgen voor een geoliede organisatie, voor kwaliteit, zichtbaarheid en samenwerking. Een nieuwe weg In 2020 is Elker organisatorisch een nieuwe weg ingeslagen. Er is hard gewerkt aan een nieuwe samenhangende structuur, waarin het hulpaanbod overzichtelijker is en efficiency, structuur en transparantie nog duidelijker in alle onderdelen terug te vinden zijn. Elker is weer een toekomstbestendige organisatie, die haar belangrijke taak vol vertrouwen kan blijven uitvoeren en uitbreiden. Vacatures Bij dit ‘nieuwe Elker’, dat geworteld is in oude waarden en dat voortbouwt op de jarenlange inspanningen van de vele betrokken medewerkers, hebben we momenteel veel ruimte voor nieuwe enthousiaste jeugdhulpverleners. Heb jij het in je om de jeugdzorg samen met ons naar een hoger niveau te tillen? Dan hebben wij een aantal prachtige vacatures.

Hulp bij Scheiding

Mark en Karin kwamen via de rechter bij Elker terecht. Een moeizame relatie eindigde uiteindelijk in een vechtscheiding. Mark heeft zijn kinderen nu drie jaar niet gezien. De rechter heeft uitgesproken dat ze eerst een traject Ouderschap Na Scheiding volgen voordat ze uitspraak doet over de omgangsregeling. Heb jij het in je om er voor te zorgen dat ouders gaan spreken vanuit de ouderrol? Laat het ons weten, want wij hebben een belangrijke uitdaging voor jou.

Medisch Kinderdagverblijf

Rowan en Sam, twee kinderen die dit jaar bij ons terecht kwamen. Rowan maakt moeilijk contact en op de peuterspeelzaal ging het niet goed. Zijn moeder wist niet wat er met hem aan de hand was. En Sam? Zij wil bijna niets eten, haar ouders hebben alles al geprobeerd. Via het basisteam kwamen Rowan en Sam bij het Medisch Kinderdagverblijf terecht. Er zijn meer kinderen en ouders die onze hulp hard nodig hebben. Heb jij het in je om hen weer toekomstperspectief te bieden? Laat het ons weten, want wij hebben een belangrijke uitdaging voor jou.

Elker ondersteunende diensten

Elk jaar helpt Elker Jeugdhulp & onderwijs kinderen, jongeren en ouders die problemen ondervinden met opvoeden en opgroeien. Belangrijk werk, mooi werk. Werk dat vraagt om steengoede hulpverleners, maar ook om mensen die zorgen voor een geoliede organisatie, kwaliteit, zichtbaarheid en samenwerking. Heb jij het in je om onze zorg en onze organisatie naar een hoger niveau te tillen? Laat het ons weten, want wij hebben een prachtige uitdaging voor jou.

JeugdzorgPlus

Laura en Michael, twee jongeren die dit jaar bij ons in zorg kwamen. Zij agressief en suïcidaal: thuis wonen was niet langer mogelijk. En hij? Net 14, verkeerde vrienden, opgepakt wegens drugshandel. Laura en Michael wisten dankzij de begeleiding en behandeling terug te keren naar school én werk. Er zijn meer jongeren die onze gesloten jeugdzorg nodig hebben. Heb jij het in je om hen weer toekomstperspectief te bieden? Laat het ons weten, want wij hebben een belangrijke uitdaging voor jou.

Justitiële Jeugdinrichting (JJI)

Ahmed kwam in een gevecht terecht en werd veroordeeld voor zware mishandeling. Eenmaal binnen bij Elker werkte hij in eerste instantie niet mee. De intensieve behandeling viel hem zwaar. Inmiddels kan hij beter omgaan met zijn agressie en werken we aan een veilige herintreding in de maatschappij. Er zijn meer jongeren die onze gesloten en justitiële jeugdzorg nodig hebben. Heb jij het in je om hen weer toekomstperspectief te bieden? Laat het ons weten, want wij hebben een belangrijke uitdaging voor jou.

Onderwijs

Steven en Nikki kwamen dit jaar in contact met Elker. Twee zeer uiteenlopende gevallen. Hij is veroordeeld wegens drugshandel; zij is jarenlang misbruikt en krijgt intensieve begeleiding. Hun overeenkomst? Zij krijgen allebei de mogelijkheid om naar school te gaan en zichzelf te ontwikkelen in een beschermde omgeving. Er zijn meer jongeren die tijdens hun contact met Elker goed onderwijs nodig hebben. Heb jij het in je om hen weer toekomstperspectief te bieden? Laat het ons weten, want wij hebben een belangrijke uitdaging voor jou.

traumateam

Het Traumateam van Elker biedt hulp aan kinderen en jongeren die op het gebied van kindermishandeling, seksueel misbruik of huiselijk geweld een of meerdere traumatische ervaringen hebben opgedaan. Wanneer een kind één of meerdere traumatische ervaringen opdoet kan dit gevolgen hebben op emotioneel, cognitief en sociaal gebied. Bij een kwart van de kinderen stagneert de ontwikkeling (de Roos, 2004). Elker biedt, als er sprake is van PTSS, Evidence Based behandelingen aan voor kinderen en hun ouders. Dit doen we individueel (trauma-onderzoek, speltherapie, CGT behandelingen w.o. Write Junior en EMDR) en waar mogelijk groepsgewijs (seksueel misbruik, huiselijk geweld, ouders van getraumatiseerde kinderen). De focus op het meemaken van traumatische gebeurtenissen beperkt zich niet alleen tot het kind of de jongere, maar ook met ouders wordt besproken welke ingrijpende gebeurtenissen een ouder in zijn verleden heeft meegemaakt en welke impact dit nu nog heeft op hun leven en opvoedingsstijl, kennis en vaardigheden. Door systemisch de overdracht van traumatische ervaringen binnen een gezin te benaderen kan de intergenerationele overdracht van geweld worden gestopt. Om dit te realiseren heeft Elker systematisch aandacht voor factoren die een verhoogd risico vormen voor ingrijpende gebeurtenissen als kindermishandeling, verwaarlozing, misbruik en huiselijk geweld. Daarnaast hebben we oog voor signalen die wijzen op actuele kindermishandeling en de impact van dergelijk gebeurtenissen (in verleden en heden) op de ontwikkeling en problematiek van kinderen. Door systemisch te werken is er veel aandacht voor de opvoedvaardigheden die dit van (pleeg)ouders, en verzorgers vraagt (Trauma Focused).

De dag van Ambulant hulpverlener

Het team Zorg en Onderwijs 0-12 van Elker biedt verschillende soorten hulp aan. Onder andere Back to School, Rots en Water en BOOG. Hieronder een verslag van een collega die BOOG uitvoert.  BOOG staat voor Behandeling en Ondersteuning in Onderwijs en Gezin. Bij BOOG draait alles om samenwerking tussen Elker, ouders én school.

Elker

Contactgegevens

Adres
Elker Jeugdhulp & onderwijs
Hoogeweg 9-9a
9746 TN Groningen

Website
http://www.elker.nl

E-mailadres info@elker.nl

Vacatures bij Elker Jeugdhulp & onderwijs